دانلود پايان نامه با عنوان تکالیف و الزامات تولید کنندگان و فروشندگان کالا

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تکالیف و الزامات تولید کنندگان و فروشندگان کالا

قسمتی از متن پایان نامه :

بند چهارم: دستورالعمل عام ایمنی کالا و دستورالعمل راجع به مسئولیت کالای تولیدی

 

دستور العمل عام ایمنی کالا و دستورالعمل راجع به مسئولیت کالای تولیدی از این جهت مکمل هم هستند که براساس دستورالعمل اول ،چنانچه کالای تولیدی منطبق با اهداف تولیدی و در راستای حمایت از مصرف کننده تولید نشده و این امر باعث ورود ضرر و زیان به وی گردد، مصرف کننده می تواند بر علیه تولید کننده به دلیل نقض مقررات و مفاد دستورالعمل مزبور اقامه دعوی کند . درحالی که مصرف کننده مزبور می تواند بر اساس دستورالعمل دوم مسولیت ناشی از تولید کالای معیوب را مطالبه ،اگر چه تولید کننده می تواند به صورت متعارف تصور کند که دادگاه او را نسبت به کالای معیوب نیز بر اساس دستورالعمل دوم مسئول بشناسد .

– برخلاف دستورالعمل راجع به مسئولیت کالای تولیدی که تقریباً نسبت به همه کالای تولیدی اعمال می شود.دستورالعمل کلی راجع به ایمنی کالا فقط به کالای تولیدی اعمال می شود که توسط مصرف کنندگان استفاده می شود یا ممکن است در نهایت توسط مصرف کنندگان خواه به صورت کالای نو، مستعمل یا تغییر پیداکرده استفاده شود. البته نظر به اینکه یک کالای تولیدی ممکن است موضوع و مصداق هریک از دستورالعمل های اروپائی قرارگیرد ، به تولید کننده شدیداً توصیه می شود که تمام استانداردهای لازم را حسب همه دستورالعمل های مذکور رعایت کند ، زیرا عدم رعایت آنها ممکن است نه تنها باعث خروج کالا از چرخه مصرف در بازار اروپا شود ،بلکه مسئولیت مطلق را نیز بر اساس دستور العمل مسئولیت کالای تولیدی برای تولید کننده ایجاد می کند.

دستورالعمل اروپائی ایمنی ماشین آلات تولید کنندگان خارجی که قصد دارند کالا به کشورهای اروپائی صادرکنند باید به دستورالعمل های اروپائی مخصوصاً دستورالعمل ایمنی ماشین آلات مصوب اول ژانویه 1993 میلادی عمل کنند. این دستورالعمل نسبت به ماشین آلات ،قطعات و ابزار آلات صنعتی که در فرآیند تولید ،تعامل با کالا ،حمل و نقل آن ، و بسته بندی کردن هریک از مواد اولیه و خام مورد استفاده قرارگرفته و بایستی شرایط و الزامات ضروری ایمنی ،بهداشت و سلامت را درتمامی مراحل تولید یک کالا از قبیل طراحی ،ساخت یا بهره برداری تضمین کند ،اعمال می شود.

تولیدکنندگان خارجی بایستی اقدامات درخواستی این دستورالعمل رادر کالای صادراتی خود قبل از آنکه بتوانند آن را به کشورهای اروپائی صادرکنند و مجوز چسباندن برچسب مارک اروپاCE   بر کالای خود داشته باشند به منصه اجرا درآورند . در حقیقت منظور از اخذ مارک CEکه پیش شرط اولیه فروش ماشین آلات به اروپا است آن است که به استفاده کنندگان و مصرف کنندگان و همچنین مقامات عمومی کشورهای عضو اروپائی اعلام کنند که کالای صادراتی تمامی شرایط و درخواست های فنی دستورالعمل اتحادیه اروپا درخصوص ایمنی ماشین آلات را رعایت کرده است . مضافاً آنکه از اول ژانویه سال 1995 میلادی ،ماشین آلات صنعتی که در بازار اروپا فروخته می شود بایستی گواهی انطباق با دستورالعمل ایمنی ماشین آلات و مارک CE  را اخذ کند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق

1- نحوه ی توزیع مسئولیت بین تولید کننده گان و عرضه کنندگان کالا چگونه است و در نهایت چه کسی مسئول است؟

سوالات فرعی :

2- مبانی مسئولیت ناشی از خسارت کالاها چیست؟

3- مناسب ترین مبنای حقوقی برای مسئولیت تولیدکننده چیست؟

Author: 92