دانلود پايان نامه با عنوان تحلیل جرم شناختی سرقت در فضای سایبری

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل جرم شناختی سرقت در فضای سایبری 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– تعریف سرقت سنتی

 

واژه سرقت در کتاب­های لغت به معنای گرفتن شی­ء در پنهان است و در معنای آن مفهوم خفا و پنهان اخذ شده است.[1] از این رو به طور کلی یکی از معانی آن پوشیده و مخفی شدن است و«سرق » به معنای «خفی » آمده است.[2] استراق سمع یعنی مخفیانه گوش دادن.[3] در قرآن کریم نیز چنین آمده است: « الا من استرق السمع فا تبعه شهاب مبین.»[4]

در قانون مجازات اسلامی 1392 قانونگذار فصل هفتم از بخش دوم از کتاب حدود را اختصاص به سرقت داده­است که در این فصل به موجب ماده267 این قانون سرقت چنین تعریف شد: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر» و در شرایط سرقت حدی در ماده268 قید مخفیانه بودن را ذکر کرده است.[5]

 

2-1-8- تعریف سرقت  رایانه­ای

 

در قانون جرایم رايانه‌ای برخلاف سرقت سنتی هیچ تعریفی از سرقت رایانه­ای ارائه نشده است. اما با توجه به سرقت  سنتی می­توان سرقت رایانه­ای را اینگونه تعریف کرد:« سرقت رایانه­ای عبارت از اینکه کاربر با استفاده از تکنولوژی رایانه­ای یا مخابراتی، به طور غیر مجاز، داده­های متعلق به دیگری را برباید.»

 

2-2- طبقه‌بندی جرايم رايانه‌ای

سازمان ملل متحد اولين سازمانی است كه اقدامی هر چند كوچک در جهت طبقه بندی جرایم رايانه‌ای به عمل آورده است. اين سازمان در نشريه بين المللی سياست جنايی خود (شماره­های 43و44 ) جرایم رايانه‌ای را به دو دسته به شرح زير تقسيم كرده است:

«جرایم رايانه‌ای می­تواند شامل فعاليتهای مجرمانه‌ای باشد كه ماهيتی سنتی دارند از جمله سرقت، كلاهبرداری، جعل و سوءاستفاده كه همگی معمولا در همه جا مشمول ضمانت اجراهای كيفری می­شوند. رايانه نيز راههای تازه‌ای را برای سوء استفاده پديدآورده­است كه می­توانند و يا بايد مجرمانه محسوب شوند.»[6]

همانطور كه در نشريه بين المللی سياست جنايی سازمان ملل اشاره شده است، رايانه علاوه بر آنكه راههای تازه­ای برای سوء استفاده به وجود آورده كه بايد جرم­انگاری شوند، وسيله و ابزاریی برای ارتكاب جرایمی كه ماهيت سنتی دارند نيز می­باشد. با این توضیح می­توان از نظر نظری جرایم رایانه­ای را به دودسته تقسیم کرد:

 

2-2-1- جرایم رايانه‌ای سنتی

جرایم رايانه‌ای سنتی جرایمی هستند كه با همان شرايط قانونی كه از طرق مرسوم ارتكاب می‌يابند، بوسيله رايانه نيز ارتكاب می‌يابند و قانونگذار ارتكاب بوسيله رايانه را به عنوان جزئی از اجزاء عنصر مادی آنها يا عامل تشديد و يا تخفيف مجازات آنها ذكر نكرده باشد. مثلا جرم جاسوسی رايانه‌ای، در زمره جرايم عليه امنيت قرار می‌گيرد و جرم سرقت و كلاهبرداری رايانه‌ای در جرایم عليه اشخاص دسته‌بندی می‌كنند.

 

 .[1]  ابی الحسین احمد بن فارس زکریا، معجم مقاییس اللغه، 1404،  مکتب الاعلام الاسلامی،قم، 1404، ه.ق .

 . [2]  محمد بن ابن منظور، لسان العرب 1407 ه.ق ، یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، چاپ دوم، موسسه الرساله، بیروت.

[3] . نشر ادب الحوزه، 1363، قم.

[4]  . مگر هر شیطانی که برای استراق سمع به آسمان نزدیک شد، در این صورت تیرشهاب شعله آسمانی او را تعقیب کرد. حجر18.

[5] . ماده 212 قانون مجازات اسلامی 1361 سرقت عبارتند از: سرقت عبارت است از این كه «انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید.» و در ماده 215 همین قانون آمده بود :«سرقت در صورتی باعث حد میشود كه به صورت مخفیانه انجام گیرد .»

ماده197 قانون مجازات اسلامی 1375 سرقت عبارتند از:«ربودن مال دیگری به طور پنهانی.»

 .[6]  نشریه بین المللی سیاست جنایی سازمان ملل متحد، ترجمه­ی: محمد دزیانی، شماره 43و44.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

–  بررسی عوامل موثر بر بروز و افزایش سرقت سایبری.

– ارزیابی موضع عملکرد مقنن جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با پیشگیری و مقابله باسرقت سایبری.

– سیاست جنایی پیشگیرانه در برابر سرقت سایبری.

– ارائه راهکارها و پیشنهاد­ها جهت پیشگیری و کاهش سرقت در فضای سایبری.

1-5- سوال­های تحقیق

 

1-آیا پیشرفت اینترنت در سرقت سایبری موثر است؟

2-آیا بین فقر و سرقت سایبری رابطه ای وجود دارد؟

3-آیا عوامل سیاسی در سرقت سایبری موثر است؟

4-آیا نبود قانون با مجازات شدید در سرقت سایبری موثر است؟

Author: 92