پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه با عنوان انطباق نهاد نکاح مسیار با ضوابط نهاد نکاح کوقت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی نکاح موقت با نهادهای مشابه در فقه اهل تسنن 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

– تعیين مهر :

ركن سوم ازدواج موقت”مهر”است. وجود مهر در نكاح موقت شرط است، چنانچه مهر در اين نكاح نباشد عقد باطل است و در اين مسئله فقهاي شيعه اتفاق نظر دارند[1]. در مهر شرط است كه عيني باشد كه زوج مالك آن است و در عين حال، آن شي قابل مالكيت و تسليم باشد و يا حقي از حقوق مالي و يا منفعت اعيان خارجي باشد (اعم از اموال منقول و غير منقول) و مقدار آن بستگي به توافق طرفين دارد و ميزان خاصي در نظر گرفته نشده است. آنچه كه در مهر شرط شده اين است كه مقدار آن معلوم باشد يا از طريق كيل و وزن، عدد و يا از طريق مشاهده (در صورتي كه شي حاضر مهر زوجه قرار بگيرد) يا به وصف (در صورتي كه شي غير حاضر مهر در نظر گرفته شود) [2]. امام صادق مي فرمايند: متعه نمي باشد مگر با دو امر: مدت معين و مهر معين[3].

البته در خود آيه ي شريفه استثنايي در ارتباط با مقدار و تعيين”مهر”بيان شده است:

…. نگاهي بر شما نيست، در آنچه بعد از تعيين مهر، با يكديگر توافق كرده ايد(بعداً مي توانيد با توافق، آن را كم يا زياد كنيد).

 

4- تعيين مدت :

ركن چهارم ازدواج موقت، تعيين مدت در متن عقد است و اصولاً مهمترين وجه تمايزي كه ازدواج موقت با ازدواج دائم دارد همين نكته است كه ازدواج موقت، محدود به وقت است و ازدواج دائم، دائمي يعني در ازدواج موقت، زن و مرد تصميم مي گيرند كه به طور موقت با هم ازدواج كنند و پس از پايان مدت اگر تمايل داشتند تمديد كنند و يا به عقد دائم تبديل نمايند و اگر مایل نبودند بدون طلاق از هم جدا شوند. در حاليكه در ازدواج دائم زن و شوهر قصد دارند تا پايان عمر زندگي مشترك داشته باشند و در صورت اختلاف و بروز مشكل در زندگي خانوادگي از طريق طلاق از هم جدا مي گردند. تعيين مدت در ازدواج موقت، بايد طوري باشد كه از نظر كميت هيچ نكتۀ مبهمي وجود نداشته باشد و اگر مدت ازدواج در عقد ذكر نشود (بنابر قول مشهور( عقد مذكور تبديل به عقد دائم مي گردد.[4]البته مقدار مدت مثل ميزان مهر در اختيار طرفين است زيرا شارع مقدس حدي براي آن تعيين نكرده است و آن را به عهده زن و مرد گذاشته تا بر اساس توافق طرفين عمل گردد و اين مسئله يكي از امتيازات ازدواج موقت به شمار مي آيد.

[1] . نجفی: شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 29، ص 162.

[2] . نجفی: شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 29، ص 162 و 163.

[3] . حر عاملی: وسائل الشیعه، جلد 14، ص42.

[4] . موسوی خمینی (امام)، روح­الله، تحریرالوسیله،  چاپ اول، ج2، انتشارات قدس محمدی، 1384ه.ق، ص271.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اصلی تحقیق:

  • نهاد نکاح مسیار تا چه حد با ضوابط نهاد نکاح کوقت قابل انطباق است؟

2- ضوابط نکاح مسیار در فقه اهل تسنن چیست؟

92