پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه با عنوان احکام و آثار تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 احکام و آثار تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

-تعیین و تغییر جنسیت

2-2-1- جنسیت

یکی از طبقه بندیهای اجتماعی عمده در هر جامعه ای جنسیت است. غالبا اولین سوالی که در مورد یک کودک می پرسند این است که دختر است یا پسر؟ در فرهنگ ما نیز و همچنین در سایر فرهنگ ها، مجموعه ای از علایق، خصوصیات شخصیتی و رفتارها، زنانه و یا مردانه تلقی می شوند. کودکان در همان آغاز که هنوز کوچکند، این معیارهای فرهنگی را می آموزند و کسب می کنند.[1] کسب هویت جنسی از ازمنه قدیم به صورت آموختن مهارت های خاص مردانه، چون سوارکاری، تیر اندازی، رقابت و… توسط پسران و یادگیری مهارت های زنانه چون بچه داری، آشپزی و از جانب دختران و امروزه به صورت همانندسازی مستقیم و غیرمستقیم بواسطه وجود والدین، کتابهای داستان، تلویزیون و … صورت می گیرد. پرواضح است که همانند سازی متعارف جنسی کودکان و سرمشق گیری صحیح این نوباوگان از افراد مهم محیط خود، سبب طی کردن درست روند رشد روانی و جنسی و در نتیجه کسب رفتار جنسی مناسب در آنان می گردد. بنا به حکمت حق تعالی، شعور تمامی کائنات بر مبنای رشد و تحول پی ریزی شده است.[2]

[1] دیوید بی چمبرلین، روانشناسی جنین، ترجمه زهره زاهدی و منیژه خزلیان، نشر جیحون، چاپ اول، 1379،ص27

[2] پی اچ ماسن و همکاران، رشد و شخصیت کودک، ترجمه مهشید یاسایی، نشر مرکز، چاپ اول، 1373،ص340

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات تحقیق

آیا تغییر جنسیت موجب تغییراتی در حقوق اجتماعی، سیاسی و روابط اشخاص با دیگران می شود یا خیر؟

تغییر جنسیت در زمینه حقوق خانوادگی چه تاثیری می تواند داشته باشد؟

92