دانلود پايان نامه ارشد :بررسی گرايش كلي نظام كيفري ايران از سياست جايگزيني در قلمرو مجازات سالب آزادي

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس درحقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– جزای نقدی

جزای نقدی از زمره مجازات مالی است که گاه به صورت مجازات اصلی ( مثلا ماده 541ق. م. ا ) و گاه به صورت مجازات تکمیلی یا تتمیمی اجباری ( ماده 707ق. م. ا ) یا اختیاری (ماده 708ق. م. ا )مورد حکم دادگاه قرار می گیرد.

جزای نقدی دارای کارکرد هایی است که از زمره آنها، نقش جایگزینی آن است. به عبارت دیگر جزای نقدی یکی از برنامه های مجازات های بینا بین یا جایگزین است-چه به شکل مستقل چه به شکل کیفر تبدیلی – که در کشورهای زیادی من جمله ایران از آن به عنوان مجازات مجرمین استفاده می شود. به عنوان مثال، در کشور هلند، جزای کیفر نقدی به لحاظ قانونی فرض شده است بلکه به عنوان کیفر ترجیحی برای هر نوع از جرم باشد و به موجب بند 6 ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری ( هلند) قضات مکلفند که در هر موردی که جزای نقدی را تحمیل نمی کنند دلایل را ارائه نمایند. به عنوان مثال دیگر، در آلمان در سال 1986، برای 81 درصد از کلیه مجرمین بزرگسال محکوم شده، دستور پرداخت جزای نقدی صادر کرده بودند که 73درصد از آن مجرمین به جرم خشونت محکوم شده بودند. در انگلستان در سال 1990 جزای نقدی به عنوان مجازات  در 34درصد نسبت به جرایم قابل کیفر خواست  در دادگاه مجیستریت  و 3 درصد از جرایم قابل کیفر خواست دردادگاه  جزا تعیین می شده است.

جزاي نقدي در ق. م. ا جديد 1392 در م 63 به عنوان يكي از جايگزين‌هاي كيفر حبس گنجانده شده است و م 85 نيز ميزان جزاي نقدي جايگزين حبس را معين نموده است.

2-5-1-4-  محرومیت از حقوق اجتماعی

مجازات­های محرومیت از حقوق اجتماعی از ابتکارات جدیدی است که در برخی کشورها به کار گرفته شده و قواعد حداقل ملل متحد راجع به تدابیر غیر سالب آزادی در قاعده 8-2 آنها را به عنوان تدابیری که  می تواند به عنوان جایگزین مجازات حبس به کار گرفته شود به دولت های عضو پیشنهاد نمود. ما در این قسمت به محرومیت از حقوق اجتماعی به معنی اعم آن سروکار داریم. به عبارت دیگر، مجازات های محدودکننده  آزادی یا سالب حقوق شغلی و خدمات عمومی همه آنها جزء حقوق اجتماعی و محرومیت از آنها نیز محرومیت از حقوق اجتماعی اطلاق می گردد.

مجازات­های محرومیت از حقوق اجتماعی، در معنی اعم، نیزواجد کیفری بوده وتابع اصول حاکم  بر مجازات­ها می باشد که دارای اهدافی از قبیل، پیشگیری از ارتکاب جرم، اصلاح و بازپروری مجرم، رعایت اصل فردی کردن مجازات­ها، اجتناب از مجازات حبس به لحاظ اقتصادی، جرم زدایی زندان و …
می­باشند.

محرومیت از حقوق اجتماعی، هرچند دارای وصف کیفری است اما از زمره تدابیری است که بیشتر جنبه تامینی دارند و«در واقع هدف عمده این تدابیر  پیشگیری از سقوط مجدد محکوم علیه در بزهکاری از طریق ایجاد موانع در انجام فعالیت مجرمانه و دور کردن او از محیط هایی که جنبه جرم زایی برای وی دارند است.»

در ق. م. ا جديد 1392 قانونگذار محروميت از حقوق اجتماعي را يكي از جايگزين‌هاي كيفر حبس قرار داده است م 86 مقرر مي‌دارد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و فرضيات

بيان نارسايي‌هاي مجازات سالب آزادي و مشكلات ناشي از نظام زندان‌ها، شيوه‌هاي اتخاذ شده در نظام كيفري ايران براي مقابله با اين مشكلات و همچنين تلاش‌هايي كه در جهان توسط نظام‌هاي كيفري در برخي كشورها و سازمان ملل متحد در اين مورد صورت گرفته است، بررسي و ارزيابي تدابيري كه در ايران براي جايگزيني مجازات سالب آزادي وجود دارد، به منظور دستيابي به وسايل مناسب‌تر و روش هاي كاربردي‌تر براي مقابله با آثار ناگوار مجازات سالب آزادي از اهداف عمدة تحقيق محسوب مي‌شوند.  فرضياتي كه براي اين منظور مطرح شده است عبارتند از:

1- مجازات سالب آزادي رسالت‌هاي خود را در پيشگيري از تكرار جرم و اصلاح بزهكاران نمي‌تواند نسبت به همه بزهكاران و انواع جرايم به انجام برساند.

2- با توجه به نارسايي‌هاي مجازات سالب آزادي و معايب آن و مشكلات نظام زندان‌ها توسل به جايگزين‌هاي مجازات سالب آزادي ضروري است.

3- گرايش كلي نظام كيفري ايران پيروي از سياست جايگزيني در قلمرو مجازات سالب آزادي است.

مورد استفاده قرار مي‌گيرد و ويژگي‌ها و اهداف و آثار آنها در فصل دوم مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی

Author: 92