پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه ارشد :بررسی مهمترين سازوکارهایی حمايتي و نظارتي حقوق بشر در اروپا

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

قسمتی از متن پایان نامه :

  

کميسيون و قوه قانونگزاري جامعه اروپايي

يکي از ساختارهای جامعه، کميسيون است که در بروکسل پايتخت بلژيک مستقر است. از سال ۱۹۸۵ تاکنون، صدها تصميم و قانون کميسيون در بخشهاي اقتصادي و اجتماعي، بازار مشترک را به طرف يک اتحاديه منسجم سوِق داده است. کميسيون در مقابل دولتهاي عضو، از استقلال کامل برخوردار است و هفده کميسيونر به ترتيب زير دارد:

از هر يک از کشورهاي فرانسه، اسپانيا، آلمان، ايتاليا و انگلیس دو نفر و از هر يک از ساير دولتهاي عضو يک نفر که با تصويب پارلمان اروپا، انتخاب مي شوند. کميسيون و کميسيونرها، نمايندگي دولتهاي عضو را ندارند و تابع دستورهای دول مزبور نیستند. بدين ترتيب، مي­توان گفت که کميسيون با صفت مشخصه فرا ملي خود، منحصراً عهده دار انجام وظيفه در جهت نيل به کمال مطلوب منافع جامعه است. هر يک از کميسيونرها داراي بخش معینی است که سياستهاي جامعه را اداره مي­کند، مانند بخش کشاورزي، روابط خارجي، رقابت و غيره. هر قسمت داراي کارکنان بی شمار می­باشد که از حقوق و مزایای استخدامی مناسبی برخورداند. آنها با در دست داشتن کارت اروپايي از معافيتهاي مالياتي بهره مند مي­شوند. معمولاً با توافق مشترک در شورا، هر يک از دولتهاي عضو با علايق خاص خود نسبت به بعضي از سياست­هاي جامعه ، موفق مي­شود کميسيونر خود را به رياست قسمتي بگمارد که نسبت به آن منافع بيشتري احساس مي­کند. از اينرو، کميسيونر فرانسوي معمولاً رياست قسمت کشاورزي را عهده دار مي­شود و کميسيونر انگليسي به رياست روابط خارجي منصوب ميگردد و نسبت به ساير قسمتها نيز به همين ترتيب عمل مي­شود. کميسيونرها پنج سال خدمت مي­کنند و امکان تجديد دوره انتخاب آنها نيز وجود دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ـ چه راهکارها و سازوکارهایی براي حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي پيش بيني شده است؟

2 ـ مهمترين سازوکارهایی حمايتي و نظارتي حقوق بشر در اروپا کدامند؟

3 ـ مهمترين چالش های موجود در زمينه حقوق بشر در اروپا کدامند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پاپان نامه حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پاپان نامه حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

92