پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه ارشد بررسی حمايت از حقوق بشر و نظارت براجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

قسمتی از متن پایان نامه :

  

معاهدات حقوق بشري عام

معاهدات حقوق بشري عام که برخي از آنها الزام آور بوده و دسته­ای جنبة اعلامي دارند، واجد پوشش حمایتی عام هستند، بدين معني که گروه­هاي خاصي را مورد نظر نداشته و به حقوق همة انسانها صرف نظر از تعلقات عرضي همچون جنسيت، مذهب، تابعيت و … مي‌پردازند. سند مادر از اين زمينه همچنان که اشاره شد اعلاميه جهاني حقوق بشر است.

در سطح منطقه‌اي نيز اسناد عام متعددي شکل گرفته‌اند. اسنادي که در مباحث قبل ذکر شدند همگي اسناد عام حقوق بشري به شمار مي‌روند. البته افزون بر اسناد مذکور چه در سطح بين‌المللي و چه در سطح منطقه‌اي اسناد عام ديگري وجود دارند که در نوع خود از اهميت و جايگاه خاصي برخوردار هستند؛ براي مثال در سطح بين‌المللي نبايستي از اهميت اعلاميه و برنامه عمل وين که در سال 1993 به تصويب رسيد غافل بود.

اگر ملاک عام بودن سند را پوشش حمايتي براي تمام افراد و نه گروههاي خاصي بدانیم، در اين صورت دسته‌اي از اسناد حقوق بشري ـ اعم از بين‌المللي و منطقه‌اي ـ وجود دارند که گرچه موضوعاً به حقوق خاصي مي‌پردازند، ليکن پوشش حمايتي آنها به گروههاي خاصي ارتباط نداشته و شامل همة افراد مي‌شوند. در رأس اين اسناد دو ميثاق حقوق مدني ـ سياسي و  حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌ قرار دارند. اين دو ميثاق گرچه به لحاظ موضوعي هرکدام دسته­اي خاص از حقوق را پوشش مي‌دهند، ليکن به لحاظ پوشش حمايتي همة افراد را شامل مي‌شوند. همچنين پيمان منع و مجازات کشتار جمعي،[1] پيمان منع شکنجه [2] و يا دومين پروتکل اختياري لغو مجازات اعدام ضميمه ميثاق بين‌المللي حقوق مدني ـ سياسي به اين گروه تعلق دارند. در سطح منطقه‌اي نيز ما به اين گروه از اسناد حقوق بشري که به لحاظ موضوعي خاص وليکن به لحاظ پوشش حمايتي عام هستند مواجهیم. پيمانهاي اروپايي و امريکايي منع شکنجه يا پروتکل‌هاي لغو مجازات اعدام، ضميمه پيمانهاي اروپايي و امريکايي حقوق بشر در اين گروه طبقه بندي مي‌شوند.

[1]   . The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948), for the full text see Gandhi, P.R. (1995), pp. 18-21.

 

[2] The Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment1984

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ـ چه راهکارها و سازوکارهایی براي حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي پيش بيني شده است؟

2 ـ مهمترين سازوکارهایی حمايتي و نظارتي حقوق بشر در اروپا کدامند؟

3 ـ مهمترين چالش های موجود در زمينه حقوق بشر در اروپا کدامند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پاپان نامه حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پاپان نامه حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

92