دانلود پايان نامه ارشد:شناسایی مبانی مسئولیت ناشی از خسارت کالاها

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تکالیف و الزامات تولید کنندگان و فروشندگان کالا

قسمتی از متن پایان نامه :

گفتار سوم : کالای معیوب و نامرغوب

مرغوبیت عبارت است از درجه خوبی و بدی یک کالا و یا یک خدمت بر طبق استانداردهای تعیین شده . کالای نامرغوب به کالائی گفته می شود که از درجه کیفیتی ضعیفی برخوردار باشد و مطابق با استاندارد تولید و تهیه نشده باشد . در کالای نامرغوب عیب و نقصی از نظر عرفی دیده نمی شود درواقع این کالاها به ظاهر سالم و فاقد ایراد می باشنند اما کارکرد و بازدهی آن کالا نسبت به کالای استاندارد و مرغوب کم است . به عنوان مثال یک وسیله برقی ونامرغوب از نظر ظاهری و کارکرد اولیه کاملاً مشابه می باشند اما کالای مرغوب ،عمرکارکرد طولانی دارد و کالای نامرغوب شاید یک سوم یا نیمی از عمر کالای مرغوب را داشته باشد . درکالای نامرغوب معمولاً از قطعات و وسائل جانبی بی کیفیت استفاده می شود که عمر و ماندگاری کمی دارد و حتی با استفاده کوتاه مدت ، آن کالا خراب می شود یا از بین می رود . درواقع مشخصه اصلی کالای نامرغوب بازده کم و عمر کوتاه و نداشتن میزان انتظاری که مصرف کننده از آن کالا دارد.

اما کالای معیوب کالائی است که به سبب عیب موجود از ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن بکاهد. کالای معیوب کالائی است که دارای نقص است چه پنهان و چه آشکار . بدین شکل که حتی کارکرد اولیه آن نیز با مشکل روبه رواست به عنوان مثال اتوئی خریداری می کنیم . بر روی اتو چند درجه حرارت وجود دارد اتو روشن می شود ولی متناسب با درجه های مندرج در اتو داغ نمی شود و یا اینکه بیش از حد داغ می شود و باعث سوختن لباس می شود . این اتو یک کالای معیوب است . یک کالای معیوب حداقل انتظار مصرف کننده را نیز برآورده نمی سازد. کالای معیوب ممکن است به دلیل عیب موجود خطرساز نیز باشد . معیوب بودن ترمز های یک اتومبیل باعث ایجاد تصادف و حتی مرگ می شود . یا عیب در اتو ممکن است برق را به بدنه اتومبیل منتقل کند و باعث برق گرفتگی شود.

 


فصل دوم :   انواع مسئولیت

مبحث اول : مسئولیت قراردادی

 

زمانی که خریدار یا مصرف کننده ای در اثر استعمال کالای معیوب متضرر می گردند ، ممکن است بتوان عامل زیان را بر مبنای قرارداد مربوط به فروش کالا ، مسوول جبران خسارت وارده تلقی کرد . بدین صورت که چون فروشنده کالا به تعهدخود مطابق قرارداد عمل نکرده است و از این نقض تعهد ، زیانی به دیگری وارد شده است ، بنابراین ، وی مسوول جبران  آن می باشد.تئوری که[1] ، می توان از آن به تئوری نقض تعهد ایمنی کالا از طرف فروشنده تعبیر کرد .یا اینکه ، ازایجاد شدن خسارت در اثر عیب موجود در کالا مطلع بوده ، ولی آن را به اطلاع خریدار نرسانده است. و از این جهت مرتکب تقصیر شده که باید خسارت ناشی از این تقصیر را جبران کند . تئوری که از آن به فرض علم فروشنده به عیوب پنهانی کالا نام برده می شود . در واقع در هر دو صورت ، آنچه که فروشنده را مجاب و ملزم به جبران خسارت می نماید ، نقض قرارداد منعقده بین فروشنده و خریدار می باشد . بنابراین کافی است بین خسارات وارده و قرارداد مربوط به فروش کالا چنان رابطه ای باشد که بتوان گفت خسارات ناشی از عدم انجام قرارداد می باشد . در چنین دعاوی خواهان می بایست اثبات کند که اولاً : قراردادی بین او و خوانده وجود داشته و ثانیاً ضرری به وی وارد شده است و ثالثاً ضرر ناشی از عدم انجام تعهد در رابطه با کالای خریداری شده ، بوده است.

[1] -مددی ، صادق ،مسئولیت مدنی تولید کنندگان و فروشندگان کالا،نشر میزان ،چاپ اول ،زمستان 1388 ص41

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق

1- نحوه ی توزیع مسئولیت بین تولید کننده گان و عرضه کنندگان کالا چگونه است و در نهایت چه کسی مسئول است؟

سوالات فرعی :

2- مبانی مسئولیت ناشی از خسارت کالاها چیست؟

3- مناسب ترین مبنای حقوقی برای مسئولیت تولیدکننده چیست؟

Author: 92