پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه ارشد:شناسایی انطباق نهاد نکاح مسیار با ضوابط نهاد نکاح کوقت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی نکاح موقت با نهادهای مشابه در فقه اهل تسنن 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تسهيل ازدواج :

ازدواج دائم داراي شرايط و لوازمي است كه براي بسياري از افراد در دسترس نيست و امكان ازدواج براي كساني كه زاد و توشه اي فراوان، تهيه نكردند، تقريباً محال است. ادامه تحصيل، دوران سربازي، بيكاري و نداشتن امكانات مالي لازم از موانع عمده ازدواج دائم به شمار مي روند. كساني كه در اين وضعيتها قرار دارند، از طرفي نمي توانند ازدواج كنند و از سوي ديگر در صورت ازدواج نيز مشكلات فراواني پيدا خواهند كرد. ادامه زندگي مشترك براي اين افراد در صورت نامطلوب بودن وضع مالي مشكل بنظر مي رسد. در عين حال غريزه جنسي در اين مدت دست از سر اين افراد بر نمي دارد و بايد به نوعي مورد توجه قرار گيرد. با توجه به اينكه ازدواج موقت ويژگي هاي خاص خود را دارد مي تواند براي اين افراد جانشين موفقي براي ازدواج دائم باشد و مشكلات جنسي اين افراد را حل كند. علاوه بر اين، براي افرادي نيز كه اميد به ازدواج دائم را از دست داده اند ازدواج موقت راه حل مناسبي به نظر مي رسد. آسان سازي ازدواج در ازدواج موقت تاحدي است كه برخي بر اين اعتقادند كه، به نظر مي رسد كه اين تحول در جهت كاستن از مسئوليت هاي زوجين و آزادي عمل بيشتر آنان و سامان دادن خانواده اي با روابط نوين و برخوردار از آزادي همراه با تفاهم و نو انديشي رود. اگر اين پيش بيني درست باشد، حتی براي زندگي دائمي مشترك نيز انتخاب قالب ازدواج موقت، ارجعيت خواهد داشت. با اين نوع نگرش، متعه بر خلاف تصور برخي نه تنها نهادي كهنه و ارتجاعي نيست، بلكه قالبي براي خانواده هاي نسل سوم است.

به عبارت ديگر از آنجايي كه در اين نوع ازدواج چنانچه رد احكام مربوطه اشاره شد تامين خوراك و پوشاك و مسكن زن به عهده مرد نيست. افرادي كه از نظر اقتصادي مشكل دارند و نمي توانند ازدواج دائم كنند و مسئوليت خانواده اي را به عهده بگيرند؛ از طريق ازدواج موقت به نوعي ازدواج آسان تر روي      مي آورند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اصلی تحقیق:

  • نهاد نکاح مسیار تا چه حد با ضوابط نهاد نکاح کوقت قابل انطباق است؟

2- ضوابط نکاح مسیار در فقه اهل تسنن چیست؟

92