پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه ارشد:تعیین قواعد عمومی حاکم بر انحلال شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلستان

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 پایان نامه قواعد عمومی حاکم بر انحلال شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلستان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

شرایط ماهوی تشکیل

در قرارداد شرکت مثل همۀ عقود و قراردادها باید شرایط عمومی صحت عقود رعایت شود که عبارتند از: قصد و رضا، اهلیت، معین بودن موضوع، قانونی بودن جهت و هدف.

قصد و رضا: قصد و رضا ناشی از اراده و اختیار است و فقدان رضایت سبب عدم نفوذ است، عدم وجود هر یک موجب بطلان قرارداد است.

اهلیت: اهلیت عبارت از کبرسن، داشتن رشد و عقل است. ملاک رشد از نظر قانون رسیدن به سن هجده سال و ضابطۀ عقل، عرف و نظر پزشک قانونی است.

معین بودن موضوع: موضوع شرکت یعنی معاملاتی که انجام خواهد داد باید معین و مشخص باشد و شرکت برای امر مبهم و غیر معین باطل است.

قانونی بودن جهت و هدف: جهت و هدف شرکت اگر امر غیر قانونی باشد باطل است.

علاوه بر شرایط ماهوی شرایط اختصاصی شرکت عبارتند از:

برای این که شرکتی تشکیل شود، عناصر و ارکانی نیاز است تا در کنار عناصر تشکیل دهنده هم قرار گیرند و شرکت را به وجود بیاورند.

1- همکاری دو یا چند نفر:

برای تشکیل شرکت در حقوق ایران حداقل باید دو نفر به عنوان شریک وجود داشته باشد. البته در شرکت سهامی خاص و عام، وجود 3 و 5 نظر لازم است هرچند که این تعداد فقط برای تشکیل شرکت می باشد و در ادامه لازم نیست برخلاف حقوق انگلستان قانون مقررات راجع به شرکت­های سهامی خاص تک عضوی (مصوب 1992) اجازه می­دهد که شرکت سهامی خاص با یک شریک تشکیل­شوند.[1]

2- آوردن حصه: هر یک از شرکاء باید مالی به شرکت بیاورند و بدون وجود آورده، شرکت تشکیل نمی شود. آورده همان سرمایه ای است که هر فرد به شرکت می آورد و از جمع آن با آورده های دیگران سرمایه شرکت تشکیل می شود. این آورده می تواند، نقدی (یعنی پول نقد) یا غیر نقدی (کالا و مال) باشد. آورده غیر نقدی نیز می تواند مال مادی یا غیر مادی یا دانش و صنعت و فعالیت شخص باشد.

3- شخصیت حقوقی: شخصیت حقوقی شرکت های تجاری نیز از عناصر تشکیل دهندۀ شرکت تجاری محسوب می شود.[2]

[1] Dine, Janet, Company Law, London; Macmilan, 2009,2thEd, P.6

[2] صفار، محمد جواد، شخصیت حقوقی، تهران: انتشارات بهنامی، 01390، چ1، ص85

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقیق

1- پی بردن به مبانی و قواعد راجع به انحلال شرکت های تجاری در حقوق ایران و عمومیت یا عدم عمومیت آن ها

2- اصلاح قانون تجارت قوانین مشابه در حوزه اقتصاد، پولی بانکی، بیمه، …

د) سؤالات تحقیق:

سؤال اصلی: قاعده عمومی حاکم بر انحلال شرکت تجاری در حقوق ایران و انگلستان چیست؟

سؤالات فرعی

(1) : آثار عمومی انحلال در حقوق ایران و انگلستان چیست؟

(2) : تأثیر فوت و حجر در انحلال شرکت تجاری چیست؟

92