دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 احکام و آثار تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

استناد به اصل اباحه

مطابق اصل اباحه هر گاه در مقام منع یا جواز چیزی یا عملی شک کنیم اصل بر جواز آن است.مطابق اصل مذکور که از اصول عقلی و عملی است انسان حق هر گونه دخل و تصرف در دنیای خارج را دارد مگر آنکه دلیلی بر منع آن وارد شده باشد.

اصل عدم که از جمله اصول عقلی است بیان می دارد که فرض بر عدم هر چیزی است مگر آنکه وجودش ثابت گردد.مطابق این اصل امور عدمی قابل اثبات نیستند بلکه وجود اشیاء و امور باید اثبات گردد.بنابراین اصل بر عدم ارتکاب اعمال مجرمانه است مگر آنکه وقوع عملی ممنوع و مجرمانه بودن آن ثابت گردد.[1]

در این دلیل می توان مناقشه کرد زیرا درست است که از طرف قانونگذار دلیل خاصی دال بر عدم جواز و ممنوعیت تغییر جنسیت وارد نشده است ولی چون تغییر جنسیت یک عمل است که شخص و پزشک متخصص آن را انجام می دهند، باید دید که آیا انجام هر عملی مجاز است یا مشروعیت انجام هر عملی مشروط به شرایطی است؟ اگر شخصی بدون مشکل بدنی یا روانی قابل توجه، اقدام به تغییر جنسیت خود، چون این عمل نه تنها دارای منفعت مشروع قابل توجه عقلایی نیست، بلکه شخص را گرفتار بحران روحی و روانی می نماید، می توان به استناد این عمومات انجام آن را نامشروع تلقی کرد.

 

2-3-1-2-2-استناد به قاعده الناس مسلطون علی اموالهم

در حقوق اسلام، بر مبنای «قاعدۀ تسلیط» و با الهام از حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم»، مالک در هر نوع تصرف مادی و حقوقی در ملک خود، دارای حق و اختیار است.[2] بنابراین همان‌گونه که از گذشته‌های دور شهرت داشته، مالکیت حقی جامع و دائمی و مطلق است؛ و به موجب آن مالک می‌تواند در حدود قوانین و مقررات، در موضوع مالکیت خود، تصرفات مادی و معنوی انجام دهد.

[1] باقر شاملو،همان،ص/ 271

[2] . محمدی،ابوالحسن،قواعد فقه،نشر یلدا،چاپ اول،1373، ص 74

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات تحقیق

آیا تغییر جنسیت موجب تغییراتی در حقوق اجتماعی، سیاسی و روابط اشخاص با دیگران می شود یا خیر؟

تغییر جنسیت در زمینه حقوق خانوادگی چه تاثیری می تواند داشته باشد؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق