دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تعیین معیار برای نفع

در رابطه با نفع که در مقابل ضرر قرار می گیرد به ناچار باید تعیین معیار نمود.در واقع پرسش آن است که معیار شخصی،نوعی و یا معیار سومی می توان برای نفع قائل شد یا خیر؟تعیین معیار شخصی به دلیل عدم قابلیت حصول پذیرش آن نتایج مطلوبی به بار نخواهد آورد .

در واقع مشکل اصلی آن است که قانون که در جامعه امروز برای اشخاص ایجاد حق و تکلیف می نماید نمی تواند برای تک تک افراد و نفع در نظر گرفته شده برای آنان تعیین معیار کند.از سوی دیگر معیار شخصی نیز نمی تواند به عنوان یک معیار کامل و مناسب به کار آید چرا که بی توجه به معیارهای شخصی است .راه حل نهایی تعیین معیار مختلط با توجه به معیار شخصی و نوعی است.این سه معیار به طور مستقل توضیح  داده خواهند شد.

2-2-4-1-معیار شخصی

نتیجه پذیرش چنین ضابطه ای،مطالعه حالات شخصی و بررسی خصوصیات فردی در رابطه خاص و مورد نظر است و لازمه آن دستیابی به امیال درونی و اغراض خاص اشخاص می باشد که به دلیل عدم قابلیت حصول آن پذیرش چنین معیاری به عنوان یک ضابطه عملا نتایج مطلوبی به بار نخواهد آورد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1- اصولاً عدم النفع بر چه مبنایی استوار است.

2- چه معیار یا معیارهایی برای شناخت عدم النفع وجود دارد.

3- مصادیق و موجبات عدم النفع شامل چه مواردی می گردد.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق