دانلود پايان نامه ارشد:بررسی تقطیع جسد با حفط احترام میت در تعارض

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ادله قائلان به نبود مالکیت انسان نسبت به اعضایش

  1. روح یا نفس انسان چون علت موجده و سبب فاعلی برای بدن انسان نیست و بلکه نقش آن تدبیرگر و اداره کننده امور بدن به إذن الله است ، لذا بین روح و تن رابطه ملکیه ذاتی و تکوینی وجود ندارد و نیز دلیل شرعی دالٌ بر وجود رابطه مالکیت میان روح و جسم ذکر نشده است ، لذا رابطه مالکیت اعتباری هم وجود ندارد .[1]
  2. مالک حقیقی جسم و روح انسان خداوند متعال است و انسان نسبت به جسد خود امانت دار است.[2]
    و از او خواسته شده است ، از جسم خود دربرابر آنچه که موجب هلاکت وتباهی است و آزار و اذیت آن میگردد محافظت کند؛چرا که خداوند فرمود « لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه … » [3]
    به همین دلیل عاقبت خودکشی و انتحار ، جاودانگی در آتش است و بنابراین انسان نسبت به ذات و اجزای ذات خود مالکیتی ندارد .[4] و به عبارت دیگر ، حق انسان نسبت به اعضایش نظیر حق حیات اوست .[5]
  3. اطلاق مالکیت در مورد اعضای بدن انسان ، ملاک شرعی ندارد .[6]و مالک خود بودن دلیل ندارد والاٌخودکشی جایز می بود .[7]
  4. انسان آزاد فقط ملک خداوند است و چه بصورت کلی یا جزیی به تملک در نمی آید و همان گونه که انسان غیر مسلط بر نفس خود است ، همان طور غیر مسلط بر اعضاء وجوارح خود است و قتل نفس و قطع عضو همگی ازاحکام الهی است و به عبارت دیگر :

جعل حکم قصاص یا دیه ، نشانگر حکم الله و حق الله بودن این امور است و لذا انسان مالک نفس و اعضای خود نیست .[8]

انسان برنفس و اعضای خود سلطه ندارد ، چرا که دلیلی بر ثبوت این سلطنت اقامه نشده است.بلکه شاید بتوان گفت که ادله ای دال بر نبود چنین تسلطی وجود دارد .[9] به عنوان مثال آیه : « لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه » [10] با تحریم القاء در تهلکه ، سلطنت بر نفس را نفی کرده است .[11]

  1. حرام بودن ضرر رساندن به نفس ، جنایت بر نفس و ظلم بر نفس ، نشانگر نبود سلطه انسان بر نفس خود است .[12]

[1]. محسنی، همان ، ص 67.

[2]. جواهری ، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر،،ص 47

[3]. سوره بقره، آیه 195 .

[4]. جواهری ، همان، ص 47 .

[5]. رمضان البوطی ، محمد سعید،انتفاع الانسان باعضاء انسان آخرحیا و میتا،مجموعه مسائل پزشکی، ص 60 .

[6]. فیضی طالب ، همان ، ص 19 و 41.

[7]. همان ، ص 74 .

[8]. رمضان البوطی ، همان ، صص 156-157 .

[9]. ایروانی ، باقر،دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه ، صص 155 و 256 .

[10]. سوره بقره ،آیه 195 .

[11]. ایروانی ، همان ، صص 156 و 256.

[12]. همان.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) سوالات تحقیق

1- آیا اعضای بدن انسان مالیت دارد؟

2- آیا انسان دارای حق مالکیت براعضای بدن خود می باشد؟

3- آیا امکان معامله اعضای بدن انسان زنده و مرده وجود دارد؟

د ) اهداف تحقیق

لازم است اشاره شود که موضوعی مانندمالکیت اعضاء و اهدای عضو ، علاوه بر اجازه مراجع دینی و قانونی و پزشکی ، نیازمند یک آگاهی مسئولانه و مقبولیت مردمی و فرهنگی و اجتماعی نیز  می باشد . اقتضای شکل گیری  چنین باوری این است که :

1- تلاش کنیم تمام توهمات روانی و غیر روانی موجود در بین خودمان را از بین ببریم. ممکن است چیزهایی به دین نسبت داده شود که نگذارد انسان وصیت کند که بعد از مرگش اعضای بدن او به افراد نیازمند داده شود.

2- تاکید روی صدقه جاری با عمل به فرمایش پیامبر گرامی اسلام(ص) که فرمود : « فرد می میرد ، مگر به سه چیز ، علمی از خود به جای بگذارد که مفید واقع شود  و فرزند صالحی که برای او دعا نماید و صدقه  جاری از خود به جای بگذارد »  باید برای گسترش مفهوم صدقه جاری کوشش شود تا اهدای عضو را نیز در بر بگیرد و اهدای عضو  نیز صدقه ی جاریه در نظر گرفته شود .

3- فراگیر ساختن اهدای عضو ، بطوری که تحت عنوان آیه « من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا »

( مائده :32 ) قرار بگیرد .

4- همین طور امیدواریم که ایده ها و طرح های فقهی نیز الهام بخش و پیگیرانه باشند . زیرا توجه به مصالح انسان و مدارای با او احیای وی در راس اولویت پژوهش های فقهی قرار دارد و می تواند از زوایای گوناگون جسمی و معنوی ، فردی و اجتماعی به موضوع نگاه کند . از سوی دیگر پژوهش های فقهی با مجموعه های اخلاقی که در اختیار دارد در بسیاری از موارد حرکت علم را ضابطه مند سازد .

Author: 92