دانلود پايان نامه ارشد:بررسي علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

جهاني و سازماني بودن قاچاق مواد مخدر

امروزه بايد بيان پديده قاچاق مواد مخدر امري بين‌المللي است که اکثر جوامع با آن درگير هستند و به عبارتي اين جرم مرزهاي بين‌المللي را در ربوده و باعث تشکيل باندهاي سازماني و فرا ملي شده است. به همين جهت است که کنوانسيون‌ها و مقاوله نامه هاي زيادي از طرف دولت‌ها تصويب شده است.

كميسيون ضد مافيايي پارلمان ايتاليا در سال 1994 بيان مي‌کند: سازمان‌هاي جنايي بين‌المللي براي تقسيم مناطق جهان، توسعه راهبردهاي جديد بازار، تعيين شکل‌هاي همكاري دوجانبه و حل و فصل اختلافات در گستره اي به وسعت كره زمين، به موافقت نامه‌ها و تفاهم‌هايي دست يافته‌اند. ما با يك قدرت جنايي واقعي روبه رو هستيم كه قادر است اراده خود را بر دولت‌هاي مشروع تحميل كند. نهاد و نيروهاي قانوني و نظم را از بنيان سست كند. موازنه ظريف اقتصادي و مالي را برهم زند و زندگي دموكراتيك را به نابودي بكشاند. «كاستلز» معتقد است كه «شبكه سازي سازمان‌هاي جنايي قدرتمند و هم دستان آن‌ها در فعاليت‌هاي مشترك در سرتاسر جهان، پديده اي جديد است كه تأثيرات شگرفي بر اقتصاد، سياست، امنيت و در نهايت كل جوامع ملي و بين‌المللي مي‌گذارد: كسانوستراي سيسيل، مافياي آمريكا، ياكوزاي ژاپن، تراياد چين، قاچاقچيان هروئين تركيه، پوسس جامائيكا و هزاران دارو دسته جنايي منطقه اي و محلي در تمامي كشورها در يك شبكه جهاني متنوع گرد آمده‌اند». (ممتازي،1384)

قاچاق مواد مخدر مهم‌ترين بخش اين صنعت عالم گير است. ولي مي‌بايستي هر آن چه را كه دقيقاً به دليل ممنوعيتش در يك محيط نهادي خاص داراي ارزش افزوده مي‌شود به اين صنعت افزود: مواد راديواكتيو، اعضاي بدن انسان، مهاجرت‌هاي غيرقانوني، فحشا، آدم ربايي و… «كاستلز» معتقد است كه «قاچاق مواد مخدر يك تجارت درجه اول است تا حدي كه قانوني شدن مواد مخدر شايد بزرگ‌ترين خطري است كه گروه هاي سازمان يافته جنايي بايد با آن مقابله كنند». آن‌ها مي‌توانند روي بي خردي سياسي و اخلاق نابجاي دولت‌هايي تكيه كنند كه از پذيرش مهم‌ترين جنبه اين مسئله- يعني تقاضا محرك عرضه است- اجتناب مي‌کنند. بنابراين با وجود زخم‌هاي رواني كه زندگي روزمره بر مردم وارد مي‌کند نياز به مصرف مواد مخدر گسترش خواهد يافت و جنايت سازمان يافته جهاني راه هاي لازم را براي تأمين اين تقاضا پيدا خواهد كرد. اين اقتصاد بسيار مخوف در طول دو دهه گذشته از چند جهت بستر بسيار مناسبي را براي رشد خود همانند جهاني شدن، فروپاشي كشورهاي انقلابي سابق، بحران عميق كشورهاي در حال توسعه در دستيابي به توسعه متوازن پيدا كرده است.

شبكه هاي جنايي جهاني قاچاق مواد مخدر بر اثر اين شرايط مساعد تاريخي تبديل به شبكه هاي «انعطاف پذير جنايي» گرديده‌اند، كه هم توان فرار از كنترل و هم توان ريسك پذيري بسيار بالا را به دست آوردند و هم امكانات بسيار وسيعي را در سرتاسر جهان براي رسمي كردن فعاليت‌هاي خود كسب كرده باشند.

«خانه هاي امن» در سراسر جهان از خانه هاي كوچك «آروبا» متوسط (افغانستان، قزاقستان و كلمبيا) يا بسيار بزرگ (روسيه) در اختيار آن‌ها قرار گرفته است.

از طرفي فرصت تكنولوژيك و سازماني براي برپايي شبكه هاي جهاني، جنايت سازمان يافته را دگرگون ساخته و به آن قدرت بخشيده است. گروه هاي تبهكار جهاني از راه هاي ظريف‌تري به قلمرو فرهنگي كشورها و ملت‌ها نفوذ كرده و خود را بخشي از فرهنگ ملي، نژادي و مذهبي آن‌ها كرده است. ترايادهاي چين، قاچاقچيان هروئين افغانستان و كوكائين كلمبيا به طرز عميقي با فرهنگ ملي، مذهبي و قومي مناطق خود عجين يافته و با توده هاي بسيار گسترده اي از مردم در ارتباط روزانه و عميق قرار گرفته‌اند. به قول «كاستلز» هرچه جنايت سازمان يافته جهاني‌تر شود، مهم‌ترين اجزاي آن بيشتر بر هويت فرهنگي خويش تأكيد مي‌کنند. به عبارت ديگر شبكه هاي جنايي به لحاظ توانايي تعيين كننده خود براي درآميختن هويت فرهنگي با تجارت جهاني جلوتر از شرکت‌هاي چند مليتي هستند. (ممتازي،1384)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

بازنگري نسبت به پديده قاچاق مواد مخدر و شناسايي عوامل مهم و موثر در ارتکاب اين جرم در استان فارس مي‌باشد.

1- جمع آوري خصوصيات و مشخصات افرادي که مرتکب قاچاق مواد مخدر شده‌اند، از قبيل: وضعيت خانوادگي، شغل، تحصيل، موقعيت اجتماعي و وضعيت اقتصادي.

2- تعيين محل سکونت، محل ارتکاب بزه و شناخت خط سير آن براي يافتن راه حل‌هايي از نظر پيشگيري از جرم.

3- برنامه ريزي براي کاهش آمار اين معضل و در نتيجه کم‌تر شدن هزينه هاي اقتصادي که جامعه براي مقابله با مجرمين متحمل مي‌شود.

4- شناسايي و حذف بسترهاي شكل گيري قاچاق مواد مخدر و در نهايت کاهش آمار ارتکاب اين جرم

 1-5- هدف كاربردي

نتايج اين تحقيق مي‌تواند در مؤسسات آموزشي همانند آموزش و پرورش، کانون اصلاح و تربيت و سازمان زندان‌ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر و ساير مؤسساتي که عهده دار تنظيم و اجراي برنامه هاي مربوط به مقابله با اين پديده هستند مورد استفاده قرار گيرد.

1-6- سؤالات تحقيق

آيا داشتن خانواده نابسامان يکي از عوامل مؤثر در قاچاق مواد مخدر است؟

آيا بين تحصيلات قاچاقيان مواد مخدر و ارتکاب اين جرم رابطه وجود دارد؟

آيا منطقه استراتژي جغرافيايي در قاچاق مواد مخدر مي‌تواند موثر باشد؟

آيا بين بزهکاري پدر و مادر و قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟

آيا بين فقر مادر و ارتکاب قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟

آيا دوستان ناباب از عوامل موثر در ارتکاب قاچاق مواد مخدر محسوب مي‌شوند؟

 

Author: 92