دادگاه جنایی بین المللی برای یوگسلاوی سابق-دانلود پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق

قسمتی از متن پایان نامه :

.

– مروری بر اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق

مهمترین بخش اساسنامه مربوط به صلاحیت های گوناگون دادگاه است، که به شرح زیر بررسی می شود.

مسئله صلاحیت دادگاه که بدون تردید از حساس ترین موضوع های اساسنامه است در مواد یکم تا نهم آن حل شده، و جای بزرگی را در تفسیر دبیر کل سازمان و ملاحظات دولت ها به خود اختصاص داده است.

با توجه به اینکه دادگاه به طور (ad hoc) به منظورهای مشخص و معینی تشکیل شده است٬ بنابراین باید به طور مشخص و دقیق دارای صلاحیت و اختیاراتی باشد، که در انجام وظایف خود به آن ها احتیاج دارد، نه کمتر و نه بیشتر. چگونگی این صلاحیت ها را در این بخش بررسی می کنیم.

  • صلاحیت در مکان

به موجب این صلاحیت که از اصول عمومی و بنیانی حقوق کیفری است، هر دادگاه چه بین المللی یا ملی، حق دارد فقط در مورد جرایمی اعمال صلاحیت کند که محل و محدوده وقوع آن ها از پیش به دقت معین اند. به همین دلیل در ماده 8 اساسنامه تشکیل دادگاه تصریح شده است که صلاحیت دادگاه محدود به قلمرو حاکمیت دولت یوگسلاوی سابق است و این قلمرو عبارتست از « قلمرو زمینی، هوایی و آب های ساحلی آن دولت پیش از فروپاشی ».[1]

  • صلاحیت دادگاه در زمان

مسئله صلاحیت دادگاه در زمان و تعیین دقیق تاریخی که اعمال این صلاحیت آغاز می شود، اهمیت زیادی دارد، زیرا به طور منطقی در اجرای عدالت و رعایت اصول عمومی حقوق، این صلاحیت باید در مورد جرایمی اعمال شود که در محدوده زمانی معینی صورت گرفته اند. در نتیجه ضروری بود تاریخ های آغاز و پایان این صلاحیت به طور کامل معین باشد، در این مورد، هنگام تدوین اساسنامه تردید و اختلاف نظرهایی بوجود آمد. فرانسه در پروژه تدوین اساسنامه دادگاه پیشنهاد کرده بود که صلاحیت دادگاه، به طور منطقی باید از تاریخ 25 ژوئن 1991 یعنی تاریخ اعلام استقلال از طرف دو دولت «کرواسی و اسلوونی» و شروع نخستین زد و خورد ها آغاز شود.[2]

بعضی از دولت ها عقیده داشتند، تعیین این تاریخ ممکن است حمل بر این شود که دادگاه به طور غیر مستقیم در مسئله فروپاشی یوگسلاوی و استقلال بخش های گوناگون این دولت، قضاوت می کند.

به منظور خروج از بن بست، دبیر کل سازمان پیشنهاد مستدلی ارائه داد که نظر دیگران را نیز تأمین می کرد. دبیر کل به استناد قطعنامه «808» مورخ 1993پیشنهاد کرد صلاحیت دادگاه از تاریخ اول ژانویه 1991،  باشد. زیرا در قطعنامه 808 گفته شده بود « اعمال مخالف حقوقی که از سال 1991 » به بعد در کشور یوگسلاوی اتفاق افتاده است، بنابراین تعیین « اول ژانویه 1991 به بعد » کلیه اعمال مخالف حقوق انسانی و خلاف قواعد جنگ را در بر می گرفت.

به این ترتیب صلاحیت دادگاه کیفری جنایت های جنگی یوگسلاوی از تاریخ اول ژانویه 1991 تثبیت شد و این تصمیم در روند دادرسی بسیار موثر بود.

  • 1991, Resolution 713.
  • از گزارش کمیته حقوقدان های فرانسه بند 21-ص 8.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق:

هدف در این تحقیق این است که چگونه به این نتیجه برسیم، که از نهادهایی مانند شورای امنیت، استفاده بهینه تر و مطلوب تری در راستای حفظ صلح و برقراری امنیت و دوستی و همکاری بین المللی شده و از هر چه سیاسی شدن چنین نهادهایی کاسته شود.

در نهایت این نوشته و تحقیق به دنبال پاسخ گویی به سوالات زیر می باشد:

  1. آیا شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق صالح بود؟
  2. آیا این شورا می تواند درباره انحلال این دادگاه نیز تصمیم گیری نماید؟
  3. تصمیم شورای امنیت برای تاسیس چنین دادگاهی بر چه بنیانی استوار است؟

در ادامه به این سوالات پاسخ داده خواهد شد، اما ابتدا باید با دلیل ایجاد این دادگاه و ساختمان و ساختار آن، همینطور با دادگاه های دیگری که ایجادشان زمینه شکل گیری و سنگ بنای دادگاه یوگسلاوی سابق بود آشنا شویم. به نهاد شورای امنیت و وظایف آن می پردازیم، به مقایسه ای بین دادگاه یوگسلاوی با دادگاه نورمبرگ و نیز دیوان کیفری بین المللی می پردازیم. و در پایان به فرضیه نهایی خود می رسیم.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق

Author: 92