پایان نامه حقوق

خدمات شهری، زیبا سازی و بهبود محیط شهری -پايان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بررسی وظایف و اختیارات شهرداری ها

به دنبال طرح دیدگاه های نوین سیاسی – اجتماعی- مبنی بر کاهش دخالت و حظور مستقیم دولت مرکزی در حوزه اداره امور عمومی، در بسیاری از کشور های توسعه یافته، شهرداری ها به عنوان سازمان های محلی غیر دولتی عمومی و نهاد های مدنی تلقی شده و وظایف بیشتری را عهده دار شده اند. در اغلب کشور های جهان، با هدف استفاده بیشتر از مشارکت های محلی، سعی دولت ها بر این بوده است که مدیریت امور عمومی را به مدیریت محلی واگذار کنند و در این مسیر تجدید  حیات سازمان های محلی به خصوص شهرداری ها از طریق افزایش مسئولیت های آنان با جدیت دنبال شده است. مطالعات مقدماتی در خصوص تجارت جهانی مدیریت شهری و چگونگی توزیع وظایف مربوط به اداره امور شهر نشان می دهد که تقریبا در تمام شیوه های حکومتی می توان روند رو به رشد افزایش وظایف و اختیارات شهر داری ها را مشاهده کرد. گستردگی وظایف شهرداری ها بیش از هر چیز از قراردادهای سیاسی اجتماعی و سطح توسعه یافتگی کشور های مختلف تبعیت می کند. شهرداری در اکثر کشور های جهان نهادی محلی- اجتماعی است و نه سازمانی سیاسی. از نظر مدیریت شهری نوین ، شهرداری ها نهاد هایی مدنی، مستقل و با حیطه وظایف گسترده در تمام ابعاد حیات شهری هستند. گستردگی وظایف شهرداری ها به ویژه در کشور های توسعه یافته ناشی از نگرش نوین به شهرداری ها به عنوان سازمان های مسئول مدیریت شهری است. شهرداری به عنوان موسسه ای مدنی و برخاسته از مردم، موظف است در جهت توسعه پایدار انسانی گام بردارد، در حفظ محیط زیست بکوشد، با محرومیت، فقر و انحرافات ناشی از آن مبارزه کند و برای اعتلای فرهنگ شهر نشینی تلاش نماید. به همین دلیل است که در تمام دنیا شهرداری ها در کنار فعالیت های سنتی و مرسوم خود به اموری مانند فعالیت های فرهنگی، بهزیستی و زیست محیطی می پردازند. لذا در تمامی این عرصه ها شهر داری ها نه فقط در ایجاد زیر بناهای مربوطه، بلکه در برنامه ریزی مدیریت و توسعه آن ها نقش دارند. دیدگاه های نظری جدید و نیز تحولات عملی در کشور های مختلف، همگی به گسترش حیطه عمل و تنوع وظایف شهرداری های مختلف در کشور های جهان علاوه بر تنوع موضوعی و در بر گرفتن بسیاری از ابعاد حیات شهری، بر مبنای مرکزیت حیات شهرداری، تمام حیطه فضایی شهر و کلان شهر را به طور کامل در بر می گیرد.

تاکنون فهرست جامعی از وظایف شهرداری ها در دست نبوده است تا بتوان بر اساس آن به ارزیابی و تحلیل چگونگی انجام وظایف آن سازمان پرداخت. مهم ترین قانون در مورد شهرداری ها قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 است که اصلاحات و الحاقات زیادی در طول زمان بر آن وارد شده است. پس از آن، قوانین، مقررات و آیین نامه های مختلف، از جمله آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346، قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1348، مصوبه شورای عالی اداری مصوب 1371 و جز آن ها به طور مکرر به این شرح وظایف افزوده و یا از آن کاسته اند. اکنون حجم عظیمی از قوانین مرتبط با شهر وجود دارد که به تعیین وظایف و حدود حقوقی اداره ها، موسسه ها، اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر نهاد های ذی ربط در امور شهر پرداخته اند و در این میان برخی از قوانین خاص وظایف شهرداری هاست. بخشی از این قوانین به وظایف اصلی شهرداری ها، یعنی فعالیت های مدیریتی، عمران و نگهداری شهر می پردازند که از جمله این قوانین می توان به موارد مربوط به صدور پروانه ساختمان، نظارت بر فعالیت های ساختمانی برای رعایت استاندارد ها، اصلاح و توسعه معابر و فضای سبز و تنظیف و نگهداری معابر، انهار عمومی و مجاری آب و فاضلاب اشاره کرد. بخش دیگری از قوانین ناظر به وظایف درونی شهر داری ها هم چون نحوه استخدام و چگونگی سازماندهی نیروی انسانی آن هاست که در واقع وظایف ستادی ضروری برای انجام و تسهیل وظایف و ماموریت های اصلی شهرداری محسوب می شود و قائم به ذات نیستند؛ قوانین مربوط به انتخاب شهردار و معاون شهردار، مقررات استخدامی و مالی آیین نامه استخدامی شهرداری تهران از آن جمله اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اصلی و فرعی

1-آیا تملکات شهرداری از حیث فقهی و حقوقی با مبانی تعریف شده برای آن سازگاری دارد؟

2-مبانی حقوق موجود تا چه اندازه در تحلیل تملکات شهرداری کارا هستند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

92