پایان نامه حقوق

خدمات شهری، زیبا سازی و بهبود محیط شهری -دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بررسی شخصیت حقوقی شهرداری

2-5-3-1-تشکیل و انحلال

ایجاد شهرداری و شکل گیری تشکیلات سازمانی شهرداری ها تابع دستور العمل نحوه اجرای تبصره 5 الحاقی ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 است. تغییر و تحول این تشکیلات نیز تابع معیار های قانونی و طبقه بندی های وزارت کشور است. مطابق ماده 4 و 54 قانون شهرداری، سازمان اداری شهرداری با توجه به بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری، از طرف شهرداری با اطلاع شورای شهر تهیه و پس از تصویب وزارت کشور به مورد اجرا گذاشته می شود. طبقه بندی ساختار اداری و سازمانی شهرداری ها بر مبنای دو روش انجام می گیرد.

در روش اول، تمام شهرداری ها عمدتا بر حسب دو شاخص جمعیت شهر و توان مالی به 12 طبقه تقسیم و درجه بندی می شوند. به این صورت که کوچک ترین شهر ها دارای شهرداری درجه یک و پر درآمد ترین آن‌ها دارای شهرداری های درجه 12 هستند. آثار این درجه بندی در ساختار کمی و کیفی تشکیلات شهرداری در این درجه بندی و نیز تحولات آن در طول زمان بر عهده اداره کل امور شورای اسلامی شهر و شهرداری های وزارت کشور با تایید سازمان امور اداری و استخدامی و وزیر کشور است.

در روش دوم شهرداری ها صرفا بر اساس تعداد جمعیت شهر در هفت گروه  جمعیتی دسته بندی شده و ساختار سازمانی آن ها متناسب با هر گروه معین می شود.

درجه بندی شهرداری ها، نخست با انگیزه تعیین حقوق شهرداران در نظر قرار گرفته بود. تا قبل از سال 1334 حقوق شهرداران بنا به اهمیت محل و تناسب با درآمد سالانه شهرداری از طرف انجمن شهر تعیین و در بودجه شهرداری منظور می گردید. ولی در قانون شهرداری مصوب 1334 برای اولین بار موضوع درجه بندی شهرداری ها با انگیزه تعیین حقوق شهرداران مطرح گردیده و ماده 70 قانون یاد شده مقرر می دارد: « درجات شهرداری ها به نسبت درآمد آن ها خواهد بود و به ترتیب ذیل تعیین می شوند:

شهرداری هایی که بیش از بیست میلیون ریال عایدی دارند، درجه یک و شهرداری هایی که بیش از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه دو و شهرداری هایی که کم تر از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه سه محسوب می شوند و در این صورت حقوق این شهردارها به تناسب عایدی و موافقت انجمن شهر تعیین می شود.»

در حال حاضر اداره کل امور شهرداری های وزارت کشور درجه بندی شهرداری ها را بر اساس معیار های ذیل انجام می دهد:

موقیت شهر در نظام تقسیمات کشوری ( مرکز بخش، مرکز شهرستان، مرکز استان)

جمعیت شهر ( بر اساس آخرین سرشماری جمعیتی مرکز آمار ایران)

میزان درآمد مستمر شهرداری ها ( سه سال آخر منتهی به درخواست درجه)

با محاسبه امتیاز حاصل از معیار های فوق، درجه شهرداری تعیین و یا تغییر کرده و پس از تائید وزیر کشور ابلاغ می شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اصلی و فرعی

1-آیا تملکات شهرداری از حیث فقهی و حقوقی با مبانی تعریف شده برای آن سازگاری دارد؟

2-مبانی حقوق موجود تا چه اندازه در تحلیل تملکات شهرداری کارا هستند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

92