دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه  

به­عنوان مثال پايان نامه­هاي که پیش از این در این خصوص ارائه شده هر يک از يک جنبه خاص به مساله توجه داشته و در واقع به یک بعد تخصصصی از موضوع پرداخته­اند. یکی از نگارندگان موضوع پژوهش خود را بررسي نظام شکايت فردي در پيمان اروپايي حقوق بشر قرار داده و ديگري آن را در رابطه با امور کيفري بررسی کرده و تعدادي  دیگر آراء آن را در امور کيفري تجزيه و تحليل نموده­اند. اما اين پايان نامه بر آن است که سازوکار حمايتي حقوق بشر در اروپا را از لحاظ تعامل اتحاديه اروپا و پيمان اروپايي حقوق بشر به­عنوان يکي از ارگانهاي شوراي اروپا مورد بررسي قرار دهد.

هدف از نوشتن اين تحقيق اين است که با توجه به اين که در زمينه حقوق بشر پژوهش گسترده و مناسبی در ايران نشده  است؛ فلذا استفاده از تجربيات اروپا در احترام و رعايت حقوق بشر   مي­تواند راهگشا باشد. ازسوي ديگر با شناسايي نقاط قوت سيستم اروپايي حقوق بشر و شناسايي نقاط ضعف و عدم اعمال استانداردهاي بين المللي حقوق بشر زمينه دستيابي به  استانداردهاي بين المللي و پيشرفت هاي حمايتي و نظارتي حقوق بشر فراهم مي شود.

در حوزه علوم انسانی بیشتر تحقیق­ها به صورت کتابخانه­ای انجام می­گیرد. تحقیق  کتابخانه­ای تحقیقی است که در آن نگارنده با رجوع به منابع معتبر اعم از کتاب، مقاله، پایان نامه، سایت­های معتبر اینترنتی به انجام  تحقیق می پردازد. بهتر است گفته شود که کتابخانه روش تحقیق نیست و در واقع کتابخانه  محیط  تحقیق و کتب، مقاله، پایان نامه و … ابزارهای گردآوری  تحقیق    می­باشند. در این رساله نیز نگارنده با استفاده از همین روش به منابع مختلف رجوع و با یادداشت  مطالب و فیش­برداری به جمع­آوری و در نهایت یکسان سازی و تحلیل آن پرداخته است. از حیث ماهیت روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است برخی از مفاهیم در ابتدای هر تحقیق  نیاز به توصیف و باز­شناساندن به خواننده را دارند. ممکن است هر خواننده نسبتاً حرفه­ای آشنایی  نسبی با موضوع داشته باشد اما توصیف جامع  مفاهیم لازم است در این پایان نامه برخی از مفاهیم نیاز به توصیف دارند.

اما سوالاتي که در اين پايان نامه در صدد پاسخ به آنها هستیم عبارتند از اینکه:

1 ـ چه راهکارها و سازوکارهایی براي حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي پيش بيني شده است؟

2 ـ مهمترين سازوکارهایی حمايتي و نظارتي حقوق بشر در اروپا کدامند؟

3 ـ مهمترين چالش های موجود در زمينه حقوق بشر در اروپا کدامند؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ـ چه راهکارها و سازوکارهایی براي حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي پيش بيني شده است؟

2 ـ مهمترين سازوکارهایی حمايتي و نظارتي حقوق بشر در اروپا کدامند؟

3 ـ مهمترين چالش های موجود در زمينه حقوق بشر در اروپا کدامند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پاپان نامه حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پاپان نامه حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

دسته‌ها: پایان نامه حقوق