حذف بسترهاي شكل گيري قاچاق مواد مخدر و در نهايت کاهش آمار ارتکاب اين جرم-دانلود پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تئوري فقر اقتصادي و ارتباط آن با ارتکاب جرم

در ميان علل و عوامل پيدايش بزهكاري و ارتكاب انحرافات اجتماعي، عامل فقر و مشكلات معيشتي و اقتصادي از جايگاه ويژه اي برخوردار است. عدم بضاعت مالي مكفي خانواده‌ها و ناتواني در پاسخگويي به نيازهاي طبيعي و ضروري مانند فراهم ساختن امكان ادامه تحصيل حتي در مقطع متوسطه، تأمين پوشاك مناسب، متنوع و متناسب با سليقه و روحيه آنان و… زمينه‌ساز بروز دل‌زدگي، سرخوردگي، ناراحتي‌هاي روحي، دل مشغولي، افسردگي و انزواطلبي را در فرزندان فراهم مي‌سازد.

اين امر موجب مي‌شود تا اين افراد براي التيام ناراحتي‌هاي ناشي از مشكلات خود از طريق مستقيم و يا غيرمستقيم، به اقداماتي دست بزنند و خود درصدد حل مشكل خويش برآيند. در نتيجه، بسياري از اين افراد براي رهايي از بند گرفتاري‌ها، دست به ارتكاب اعمال ناشايست مي‌زنند. فقر در واقع مادر تمام آسيب‌هاي اجتماعي است. فقر با بسياري مسائل زير پا از جمله ضعف تندرستي و افزايش مرگ و مير، بيماري رواني، شکست تحصيلي، جرم و مصرف دارو رابطه دارد. هر چند خود فقر به طور ذاتي يک مشکل و آسيب است، اما اين لزوماً به اين معناست که تمام افرادي که زير خط فقر زندگي مي‌کنند. افرادي نابسامان و مشکل ساز براي اجتماع هستند. مشکلات اقتصادي، عدم تأمين نيازهاي جسمي و رواني اغلب زمينه‌اي براي بروز و ظهور مشکلات اجتماعي ديگري است. بحث درباره پديده فقر، شناخت عوامل و راه مبارزه با آن از زمان‌هاي دور مورد توجه مکتب‌ها، صاحب نظران و تا حدودي حکومت‌ها بوده است. شايد به ندرت بتوان مسئله اي مانند آن يافت که در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي يک جامعه دخالت داشته باشد. فقر را مي‌توان به غدّه اي سرطاني تشبيه کرد که اگر به موقع درمان نشود، تمام پيکره جامعه را در برمي گيرد و از پاي در مي‌آورد. به رغم ديدگاه‌هاي مختلفي که در طول تاريخ درباره‌ي علّت پيدايش فقر و شيوه‌ي رويارويي با آن وجود داشته است، امروزه محروميت زدايي از اهداف همه‌ي نظام‌ها و مکتب‌ها شمرده مي‌شود. (فراهاني فرد،1378: 13) فقر از نظر اقتصادي به فقر مطلق و نسبي تقسيم مي‌شود. فقر مطلق را آنچنان مي‌دانند که هرگاه شخصي نتواند نيازهاي اوّليه و اساسي زندگي خود و افراد تحت سرپرستي‌اش را آماده نمايد يا به عبارتي، از تأمين آن ميزان کالري يا پروتئين که براي ادامه‌ي حيات سالم لازم است برخوردار نباشد، دچار فقر مطلق است. فقر نسبي آن است که گروهي از افراد يک کشور از توانايي لازم را براي تأمين نيازهاي اوليه‌ي زندگي خود درآيند ولي به لحاظ اين که درآمد و سطح زندگي آنان از متوسط درآمد جامعه پايين‌تر است، در فقر نسبي به سر برند. همچنين هرگاه درآمد جامعه اي از سطح متوسط درآمد کشورهاي جهان پايين‌تر باشد، آن کشور، در سطح کلان، در فقر نسبي به سر مي‌برد. هرچند نيازهاي اساسي خود را تأمين کند. (فراهاني فرد،1378) مفهوم محروميت نسبي توسط جامعه‌شناسان جو ديس بلاو و پيتر بلاو (1982) هم مطرح شده است. آن­ها مفاهيمي را از تئوري آنومي با مفاهيمي که در مدل‌هاي بي­سازماني اجتماعي يافت شده است، ترکيب کرده­اند. بر طبق نظر آن­ها، افراد طبقات پايين ممکن است هنگام مقايسه شرايط زندگي خود با افراد ثروتمند، احساس محروميت نمايند. اين احساس محروميت منجر به احساس بي­عدالتي و نارضايتي گرديده وعدم اعتماد را در آن­ها پرورش مي­دهد. در نتيجه شانس پيشرفت آن­ها از طريق معيارهاي مشروع مسدود مي­گردد و احساس ناتواني را به وجود مي­آورد که دشمني و پرخاشگري و سرانجام خشونت و جرم را به دنبال خواهد داشت (مبارکي،74:1383).

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

بازنگري نسبت به پديده قاچاق مواد مخدر و شناسايي عوامل مهم و موثر در ارتکاب اين جرم در استان فارس مي‌باشد.

1- جمع آوري خصوصيات و مشخصات افرادي که مرتکب قاچاق مواد مخدر شده‌اند، از قبيل: وضعيت خانوادگي، شغل، تحصيل، موقعيت اجتماعي و وضعيت اقتصادي.

2- تعيين محل سکونت، محل ارتکاب بزه و شناخت خط سير آن براي يافتن راه حل‌هايي از نظر پيشگيري از جرم.

3- برنامه ريزي براي کاهش آمار اين معضل و در نتيجه کم‌تر شدن هزينه هاي اقتصادي که جامعه براي مقابله با مجرمين متحمل مي‌شود.

4- شناسايي و حذف بسترهاي شكل گيري قاچاق مواد مخدر و در نهايت کاهش آمار ارتکاب اين جرم

 1-5- هدف كاربردي

نتايج اين تحقيق مي‌تواند در مؤسسات آموزشي همانند آموزش و پرورش، کانون اصلاح و تربيت و سازمان زندان‌ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر و ساير مؤسساتي که عهده دار تنظيم و اجراي برنامه هاي مربوط به مقابله با اين پديده هستند مورد استفاده قرار گيرد.

1-6- سؤالات تحقيق

آيا داشتن خانواده نابسامان يکي از عوامل مؤثر در قاچاق مواد مخدر است؟

آيا بين تحصيلات قاچاقيان مواد مخدر و ارتکاب اين جرم رابطه وجود دارد؟

آيا منطقه استراتژي جغرافيايي در قاچاق مواد مخدر مي‌تواند موثر باشد؟

آيا بين بزهکاري پدر و مادر و قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟

آيا بين فقر مادر و ارتکاب قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟

آيا دوستان ناباب از عوامل موثر در ارتکاب قاچاق مواد مخدر محسوب مي‌شوند؟

 

Author: 92