حدود اختیارات ضابطین عام قضایی-پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حدود اختیارات ضابطین عام قضایی

قسمتی از متن پایان نامه :

    

مقدمه

به نام خداوندی که عالمان در وصف جلالش حیران، عارفان در شوق جمالش گدازان، واجدان در وجود افضالش نازان، دوستان در شوق وصالش سوزان، طالبان در بادیه نیازش خروشان، مهجوران در زاویه فراقش نالان.

هر عزیزی نام و نشانش را جویان، هر طالبی حمد و ثنایش را گویان، هر ذاکری نسیم وصلش را بویان و هر سائلی بر امید فضلش پویان. جلال و عظمت او، کبریا و عزت او از وهم­ها و فهم­ها بیرون است و کسی نداند که چون است؟ سزای ثنای خود، خود داند و قدرت عظمت خویش، خویش شناسد، عرش عظیم در عظمت قدرتش ذره­ای است، و وجود همه عالم از دریای وجود او قطره­ای است، از دور آدم تا انتهای خاتم همه فهم­ها و وهم­ها در دریای صفات او غوص می­کنند، تا برنشان­های او آگاه شوند و هر لحظه­ای ایشان را حیرت درحیرت بیفزاید و همگی به زبان حال گویند:

وصّاف تو را وصف نداند کردن                                تو خود به صفات خود چنانی که توئی

 

الف: بیان مسأله

در اغلب موارد زیر بنای پرونده کیفری را اقدامات اولیه ضابطین عام قضایی(نیروی انتظامی)تشکیل می‌دهد حال یکی از اقدامات در خصوص جرائم مشهود است.

در قانون آيين دادرسي كيفري ايران، همانند فرانسه نه فقط در جرايم مشهود اختيارات وسيعتري براي ضابطان دادگستري منظور شده است، بلكه ضابطان مكلف شده اند تا قبل از مداخله مقام تعقيب يا تحقيق، كليه اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاء آثار، فرار متهم و كلاً هر گونه تحقيقي يا اقدامي‌كه ضروري باشد بعمل آورده و نتيجه تحقيقات خود را به اطلاع مقام تعقيب (اعم از رئيس حوزه قضايي يا دادستان) برسانند حال چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد ضابطين مي‌بايست موضوع اتهام را با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ نمايند و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت مي‌توانند متهم را تحت نظر نگهداري نموده و در اولين فرصت مراتب را جهت اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسانند، مقام قضايي در خصوص ادامه بازداشت و يا آزادي متهم تعيين تكليف مي‌نمايد.

گفتيم ماموران مي‌توانند در جرايم مشهود بدون دستور مقام قضايي متهم را دستگير و به كلانتري يا پاسگاه محل هدايت كنند بديهي است كه ماموران مربوطه در همان محل، صورتجلسه اي تنظيم و آن را به امضاء حاضران و متهم رسانده و با تهيه گزارشي مراتب دستگيري و تحويل متهم به كلانتري را اعلام مي‌كنند وگرنه هيچ يك از مراجع انتظامي ‌بدون صورتجلسه و گزارش مامور دستگير كننده و تحويل دهنده متهم، متهم را تحويل نخواهند گرفت و چنانچه متهمي‌بدون گزارش و امضاي مامور مربوطه تحويل گرفته شود، هم مامور مزبور مرتكب تخلف شده است و هم مرجع انتظامي‌كه متهم را بدون گزارش تحويل گرفته تخلف كرده است بعد از آنكه متهم دستگير و در كلانتري بازداشت شد، كلانتري يا مرجع انتظامي‌كه متهم به آن جا تحويل شد، مكلف هستند كه حداكثر ظرف 24 ساعت متهم را به مرجع قضايي صالح معرفي كنند تا در مورد او تعيين تكليف شود. همچنين ماموران نيروي انتظامي ‌كه شاهد وقوع جرم مشهودي هستند و به تبع آن متهمي‌را دستگير و به كلانتري هدايت مي‌كنند.

در جرايم مشهود، نظر به اينكه ضابطان موظف به انجام اقدامات و تحقيقات فوري هستند، اختيارات بيشتري به آنان واگذار گرديده است نخست اينكه ضابطان بايد اقدامات و تحقيقاتي را كه فوريت دارد به عمل آورند و در اين راستا و در صورت لزوم مي‌توانند نسبت به ورود و تفتيش منازل، اماكن و اشخاص و نيز جلب اشخاص، حتي بدون اجازه مقام قضايي و به طور كلي نسبت به جمع آوري دلايل اقدام كنند و پس از حضور مقام قضایی كه موظفند در اسرع وقت وقوع جرم را به اطلاع او برسانند، تحقيقات انجام شده را تسليم او نمايد با ورود مقام قضايي به صحنه جرم ضابطان ديگر حق مداخله ندارند مگر اينكه انجام تحقيقات تكميلي يا ماموريت جديدي به آنان محول گردد كه در اين صورت نيز بايد با رعايت دقيق مقررات قانوني اقدام نمايند. نكته قابل توجه اينكه ضابطان در جرايم مشهود، همانند جرايم غير مشهود حق صدور قرار تامين را ندارند و در صورت اقدام مقتضي بايد از سوي مقام قضايي صالح انجام پذيرد.

اميد است ضابطان محترم دادگستري در تشخيص اين امر مهم (جرايم مشهود) نهايت دقت را به عمل آورده چرا كه زير بناي تشكيل پرونده هاي كيفري در اين زمينه غالباً اقدامات اوليه و گزارشهاي تنظيمي‌توسط ضابطين مي‌باشد و با اميد آنكه وظايف و اختيارات اين ماموران بدقت از سوي قانونگذار مشخص گردد تا اعتماد شهروندان را به هنگام طرح شكايت نزد آنان و نيز اطمينان خاطرشان را آنگاه كه بعنوان مظنون و متهم تحت تعقيب قرار مي‌گيرد موجب شود و در نهايت امنيت جامعه فراهم گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

– آشنایی و شناخت ضابطین عام قضایی

– حدود اختیارات ضابطین عام در جرائم مشهود

– تفکیک ضابطین عام از ضابطین خاص

– شناخت معایب و نواقص اقدامات پلیس بعنوان ضابطین عام

– ارائه راهکار منطقی و معقول جهت ضابطه مند ساختن اقدامات ضابطین عام قضایی

د: سئوال های تحقیق

1- ضابطین عام قضایی چه کسانی هستند؟

2- دامنه اختیارات ضابطین عام در جرائم مشهود چیست؟

3- تفاوت اساسی ضابطین عام و ضابطین خاص چیست؟

4- راهکار اساسی برای داشتن پلیسی آگاه و مطلع به قوانین و مقررات موجود و تاثیر آن در امنیت اجتماعی و قضایی چیست؟

Author: 92