حدود اختیارات ضابطین عام قضایی-پايان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حدود اختیارات ضابطین عام قضایی

قسمتی از متن پایان نامه :

    

روش تحقیق

تحقیق بر روش تحلیلی و توصیفی به معنای تحلیل استدلالی و عقلانی است و بر شیوه نظری استوار بوده و بر مبنای روش کتابخانه­ای و فیش برداری و استفاده از نظرات اساتید رشته حقوق و قضات و مراجع قضایی و موسسات پژوهشی نیروی انتظامی‌انجام می‌شود.

ح: ساختار پژوهش

در این پژوهش بطور کلی سعی شده است تا در فصل اول (که به کلیات تحقیق اختصاص یافته) تعاریفی از مفاهیم کاربردی تحقیق و تاریخچه بحث مورد بررسی قرار گیرد.

در فصل دوم(با عنوان ضابطین عام و جرایم مشهود) اقسام ضابطین قضایی ، جرم غیرمشهود و جرم مشهود(لغوی، اصطلاحی و حقوقی) و در فصل سوم( با عنوان حدود اختیارات و تکالیف ضابطین عام در جرایم مشهود)، تحقیقات مقدماتی و اصول حاکم بر آن مختصری تشریح گردید.، حدود اختیارات پلیس در جرائم مشهود و مصونیتها بطور خلاصه بیان گردید.

در این تحقیق موضوعات مورد نظر با توجه به اهداف تحقیق و سئوالات پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد و نسبت به آن نتیجه گیری می‌شود تا بتوان به نتایج مفیدی با عنایت به اهداف نظری و کاربردی مورد نظر دست یافت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

– آشنایی و شناخت ضابطین عام قضایی

– حدود اختیارات ضابطین عام در جرائم مشهود

– تفکیک ضابطین عام از ضابطین خاص

– شناخت معایب و نواقص اقدامات پلیس بعنوان ضابطین عام

– ارائه راهکار منطقی و معقول جهت ضابطه مند ساختن اقدامات ضابطین عام قضایی

د: سئوال های تحقیق

1- ضابطین عام قضایی چه کسانی هستند؟

2- دامنه اختیارات ضابطین عام در جرائم مشهود چیست؟

3- تفاوت اساسی ضابطین عام و ضابطین خاص چیست؟

4- راهکار اساسی برای داشتن پلیسی آگاه و مطلع به قوانین و مقررات موجود و تاثیر آن در امنیت اجتماعی و قضایی چیست؟

Author: 92