جرم فرزند کشی از دیدگاه قرآن و آیات و روایات-پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تعریف قتل ومجازات آن در حقوق ایران

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و بر اساس ماده 204  قانون مذکور، قتل نفس بر سه قسم است:  عمد، شبه عمد و خطا. در تعریف قتل عمد چنین آمده که ((قصد جنایتکارانه جانی بر انجام جنایت  قتل در مجنی علیه با آلت قتاله کشنده))

ماده 206 همین قانون موارد قتل عمد را بر شمرده است:

الف) در مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین ویا افراد غیر معین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاٌ کشنده باشد، خواه نباشد، ولی در عمل سبب قتل شود (قصد مجرمانه ).

ب) در مواردی که قاتل عمداٌ کاری را انجام دهد که نوعاٌ کشنده باشد، هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد(انجام فعل نوعاٌ کشنده)

ج)مواردی که قاتل قصد کشتن ندارد و کاری را انجام می دهد نوعا کشنده نیست، ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد (شرایط خاص)

قانون مجازات که برگرفته از فقه امامیه است، مجازات قصاص را برای قتل عمد معین نموده است.مقصود از قصاص استیفا اثر جنایت از قتل، قطع یا جراحت است، لذا قصاص گیرنده (مقتص)اثر جانی را دنبال می کند و مثل عملش را انجام می دهد.از جمله مجازات های دیگری که برای قتل عمد در نظر گرفته شده است، پرداخت دیه است.قانون مجازات در ماده 295مقرر می دارد که در موارد زیر دیه پرداخت می شود:

الف)قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته و نه قصد فعل واقع شده بر او را.

ب)قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطا شبیه عمد واقع می شود وآن در صورتی است که جانی قصد فعلی راکه نوعا سبب جنایت نمی شود، داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد.

ج)مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست.

بند (ج) ماده مذکور به بیان مصادیق عدم قصاص قاتل اشاره دارد که در قانون مجازات می توان از قتل توسط دیوانه یا نابالغ(مواد 221، 51، 50 ق. م.ا) قتل در حال خواب یا بیهوشی (ماده 225) قتل دیوانه توسط عاقل (ماده 225) قتل کسی که شرعاً مستحق کشته شدن است( ماده 226) وبالاخره قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری (ماده 220) نام برد.

از بررسی آیات مربوط به قصاص چنین می توان دریافت که مجازات قتل عمدی قصاص است ودر این حکم هیچ تفاوتی بین اینکه قاتل پدر یا جد باشد، وجود ندارد. به عبارت دیگر مطابق آیات قرآنی،  اصل اولیه در قتل عمد، قصاص قاتل است، مگر مواردی که توسط سنت تخصیص خورده و از تحت این اصل خارج شود. این مختصات در روایات ذکر شده است. از آن جمله می توان به روایتی اشاره نمود که قتل فرزند توسط والد را معاف از قصاص اعلام می نماید و قانون مجازات اسلامی که بر مبنای فقه نگارش و تدوین گردیده، در ماده 220 اعلام نموده که « پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعریز محکوم خواهد شد.».

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

1- بررسی عدم مجازات پدر و جدپدری در صورت قتل فرزند در فقه امامیه.

2- بررسی عدم مجازات پدر وجدپدری در صورت قتل فرزند در فقه اهل سنت.

3- بررسی تطبیقی مجازات مادر در صورت قتل فرزند در فقه امامیه و اهل سنت

4- بررسی جرم فرزند کشی از دیدگاه قرآن و آیات و روایات.

– سوالات تحقيق

1- آیا مادر هم به حکم معافیت از قصاص ملحق می شود ؟

2- آیا حکم معافیت از قصاص فقط شامل پدر و جد پدری شرعی می شود ؟

3- آیا معافیت از حکم قصاص ناشی از حق ولایت است یا ابوت ؟

4- آیا ولی امر و رهبر حکومت اسلامی می تواند حکم معافیت از قصاص را لغو کند ؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت

Author: 92