پایان نامه حقوق

جرم شناختی سرقت در فضای سایبری-پايان نامه حقوق

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل جرم شناختی سرقت در فضای سایبری 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

 

جرایم سایبری جزء جرایمی هستند که جدید و ناشی از تکنولوژی مدرن است، با توجه به این دو نکته یعنی جدید بودن و ناشی از  تکنولوژی مدرن بودن، درهر گونه آنالیز جنایی اثر فراوان دارد.

مطالعه عینی پرونده­های جرایم سایبری نشان می­دهد ایجاد شخصیت مجازی یا ذهنیت عدم شناسایی و البته سهولت و گستردگی ارتکاب سرقت در فضای مجازی بستر مناسبی را برای بروز خلاهای شخصیتی و روانی فراهم می­سازد. لذا ما بر این باور  هستیم که شخصیت واقعی یک بزهکار سایبری را باید در همان شخصیت مجازی وی جستجو کرد. به دیگر سخن شخصیت مجازی که بزهکار سایبری از خود ساخته است در واقع همان (خود واقعی) اوست که به دلایل مختلف امکان بروز آن در دنیای حقیقی را نداشته است.

همین امر سبب می­شود جرایم ارتکابی در حوزه فضای مجازی از پیچیدگی­های خاصی برخوردار باشد که عدم توجه و رسیدگی کارشناسانه به آن آسیب­ها را مضاعف خواهد کرد. واکاوی شخصیت این گروه از بزهکاران نشان می­دهد که آنان به نوعی فاقد قدرت انتزاعی بوده و رفتار­های خود را بدون هر گونه محاسبه و اندیشه عمیق انجام می­دهند و قادر به تصور و تجسم عاقبت رفتار خود نیستند.

 

1-4-اهداف تحقیق

–  بررسی عوامل موثر بر بروز و افزایش سرقت سایبری.

– ارزیابی موضع عملکرد مقنن جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با پیشگیری و مقابله باسرقت سایبری.

– سیاست جنایی پیشگیرانه در برابر سرقت سایبری.

– ارائه راهکارها و پیشنهاد­ها جهت پیشگیری و کاهش سرقت در فضای سایبری.

1-5- سوال­های تحقیق

 

1-آیا پیشرفت اینترنت در سرقت سایبری موثر است؟

2-آیا بین فقر و سرقت سایبری رابطه ای وجود دارد؟

3-آیا عوامل سیاسی در سرقت سایبری موثر است؟

4-آیا نبود قانون با مجازات شدید در سرقت سایبری موثر است؟

 

1-6- فرضیه­های تحقیق

 

1-پیشرفت اینترنت در فضای سایبری موثر است.

2-بدون تردید فقر اقتصادی و نیاز­های مالی تاثیر به سزایی در ارتکاب سرقت دارد.

3-عوامل سیاسی یکی از علل سرقت سایبری است.

4- با توجه به خصوصیات سارقین شدت مجازات می­تواند در جلوگیری از ارتکاب جرم سرقت در فضای مجازی کمک کند.

 

1-7- روش تحقیق

 

 تحقیق حاضر مبتنی بر تحلیل توصیفی است. روش تحقیق مبتنی بر روش اسنادی و کتابخانه­ای است. در روش کتابخانه­ای از طریق فیش برداری به تحقیق و تفحص در کتب، مقالات حقوقی، مجلات، روزنامه­ها، سایت­های اینترنتی علمی و حقوقی پرداخته شده است و سپس با استفاده از داده­های ثانویه، اطلاعات جمع آوری شده، تجزیه و تحلیل شده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

–  بررسی عوامل موثر بر بروز و افزایش سرقت سایبری.

– ارزیابی موضع عملکرد مقنن جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با پیشگیری و مقابله باسرقت سایبری.

– سیاست جنایی پیشگیرانه در برابر سرقت سایبری.

– ارائه راهکارها و پیشنهاد­ها جهت پیشگیری و کاهش سرقت در فضای سایبری.

1-5- سوال­های تحقیق

 

1-آیا پیشرفت اینترنت در سرقت سایبری موثر است؟

2-آیا بین فقر و سرقت سایبری رابطه ای وجود دارد؟

3-آیا عوامل سیاسی در سرقت سایبری موثر است؟

4-آیا نبود قانون با مجازات شدید در سرقت سایبری موثر است؟

92