دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق: (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد):

انجمن های صنفی در طول بازه های 1320 تا 1332 و دهه های 1340 تا 1376 نتوانستند به شكوفايي و بالندگي و جامعيت مورد نظر دست يابند. اين مساله نشان دهنده ي اين است كه حتي علي رغم آزادي نسبي در فضاي سياسي در بعضي بازه هاي زماني، مشكلات و موانع ديگري مانع از فعاليت و عملكرد بهينه ي انجمن ها بوده است. از اين رو علاوه بر موانع سياسي سعي در واكاوي بيشتر پيرامون جایگاه حقوقی انجمن های صنفی نيز ضروري به نظر مي رسد. بايد توجه داشت كه اگر اين تشكل ها نتوانند به واسطه موانعي كه در پيش روي آنها قرار دارند كاركرد قابل قبولي ارائه دهند، حضور آنها تظاهري بيش نخواهد بود. از اين رو نگاه آسيب شناسانه به دلايل عدم توسعه تشكل هاي صنفي روزنامه نگاري در ايران و مقايسه آن با انجمن هاي مشابه در جهان مي تواند راهگشايي براي برداشتن موانع موجود باشد. (كوهستاني نژاد، 1389، ص45)

 

موارد ياد شده بيانگر اين مسأله است كه تلاش در جهت شناخت جایگاه حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران و دلایل عدم توسعه اين تشكل ها در جهت بهبود كاركرد آنها علاوه بر كمك به روزنامه نگاران و افراد شاغل در اين حرفه، به نفع مردم و همچنين به صلاح حكومت ها نيز خواهد بود.

 

 

و – جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق: (ذیل این قسمت توسط استاد راهنما امضاء شود)

مهمترين جنبه نوآوري اين پژوهش اين است كه در دانشگاه آزاد اسلامي و در جامعه ي مورد مطالعه تاكنون موضوعي با عنوان ” جایگاه حقوقی انجمن­های صنفی روزنامه نگاران ایران ” مورد بررسي و تحقيق قرار نگرفته است.

4-1- اهداف مشخص تحقيق: (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

هدف آرمانی و کلی

بررسی و شناسایی جایگاه حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران

اهداف ویژه و کاربردی

– بررسی توجه به تشکیلات صنفی در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران

– بررسی تضمین حقوق و حمایتهای حرفه ای در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران

– بررسی  قابل انتقال بودن امتیازات نشریات در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق: (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

هدف آرمانی و کلی

بررسی و شناسایی جایگاه حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران

اهداف ویژه و کاربردی

– بررسی توجه به تشکیلات صنفی در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران

– بررسی تضمین حقوق و حمایتهای حرفه ای در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران

– بررسی  قابل انتقال بودن امتیازات نشریات در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران

دسته‌ها: پایان نامه حقوق