پایان نامه حقوق

جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چکیده

هرجا سخن از نقض اساسی‏ترین ارزش‏های اجتماعی مطرح باشد، سخن از قانون مجازات و آيين دادرسي كيفري نیز به میان خواهد آمد. مواد پراکنده در اين دو قانون، حکایت از واکنش شدید در مقابل نقض ارزش‏های انحصاری دارند. شناسایی حریم خصوصی به عنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی بشری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این اهمیت با مشکلات و معضلات چندی در این رابطه نیز همراه می باشد.  انسان با وجود پذیرش زندگی در اجتماع حاضر نیست از آنچه که به‏ فردی‏ترین مسائل وی مربوط می‏شود دست بردارد؛ به عبارت دیگر، زندگی در اجتماع و با جمع را نافی حق خود به حرمت مسائل خصوصی‏ خود نمی‏داند. اجتماع نیز در مقابل گذشتن فرد از مقداری از آزادی خود احترام آنچه را که به «حریم خصوصی» معروف شده است رعایت می‏کند و برای ناقضان آن مسئولیت کیفری یا مدنی ایجاد می‏کند. در این تحقيق، علاوه بر بحث راجع به مفهوم‏ حریم خصوصی و ذكر برخي از مصادیق آن در قوانين كشورمان، جايگاه اين حق در مرحله تحقيقات مقدماتي، از منظر قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري  مصوب 1378 مورد بررسي قرار گرفته است.

 

واژگان كليدي:

حريم خصوصي، آيين دارسي كيفري، تحقيقات مقدماتي، حمايت


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و روش تحقيق

در نگارش تحقيق حاضر، اهداف متعددي مدّ نظر بوده است، مهمترين آن اهداف عبارتند از:

الف: تعريف و تبيين مفهوم «حريم خصوصي» در قانون آيين دادرسي كيفري ايران و تجزيه و تحليل آن با توجه به تحولات سريع اجتماع.

ب: ارزيابي نقاط قوت و ضعف مرحله تحقيقات مقدماتي از نظر قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در خصوص مباحث مطروحه.

ج: ارائه پيشنهاد به مجلس قانونگذاري براي تصويب قانون متناسب و كارآمد در زمينه مورد بحث.

د: افزايش معلومات و آشنايي هرچه بيشتر افراد با قوانين و جرايم مربوطه در جهت حفظ و ارتقاء سطح اخلاق عمومي در جامعه اسلامي.

پژوهش پيش روي، از نوع نظري مي باشد و بر پايه مطالعات كتابخانه اي، گردآوري شده است و براي تدوين آن به كتابخانه‌هاي دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه تهران، دانشگاه مازندران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز، كرج و دامغان، كتابخانه دادگستري استان گلستان، مراجعه و از منابع متعددي همچون مجموعه قوانين، كتب، مجلات، آراء وحدت رويه، نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه، پايان نامه ها و تقريرات اساتيد حقوق، جهت نگارش بخشهاي مختلف آن، استفاده گرديده است.

92