دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 قراردادهای Joint Venture در جذب سرمایه گذاری خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند سوم- شركت هاي تضامني و نسبي :

شركتهاي تضامني ونسبي تحت مقررات مشابهي قرار دارند با اين تفاوت كه در شركت تضامني مسئوليت هر شريك در مورد ديون شركت نامحدود و تضامني است در حالي كه در شركت نسبي مسئوليت هر شريك نامحدود اما به نسبت سرمايه خود در شركت خواهد بود.

مهمترين مزيت شركتهاي تضامني و نسبي عبارت است از سادگي وانعطاف پذيري مقررات راجع به اداره شركت. در حالي كه معايب اين نوع شركت عبارتند از :

– مسئوليت نامحدود

– عدم درج مقررات كافي در مورد حمايت از حقوق شركا

– لزوم آوردن كل سهم الشركه در بدو تاسيس

– امكان انحلال شركت به درخواست طلبكاران شخصي شركا

معايب شركتهاي تضامني ونسبي بخصوص عدم محدوديت مسئوليت شركا در مقابل اشخاص ثالث سبب مي شود تا اين قالبهاي حقوقي كمتر مورد استفاده جوينت ونچرها قرار گيرند.

بند چهارم- شركتهاي مختلط :

شركتهاي مختلط در دو شكل سهامي وغيرسهامي تشكيل مي شوند. در اين نوع شركتها مسئوليت برخي از شركا محدود به مبلغ سهامي يا آورده ايشان است در حالي كه برخي ديگر از شركا مسئوليت نامحدود دارند.

اصولاً شركايي كه مسئوليتشان محدود است دراداره شركتي دخالتي ندارند و اداره امور شركت با شركاي داراي مسئوليت نامحدود خواهد بود.

اين قالب هاي حقوقي در عمل چندان مورد استقبال قرار نگرفته و در مورد جوينت ونچرها نيز بخصوص به دليل  عدم تساوي بين شركا (از حيث مسئوليت) چندان مطلوب و قابل استفاده نمي باشد. لذا از توضيح بشتر در اين مورد خودداري مي كنيم.

بند پنجم- مشاركت مدني:

مشاركت مدني يك قالب حقوقي شناخته شده در حقوق ايران است. در مشاركت مدني چند نفر به نحوه مشاع مالكيت سرمايه را در اختيار مي گيرند و براساس ترتيبات قراردادي نسبت به اداره سرمايه واحتمالاً كسب منفعت اقدام مي كنند بدون اينكه تشكيل يك شخصيت حقوقي را بدهند.

در قانون مدني «شركت» بعنوان يكي از عقود معين مورد بحث قرار گرفته است. با اين حال تعريفي كه از شركت ارائه شده (اجتماع حقوق مالكين متعدد در شي واحد به نحو اشاعه) تعريف يك عقد نيست. به همين دليل در ماهيت عقد شركت اختلاف نظر وجود دارد. گروهي وجود عقدي به نام عقد شركت را منكر شده اند با اين استدلال كه شركت اشاعه در مالكيت است كه ممكن است در نتيجه يك عقد (مانند بيع و صلح و …) به وجود آيد يا به طور قهري حاصل شود.گروه ديگر براي شركت دو معني قايل شده اند يكي اشاعه در مالكيت وديگر عقدي كه تصرف مالكان مشاع يك مال را در آن ممكن مي سازد. گروه سوم براي عقد شركت اصالت قايل شده عقد شركت را موجد اشاعه مي دانند.[1]

[1] كاتوزيان، ناصر؛ همان؛ صص 12-18

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال یا سؤالات تحقیق:

  • آیا قراردادهای Joint Ventureدارای ویژگیهای حقوقی خاصی است که بتواند در جذب سرمایه گذاری خارجی موثر باشد؟
  • آیا قراردادهای Joint Venture در مقایسه با سایر قراردادهای تجاری بین المللی میتواند موجب افزایش بیشتر سرمایه گذاری خارجی گردد ؟
دسته‌ها: پایان نامه حقوق