جایگاه جوینت ونچرها در حقوق ایران-دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 قراردادهای Joint Venture در جذب سرمایه گذاری خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند سوم- شرکت های تضامنی و نسبی :

شرکتهای تضامنی ونسبی تحت مقررات مشابهی قرار دارند با این تفاوت که در شرکت تضامنی مسئولیت هر شریک در مورد دیون شرکت نامحدود و تضامنی است در حالی که در شرکت نسبی مسئولیت هر شریک نامحدود اما به نسبت سرمایه خود در شرکت خواهد بود.

مهمترین مزیت شرکتهای تضامنی و نسبی عبارت است از سادگی وانعطاف پذیری مقررات راجع به اداره شرکت. در حالی که معایب این نوع شرکت عبارتند از :

– مسئولیت نامحدود

– عدم درج مقررات کافی در مورد حمایت از حقوق شرکا

– لزوم آوردن کل سهم الشرکه در بدو تاسیس

– امکان انحلال شرکت به درخواست طلبکاران شخصی شرکا

معایب شرکتهای تضامنی ونسبی بخصوص عدم محدودیت مسئولیت شرکا در مقابل اشخاص ثالث سبب می شود تا این قالبهای حقوقی کمتر مورد استفاده جوینت ونچرها قرار گیرند.

بند چهارم- شرکتهای مختلط :

شرکتهای مختلط در دو شکل سهامی وغیرسهامی تشکیل می شوند. در این نوع شرکتها مسئولیت برخی از شرکا محدود به مبلغ سهامی یا آورده ایشان است در حالی که برخی دیگر از شرکا مسئولیت نامحدود دارند.

اصولاً شرکایی که مسئولیتشان محدود است دراداره شرکتی دخالتی ندارند و اداره امور شرکت با شرکای دارای مسئولیت نامحدود خواهد بود.

این قالب های حقوقی در عمل چندان مورد استقبال قرار نگرفته و در مورد جوینت ونچرها نیز بخصوص به دلیل  عدم تساوی بین شرکا (از حیث مسئولیت) چندان مطلوب و قابل استفاده نمی باشد. لذا از توضیح بشتر در این مورد خودداری می کنیم.

بند پنجم- مشارکت مدنی:

مشارکت مدنی یک قالب حقوقی شناخته شده در حقوق ایران است. در مشارکت مدنی چند نفر به نحوه مشاع مالکیت سرمایه را در اختیار می گیرند و براساس ترتیبات قراردادی نسبت به اداره سرمایه واحتمالاً کسب منفعت اقدام می کنند بدون اینکه تشکیل یک شخصیت حقوقی را بدهند.

در قانون مدنی «شرکت» بعنوان یکی از عقود معین مورد بحث قرار گرفته است. با این حال تعریفی که از شرکت ارائه شده (اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه) تعریف یک عقد نیست. به همین دلیل در ماهیت عقد شرکت اختلاف نظر وجود دارد. گروهی وجود عقدی به نام عقد شرکت را منکر شده اند با این استدلال که شرکت اشاعه در مالکیت است که ممکن است در نتیجه یک عقد (مانند بیع و صلح و …) به وجود آید یا به طور قهری حاصل شود.گروه دیگر برای شرکت دو معنی قایل شده اند یکی اشاعه در مالکیت ودیگر عقدی که تصرف مالکان مشاع یک مال را در آن ممکن می سازد. گروه سوم برای عقد شرکت اصالت قایل شده عقد شرکت را موجد اشاعه می دانند.[۱]

[۱] کاتوزیان، ناصر؛ همان؛ صص ۱۲-۱۸

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال یا سؤالات تحقیق:

  • آیا قراردادهای Joint Ventureدارای ویژگیهای حقوقی خاصی است که بتواند در جذب سرمایه گذاری خارجی موثر باشد؟
  • آیا قراردادهای Joint Venture در مقایسه با سایر قراردادهای تجاری بین المللی میتواند موجب افزایش بیشتر سرمایه گذاری خارجی گردد ؟

Related posts: