پایان نامه حقوق

جامعه و توسعه حقوق بین الملل از بعد فنی در راستای نیاز کارگر-پايان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گسترش به کارگماردن نیروی کار به طور وسیع در سطح جهانی

3-2-حوزه های توحل

از نیمه دوم دهه 1970 میلادی به بعد، اقتصاد کشورهای اروپای غربی، وارد مرحله ای از رکود و تورم شد که  عموماً به آن به عنوان تورم راکد اشاره می شود که توام با افزایش بیکاری بود. عوامل متعددی بر این پدیده تاثیر داشتند که از این میان  سه مرحله ای که ذکر آن رفت بیشتر از سایر موارد دارای اهمیت می باشند. در هر حال دوران طلایی سرمایه داری به پایان رسید و در وضعیت جدید، گفتمان تازه ای پیرامون رقابت پایداری دولت رفاه آغاز شد. در خلال این گفتمان، تردیدهایی در خصوص انعطاف ناپذیریهای واقعی یا فرضی بازار کار بروز نمود و گفتمان انعطاف پذیری نیروی کار، در راس قرار گرفت. حدود سی سال بعد گفتمان نیروی کار، هنوز هم در جریان است زیرا غالب اصلاحات بازار کار برمبنای این فرضیه صورت گرفته اند که در مقایسه با آنچه که طبق حقوق کار کنونی امکان پذیر است، بازار کار نیازمند انعطاف پذیری بیشتری است. بنابراین، در موضوع انعطاف امنیت، تبدیل به یکی از داغ ترین مباحث در اروپای غربی گردید.(صفری،119،1388)

گفتمان انعطاف پذیری نیروی کار، چهار مورد از انعطاف ناپذیریهای فرضی یا واقعی بازار کار را در حقوق کار بررسی می نماید. در وهله اول استدلال شد که حمایت از کارگران در قبال اخراج غیرمنصفانه، مانع از آن خواهد شد که شرکتها،سطوح کارمندان خود را با چرخه های تولید خود جرح و تعدیل نمایند. نکته دوم این بود که انعطاف ناپذیری ساعات کاری، مانع از آن خواهد شد که شرکتها، نوبت کاری را مطابق با نیازهای واقعی خود، به ویژه در مواردی که نوبتهای کاری به نوسانات غیرقابل پیش بینی بازار بستگی دارند، تنظیم نمایند. سوم اینکه طبقه بندی انعطاف پذیر مشاغل به شرکتها اجازه خواهد داد که فقط در مکان و زمانی که به کارگران احتیاج دارند، آنها را نقل و انتقال دهند. استدلال چهارم این بود که مقررات مربوط به حداقل دستمزد، و یا در موارد مرتبط، مذاکرات جمعی در بخش های مختلف، موجب افزایش هزینه های کلی نیروی کار می شود و تاثیری منفی بر قابلیت  رقابت شرکتها دارد، به ویژه در مواردی که کارگران در سطحی بالاتر از سطح افزایش تولید بر افزایش حقوق خود اصرار دارند.(عیسی زاده،91،1386)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات تحقیق

  • چرا اجرای قوانین و مقررات بین الملل،  نتوانسته به توقف یا کاهش موثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟
  • علت وجودی قوانین بین الملل در حقوق کار چیست؟
  • از چه ضمانت اجراهایی می توان در حقوق کار برای تضمین بهتر حقوق کارگر در حقوق بین الملل استفاده کرد؟
92