پایان نامه حقوق

تفاوت مقررات لایحه جدید در باب ادغام و تجزیه با قانون فعلی تجارت -پايان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری 

قسمتی از متن پایان نامه :

جایگاه ادغام در معاهدات

  • معاهده ی رم

مدل رقابت کامل مشتمل برتعداد زیادی واحدهای تجاری کوچک است. اتحادیه اروپا به دنبال یک رقابت عملی درداخل بازار مشترک ونهایتا بازار واحد اروپایی بوده است. دادگاه در دعوای metro-sb-gross market gmbh &co.kg v .commission در رابطه با مواد 3و 85 معاهده رم اظهار داشت: شرایط موجود در مواد 3و85 معاهده رم که بیان می دارد رقابت نبایستی مختل شود اشاره به وجود رقابت عملی در بازار دارد. به این معنا که درجه ای از رقابت دربازار ضرورت دارد تا حصول شرایط اساسی و اتیان اهداف معاهده را تامین کند به ویژه به وجود آمدن بازار واحد که شرایط مشابه شرایط یک بازار داخلی یک کشور عضو را نیاز دارد.

وجود واحدها و شرکت های تجاری مدغم ومتمرکز وبحث های موافق ومخالف دراین زمینه ضرورت برقراری یک خط و مشی جهت کنترل وارزیابی واحد های مزبور دراتحادیه اروپا  به نمایش میگذارد. جوینت ونچر(سرمایه گذاری مشترک) در حقوق اتحادیه اروپا بدین صورت تعریف شده: تجارتی که به وسیله ی دویا چند واحد تجارت که از حیث اقتصادی از یکدیکر مستقل هستند به طور اشتراکی اداره و کنترل شود .کمیسیون در شیشمین گزارش خود و در Delaval / stork بیان داشت جهت خلق یک ادغام جزعی شرکت های مادر باید در قلمرویی که شرکت ادغامی یا جوینت ونچر فعالیت دارد بازار او را به طور قطعی به صورت بالفعل و بالقوه ترک کنند: هنگامی که یک جوینت ونچر به عنوان واحد تجارتی متمرکز یا مدغم تلقی خواهد شد که کلیه اقدامات و فعالیت های یک واحد اقتتصادی مستقل را انجام دهد به عبارت دیگر باید آزادانه عمل کند و درجهت نفع خودش که مستقل است عمل کند.

دراین صورت است که یک جوینت ونچر می تواند مشمول تعریف ومقررات موجود در آئین نامه (4064/189 که در تاریخ 21 سپتامبر 1990 ) در مورد شرکت های مدغم و متمرکز گردد. همچنین در ایالات متحده آمریکا ماده 7 قانون کلایتون مبحث ادغام شرکت ها و واحد های تجاری را زیر سوال برده و چنین اجازه ای را به شرکت های درگیر ادغام نمی دهد.

ماده 7 قانون کلایتون: شخصی که در امو تجارتی فعالیت دارد مجاز نیست که مستقیما یا به طور غیر مستقیم ، تمام یا قسمتی از موجودی یا سهام یا …کل یا قسمتی از اموال شخصی دیگری را که درگیر تجارت است تصاحب کند. لیکن این ماده 7 قانون کلایتن به وسیله قانون سلر کفارو اصلاح شد که درآن رشد و توسعه واحد های تجارتی تشویق شد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ح: اهداف مشخص تحقیق

مهمترین اهداف نگارنده عبارتند از: الف) بررسی و تبیین ادغام و تجزیه شرکت های تجاری در لایحه جدید و بیان مسائلی مجهول در این مقوله و ارائه راهکارهایی برای تسریع در عمل ادغام و تجزیه

ب) شناخت اصول حقوقی حاکم بر عمل تجزیه و ادغام

د:  سؤالات تحقیق

  • آیا بین قوانین فعلی و لایحه جدید تفاوتی در باب ادغام و تجزیه وجود دارد؟
  • آیا ادغام شرکت تجاری خارجی با شرکت ایرانی از نظر حقوقی امکان پذیر است؟
  • در صورت قابل اعمال بودن عمل ادغام و تجزیه آیا این فرآیند در همه شرکتها به یک صورت رخ می دهد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

92