تعیین جايگاه حقوقي راديو و تلويزيون در ايران-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

رسانه‏هاي صوتي،تصويري در آلمان

 

در آلمان يك شوراي اداري كه تشكيل شده  از اعضاي مجلس محلي و دولت محلي و ساير گروههاي اجتماعي هستند، با قوانين خاص خود در مورد پخش فعاليت مي كنند. اين شورا چند بار در سال تشكيل
مي شود و شورايي نيز براي نظارت بر امور برنامه‏ها تعيين مي نمايد.نكته ي جالب توجه در مورد راديو و تلويزيون در آلمان اينست كه اين كشور بیشترین دریافت کننده برنامه رادیو تلویزیونی در اروپا است[1] . اخبار و اطلاعات در این کشور بدون هيچ سانسوري پخش شده و حق پاسخگويي در راديو و تلويزيون نيز دراين كشور برسميت شناخته شده است. نامداران دولتي هم اين حق را دارا هستند كه نظرات رسمي خود را بيان كنند اما حق تفسير و ارزيابي و بحث و نقد براي سازمان و مخاطبين در همه ي موارد محفوظ است.[2]

فصل دوم: مباني قانوني مسئولیت مدنی رسانه‏های صوتی،تصویری

 

قوانین و مقررات مختلفی وجود دارند که از رسانه‏های صوتی و تصویری صحبت به میان آورده اند و مسؤولیت هایی را برای رسانه تعریف کرده اند.هرچند مقررات خاصي درمورد مسئوليت مدني رسانه هاي صوتي و تصويري وجود ندارد ولي مي توان از مجموعه قوانين و مقررات مختلف بخشي از اين مسئوليتها را احصاء نمود.در اين فصل ابتدا به بررسي مباني عام مسئوليت مدني پرداخته و سپس به بعضي از مقررات خاص كه در زمينه ي مسئوليت مدني اين نوع رسانه‏ها كاربرد دارند اشاره مي‏نمائیم.

گفتاراول: مبانی عام قانونی

بند1: قانون اساسی

 

قانون اساسی مبنا و پایه و مرجع قوانین است که اصول و خط مشی‏ها را دربر دارد .دراین گفتار اصول مربوط به مسؤولیت مدنی و اصول مربوط به رسانه های صوتی ،تصویری در قانون اساسی را مورد بررسی قرار می‏دهیم. قانون اساسي متشملبر مجموعه اصول وقواعد كلي است كه شكل حكومت و سازمان عالي قواي سه گانه كشور و ارتباط آنها با يكديگر و حقوق و آزاديهاي افراد را در مقابل دولت مشخص
مي‏نمايد.[3]

[1]-مهر افشا،علی اکبر، مترجم ،قوانین پخش در جمهوری فدران آلمان ، ( مرکز تحقیقات صدا و سیما سال 75 ) ص 24.

[2]– هاشمی سید محمد ، پیشین ص 616 .

[3]– مدني –سيد جلال الدين ،پیشین ص27 و نيز رجوع كنيد به Blacks law Dictionary, p311..

Author: 92