دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تعارض قوانین در قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب

قسمتی از متن پایان نامه :

 

  • رژیم‌های حقوقی ملی
  • کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص حمل و نقل مرکب1980

1-1-3- نیل به یکنواختی در قوانین بین‌الملل

اولین تلاش‌ها برای وضع مقرراتی یکنواخت به وسیله موسسه بین المللی وحدت حقوق خصوصی «یونیدورایت» در سال 1930 آغاز و نتیجه کار این موسسه در سال 1936 به صورت پیش نویس، به مجمع عمومی موسسه ارائه گردید که مورد تصویب قرار گرفت. در این مجموعه از مقررات بیشتر بر سیتم مسئولیت تاکید شده بود. کمیته دریانوردی بین المللی نیز به طور مجزا به ارائه کنوانسیون پیشنهادی خود اقدام نمود. در این پیش نویس که بر اسناد حمل ترکیبی با خصوصیت قابل انتقال بودن تاکید شده بود، در کنوانسیون 1969 توکیو مورد پذیرش قرار گرفت که به مقررات توکیو معروف گردیده است. وجود دو مقررات مختلف آشفتگی بیشتری را در تجارت بین الملل موجب می شد. لذا موسسه بین المللی وحدت حقوق خصوصی و کمیته دریانوردی بین المللی موافقت کردند دو سند فوق را به صورت یک سند و مقررات واحد عرضه کنند. نتیجه کار یعنی تلفیق دو سند در یک متن واحد، تحت حمایت کمیته حمل و نقل داخلی کمیسیون اقتصادی اروپا در مورد مورد پذیرش قرار گرفت که به پیش نویس رم مشهور است. اما این پیش نویس بعدا به وسیله کمیته حمل ونقل داخلی کمی کمیسون اقتصادی اروپا و سازمان مشورتی فراحکومتی سازمان ملل، در نوامبر 1971 تحت عنوان کنوانسیون راجع به حمل و نقل بین المللی ترکیبی کالا مورد اصلاح قرار گرفت. در این کنوانسیون، که در واقع ترکیبی از کنوانسیون حمل و نقل جاده ای کالا و مقررات دریایی لاهه بود، به منظور جلوگیری از تعارض و برخورد با قوانین آمره، حمل و نقل تک نوعی مورد پذیرش قرار گرفت. عاملین حمل و نقل و فرستندگان کالاها، وابسته به کشورهای صنعتی، نیز آن را از جهات مختلف ناقص می دانستند و لذا مقررات موجود با شکست روبرو شد. اتاق بازرگانی بین المللی، نیز در طی این مدت بیکار ننشست و به ارائه مجموعه مقرراتی در مورد اسناد حمل ونقل ترکیبی در نوامبر 1973 پرداخت. اما بسیاری از متصدیان حمل و نقل قوانین اتاق بازرگانی نیز مسئول شناخته شده بودند. اتاق بازرگانی پس از اصلاح این مقررات دوباره در سال 1975 به ارائه مقرراتی تحت عنوان «مقررات یکنواخت برای اسناد حمل ترکیبی» اقدام نمود اما از آنجا که این مقررات نیز جنبه الزام آور نداشت و اعمال آن منوط به توافق طرفین بود نتوانست موجب یکنواختی در این عرصه از حمل و نقل شود.

پس از تلاشهای ناموفق سازمان های خصوصی و نهادهای بین المللی در فراهم کردن مقرراتی یکنواخت در مورد حمل و نقل مرکب، از آنجا که وضع اینگونه مقررات اثرات اقتصادی و نیازهای کشورهای در حال توسعه نیز مورد توجه و بررسی قرار می گرفت، مجمع اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل از آنکتاد درخواست نمود که به تهیه مقرراتی در این زمینه اقدام نماید. در هر حال گروه متشکله پس از 53 جلسه بحث و بررسی پیرامون مشکلات فوق و پس از هفت سال موفق به ارائه سند نهایی شد. این پیش نویس در دو نوبت ارائه شد که منجر به تصویب آن در 24 می 1980 در ژنو شد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق:

  • قانون حاکم بر قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب کدام است؟
  • حل تعارض میان معاهدات موجود به چه صورت است؟

اهداف تحقیق

1- بررسی تطبیقی معاهدات و کنوانسیون‌های موجود.

2- بررسی تطبیقی شیوۀ حل تعارض قوانین درزمینۀ حمل مرکّب.

[1]– International Commercial Terms

دسته‌ها: پایان نامه حقوق