تعارض قوانین در قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب-پايان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تعارض قوانین در قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب

قسمتی از متن پایان نامه :

 

حمل‌ونقل مرکّب

در این مبحث در دو گفتار به بررسی تعریف حمل‌ونقل مرکّب و قوانین قابل اعمال بر آن خواهیم پرداخت.

1-1-1- تعریف حمل‌ونقل مرکّب

مطابق مادۀ 1 کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد حمل‌ونقل مرکّب، ترابری چندنوعی (مرکّب) عبارت است از جابه‌جایی کالا از نقطه‌ای واقع در یک کشور به نقطه‌ای واقع در کشور دیگر که به‌وسیلۀ حداقل دو نوع وسیلۀ حمل‌ونقل که سیستم حقوقی حاکم بر آن‌ها متفاوت می‌باشد (مثال: کامیون و کشتی)، تحت بارنامۀ واحد (قرارداد واحد) که بارنامۀ ترابری چندنوعی[1] نامیده می‌شود و تحت مسئولیت شخص واحد که متصدی یا عامل ترابری چندنوعی[2] خطاب می‌گردد، صورت گیرد. به عبارت دیگر، متصدی یا عامل ترابری چندنوعی (مرکّب) کالا را از فرستنده تحویل گرفته و به دریافت‌کننده تسلیم می‌نماید. عملیات جمع آوری و تحویل کالا که در یک قرارداد تک‌نوعی صورت می‌گیرد، به‌عنوان حمل‌ونقل مرکّب تلقی نمی‌شود. طبق بند 4 همان کنوانسیون، مدارک ترابری چندنوعی عبارت از یک سند (قرارداد) حمل‌ونقل مرکّب است که کلیۀ عملیات را از نقطۀ آغاز (زمان به‌عهده‌گرفتن کالا توسط عامل) تا نقطۀ پایان (لحظۀ تحویل کالا به دریافت‌کننده) تحت پوشش خود قرار می‌دهد و نشان‌دهندۀ تعهد یک متصدی حمل‌ونقل مرکّب است که به‌موجب آن، کالا را در مبدأ، تحویل و در مقصد، تحویل دهد. این سند ممکن است کتبی یا شفاهی باشد و یا ممکن است مطابق بند 5 مادۀ 4 مجموعه مقررات اتاق بازرگانی در ازای آن هیچ سندی صادر نشود.[3]

1-1-2- قوانین قابل اعمال بر حمل‌ونقل مرکّب

درزمینۀ حمل‌ونقل مرکّب، شاهد تصویب مقررات رتردام می‌باشیم که به طور اختصاصی برای حکومت بر حمل‌ونقل مرکّب وضع شده‌اند؛ اما تاکنون تنها حدود 20 کشور به این معاهده پیوسته‌اند و این مسئله مشکلاتی را ایجاد نموده است. براین‌اساس، ممکن است کشورهایی که به مقررات رتردام نپیوسته‌اند، بنا به تراضی طرفین، این مقررات و یا مقررات کنوانسیون‌های تک‌مدلی (حمل ریلی، جاده‌ای، هوایی و یا دریایی) را بر حمل‌ونقل مرکّب اعمال نمایند؛ درعین‌حال، در صورت سکوت قرارداد نسبت به این مسئله، دادگاه‌ها اقدام به اعمال رژیم‌های حقوقی ملی خود بر این نوع از حمل‌ونقل می‌نمایند؛ لذا در بحث از حمل‌ونقل مرکّب ما با چند نوع قواعد روبه‌رو هستیم:

[1] – به زبان فرانسه Connaissement de Transport Combine.  به زبان انگلیسی Combined Transport bill of lading

 [2]- به زبان انگلیسی Multimodal Transport Operator(M.T.O).  به زبان فرانسه Enterpreneur du Transport Combine

[3]– محمدعلی، اعلایی‌فرد، حقوق دریایی، نشر نخل دانش، اول، 1387، ص219.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق:

  • قانون حاکم بر قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب کدام است؟
  • حل تعارض میان معاهدات موجود به چه صورت است؟

اهداف تحقیق

1- بررسی تطبیقی معاهدات و کنوانسیون‌های موجود.

2- بررسی تطبیقی شیوۀ حل تعارض قوانین درزمینۀ حمل مرکّب.

[1]– International Commercial Terms

Author: 92