بررسی وشناخت حذف بسترهاي شكل گيري قاچاق مواد مخدر و کاهش آمار ارتکاب اين جرم-پايان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

 

نقش گروه دوستان در روي آوري به ارتکاب جرم

متأسفانه يکي از مسايلي که اغلب خانواده‌ها با آن روبه رو هستند عدم تفاهم فکري والدين با فرزندانشان مي‌باشد؛ به طوري که محيط و جوّ خانوادگي در اثر اين عدم تفاهم به ناآرامي و تشنج سوق داده شده و به جاي اينکه فرزندان در محيط خانه احساس امنيت کند و به آرامش برسد دچار استرس و عدم تعادل روحي و رواني خواهد شد. چنين محيط خانوادگي باعث خواهد شد که فرزند به محيط اجتماع و دوستان کشيده شده و آن‌ها را از والدين خود دلسوز تر و مهربان‌تر بيابد و تا آنجا که سخنان و طرز تفکر آنان را خيلي راحت پذيرفته و بر سخنان والدين خود ترجيح داده و پا در جاده ناامني و فساد بگذارد. هر يک از افرادي که در جامعه زندگي مي‌کنند ممکن است در اثر برخورد به مانع در تأمين احتياجات شخصي و عدم توانايي در رفع اين موانع دچار اضطراب و ناراحتي شود و در اين زمينه ميل دارد به طور غير رسمي با ديگران صحبت کند. در اثر همين تمايل روابط دوستانه برقرار مي‌شود و دسته هاي کوچک غير رسمي شکل مي‌گيرد. (شريعتمداري،1390) هرچند تأثير والدين بر فرزند در نوجواني هم ادامه مي‌يابد ولي در اين دوره بايد به تأثير بيشتر دوستان معتقد بود. زيرا كه در اين دوره نوجوان از والدين خود از نظر عاطفي فاصله مي‌گيرد و تمايل بيشتري به گذراندن اوقات با دوستان خود پيدا مي‌کند. نوجوان اين دوره را بهترين اوقات عمر خود مي‌داند و اعم فعاليت‌هاي درسي و غير درسي را با دوستان خود انجام مي‌دهد. انجام كارهايي چون فعاليت‌هاي ورزشي، گردش، ماشين سواري و حتي دعوا و نزاع و اعمال تخريبي از جمله كارهايي است كه نوجوانان معمولاً با دوستان خود انجام مي‌دهند. (كرباسي و وكيليان،1389) در صورتي كه نوجوان فشار فزاينده اي از طرف دوستان خود براي همانند شدن در فكر و عمل با آن‌ها احساس كند منجر به ناسازگاري بيشتر او با والدينش مي‌شود؛ چرا كه گاهي ممكن است دوستان انجام عملي را نشانه تهور بدانند در صورتي كه والدين انجام آن عمل را نهي مي‌کنند بنابراين نوجوان تلاش مي‌کند كه خود را با دوستان بيشتر هماهنگ و شبيه كند تا بتواند به گروه دوستان خود تعلق داشته باشد. در اين دوران همانند سازي با ارزش‌ها و برنامه هاي گروه دوستان بسيار زياد مي‌شود در صورتي كه حتي اگر پاي پيشنهاد غير قانوني و غير اخلاقي در ميان باشد نوجوان آن را مي‌پذيرد و ارزش‌هاي دوستان را بر ارزش‌هاي والدين ترجيح مي‌دهد. (كرباسي و وكيليان،1389) «يکي از متداول‌ترين تبيين‌ها براي بزهکاري جوانان که نظريه‌پردازان خرده فرهنگي نظير کوهن و ماتزا[1] بر آن تأکيد کرده‌اند، کاربرد مستقيم الگوهاي بزهکاري است که در گروه همسالان به جوانان منتقل مي‌شود.»(بيات و همکاران،1387، ص 112)

«مرتون[2] بر اين باور است که برخي از جوانان قشرهاي محروم جامعه با تشکيل گروه هاي همسال به رفتار بزهکارانه مشغول مي‌شوند زيرا بعضي از نيازهاي آنان به ويژه نيازهاي عاطفي تنها در بيرون از خانواده و مدرسه مي‌تواند ارضاء شود.»(بيات و همکاران،1387، ص 112)

«اگر يک واقعيت مسلم در جرم شناسي وجود داشته باشد اين است که بخشي از بزهکاران مزمن جوان با دوستاني که آنان نيز با نظام عدالت کيفري دچار مسئله هستند معاشرت مي‌کنند. هرچقدر که يک نوجوان داراي دوستان بزهکار بيشتري باشد، به همان اندازه گرايش او به ارتکاب جرم بيشتر خواهد بود.»(والک ليت،1385، ص 155)

هنگامي که در جامعه تضاد نسلي بروز کند و بين والدين و فرزندان از نظر روان شناختي و اجتماعي شکاف ايجاد شود و اين دو نسل به تفاهم و نقاط مشترکي دست نيابند نسل جديد الگو و گروه مرجع خود را تغيير مي‌دهد و ديگر خانواده خود را به عنوان گروه مرجع انتخاب نمي‌کند، بلکه گروه مرجع او نهادها يا افرادي مي‌شوند که با معيارها و الگوهاي خاص او هم نوايي بيشتري داشته باشند. در اين شرايط احتمال رابطه دوستانه با افراد ناباب بيشتر مي‌شود و در صورت ادامه معاشرت با اين افراد زمينه انحراف در افراد ديگر نيز فراهم مي‌شود. البته در اين مورد که داشتن دوستان ناباب و بزهکار باز عوامل بزهکاري است يا اينکه نوجوانان جامعه ستيز، کج رو و خلاف کار با کساني معاشرت مي‌کنند که داراي افکاري مثل خود مي‌باشند اختلاف نظر وجود دارد. (معظمي،1389)

 

[1]-Kohn &Matza

[2]-Marton

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

بازنگري نسبت به پديده قاچاق مواد مخدر و شناسايي عوامل مهم و موثر در ارتکاب اين جرم در استان فارس مي‌باشد.

1- جمع آوري خصوصيات و مشخصات افرادي که مرتکب قاچاق مواد مخدر شده‌اند، از قبيل: وضعيت خانوادگي، شغل، تحصيل، موقعيت اجتماعي و وضعيت اقتصادي.

2- تعيين محل سکونت، محل ارتکاب بزه و شناخت خط سير آن براي يافتن راه حل‌هايي از نظر پيشگيري از جرم.

3- برنامه ريزي براي کاهش آمار اين معضل و در نتيجه کم‌تر شدن هزينه هاي اقتصادي که جامعه براي مقابله با مجرمين متحمل مي‌شود.

4- شناسايي و حذف بسترهاي شكل گيري قاچاق مواد مخدر و در نهايت کاهش آمار ارتکاب اين جرم

 1-5- هدف كاربردي

نتايج اين تحقيق مي‌تواند در مؤسسات آموزشي همانند آموزش و پرورش، کانون اصلاح و تربيت و سازمان زندان‌ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر و ساير مؤسساتي که عهده دار تنظيم و اجراي برنامه هاي مربوط به مقابله با اين پديده هستند مورد استفاده قرار گيرد.

1-6- سؤالات تحقيق

آيا داشتن خانواده نابسامان يکي از عوامل مؤثر در قاچاق مواد مخدر است؟

آيا بين تحصيلات قاچاقيان مواد مخدر و ارتکاب اين جرم رابطه وجود دارد؟

آيا منطقه استراتژي جغرافيايي در قاچاق مواد مخدر مي‌تواند موثر باشد؟

آيا بين بزهکاري پدر و مادر و قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟

آيا بين فقر مادر و ارتکاب قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟

آيا دوستان ناباب از عوامل موثر در ارتکاب قاچاق مواد مخدر محسوب مي‌شوند؟

 

Author: 92