بررسی نظریه منطقه الفراغ و تأثیر آن در حل مشکلات حکومت اسلامی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی نظریه منطقه الفراغ و تأثیر آن در حل مشکلات حکومت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چکيده:

پژوهش حاضر به بحث درباره منطقه الفراغ و تأثير آن در حکومت اسلامي پرداخته است مبني بر اينکه منطقه الفراغ حوزه‌اي از شريعت اسلامي است که احکام الزامي در آن مقرر نشده و حکم اباحه در آن جاري است اما به سبب ماهيت متغير احکام، موضوعات و عناوين، قابليت قانونگذاري توسط ولي امر را دارد.

اين پژوهش ابتدا به بررسي مفاهيم کليدي پژوهش پرداخته و سپس به تبيين نظريه منطقه الفراغ مبني بر اين‌که منطقه الفراغ را حوزه‌اي مي‌داند که خداوند در آن حوزه حق قانونگذاري را به حاکم و ولي امر سپرده است تا حاکم اسلامي در آن قلمرو بنا به مصالح امر به صدور احکام حکومتي و ولايي بپردازد.

در ادامه به بررسي ديدگاه‌هاي  مختلف در رابطه با منطقه الفرغ و همچنين اشکالات مطرح‌شده و پاسخ به اين اشکالات پرداخته شده است، و سپس به بررسي نظريات مختلف در مورد منطقه الفراغ و موافقين و مخالفين اين نظريه و همچنين وجه الجمع اين نظريات مطرح‌شده است.

در فصل دوم اين پژوهش به بررسي احکام حکومتي و ماهيت اين احکام و اهميت آن، و همچنين نظريات علما در مورد احکام حکومتي، و اينکه احکام حکومتي از سنخ احکام اوليه و ثانويه نيستند و تفاوت‌هاي احکام حکومتي با اولي و ثانوي مورد بررسي قرار گرفته است.

همچنين در اين پژوهش به نقش اساسي مصلحت که زيربناي منطقه الفراغ و احکام حکومتي مي‌باشد اشاره شده است.

يکي ديگر از موضوعاتي که در اين پژوهش به آن پرداخته شده است اين است که احکام حکومتي و ولايي صادر شده از معصومين و فقها گردآوري شده و راه را براي تحقيق و تعمق بيشتر بر روي اين مسئله فراهم کرده است.

کليد واژگان: منطقة الفراغ، حکم حکومتي، نظريات جدید اصولی، حکم ثانوي.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3 سؤال اصلي تحقيق (ويژه مسئله پژوهي).

  • منطقه الفراغ چه جايگاهي در صدور احکام حکومتي و حل‌ مشکلات اجتماعي با توجه به تحولات سريع جوامع امروزي مي‌تواند داشته باشد؟

1 ـ 4 سؤالات فرعي تحقيق (ويژه مسئله پژوهي).

  • قلمرو منطقه الفراغ چيست؟
  • رابطه حکم حکومتي با منطقه الفراغ چيست؟
  • ويژگي‌هاي منطقه الفراغ چيست؟
  • رابطه منطقه الفراغ با احکام واقعي و ظاهري چيست؟
  • موافقين و مخالفين منطقه الفراغ چه کساني هستند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسي نظريه منطقة الفراغ و تأثير آن در حل مشکلات حکومت اسلامي

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسي نظريه منطقة الفراغ و تأثير آن در حل مشکلات حکومت اسلامي

Author: R2jbMtYu2I