پایان نامه حقوق

بررسی نصاب پذیری مهریه-پايان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نصاب پذیری مهریه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مقدمه:

الف- بیان مسأله

خانواده مجموعه و تشکلي است که بر اساس مهر و محبت متقابل زوجين نسبت به يکديگر شکل گرفته و اين عامل باعث ثبات و ماندگاري آن مي­شود. قبل از اسلام، روابط مالي نيز بر اين قرارداد مقدس حاکم بوده که از جمله­ي آنها پرداخت مهريه به زن بوده است. اسلام نيز اين امر را تأييد کرده است. با توجه به اينکه امور مالي در نکاح امري فرعي بوده و هدف اصلي ازدواج، زندگي مشترک همراه با مهر و محبت زوجين نسبت به يکديگر است، اسلام توصيه­هاي اکيدي مبني بر کم بودن مهريه­ي زن بيان داشته است. اما تعيين ميزان مهريه با توجه به توانایي مرد و شأن زن و آداب و رسوم افراد مختلف به طرفين واگذار شده است.

متأسفانه در سال­هاي اخير، ميزان مهريه بدون توجه به توانایي­هاي مالي مرد به صورت فوق العاده­اي افزايش پيدا کرده است، به نحوي که امکان پرداخت درصد کمي از مهريه­ي تعيين شده هم براي مرد وجود ندارد. ابتلای مذکور ناشی از پدیده ی نوظهور تداول مهریه های زیاد خارج از توان است و محصول عواملی از قبیل اقناع ناپذیری تعداد زیادی از خانواده ها، رقابت های حساب نشده، یک طرفه بودن تعهد، فقدان نصاب و ملاک بازدارنده برای اراده طرفین و در نتیجه آزادی بدون قید و شرط آنان است. این ابتلا، زمینه ساز کاهش رغبت مردان به نکاح و در مواردی خارج کردن آن از دسترس مردان جوان شده و به نسبت تعمیم مهریه های زیاد که همچنان در حال گسترش است و می رود تا فراگیر شود دامنه ی آسیب ها نیز گسترش می یابد و در مواردی به متلاشی  شدن  خانواده ها  نیز می انجامد. از این رو، ناچار باید در پی چاره ای برای رفع این ابتلا بود.

آیا مهریه نصاب پذیر است؟ آیا در بین فقها بوده اند کسانی که به نصاب پذیری مهریه اعتقاد داشته باشند؟ آیا فقهای موافق نصاب پذیری مهریه، مخالف هم داشته اند؟ چرا اتفاق فقها قائل به عدم نصاب پذیری مهریه می باشند؟ پذیرش این نظریه در عصر کنونی با چه تبعاتی همراه است؟ دلایل موافقان و مخالفان نصاب پذیری مهریه چه می باشد؟ آیا با توجه به تبعات و آثار زیانبار پذیرش مهریه های زیاد و بی حد و حصر، ادله ی فقه تاب برقراری ضابطه برای محدودیت اراده ها در جهت رعایت تناسب مهریه با توان متعهد را دارد؟ مقدور التسلیم نبودن مهریه بواسطه عدم توانایی متعهد چه تاثیری در عقد نکاح دارد؟ آیا ضرورت حفظ مصلحت جامعه ی اسلامی  به حدی هست که اصل آزادی اراده ها را به چالش بکشد؟

بنظر می رسد پاسخ به سوالات فوق و کنکاش در نظرات مربوط به مهریه می تواند دریچه ای بسوی آینده  روشن در خصوص مهریه بگشاید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات:

1- آیا می توان برای مهریه نصاب گذاشت و سلطه و قوانین حکومتی را به اراده طرفین تحمیل نمود ؟

2- باتوجه به اینکه مهریه های زیاد غیر قابل تسلیم است آيا مي­توان چنين مهريه­هايي را صحيح تلقي کرد؟

3- آیا همانگونه که حاکم اسلامی در نرخ گذاری کالاها می تواند دخالت داشته باشد درتعیین سقفی برای مهریه نیز می توان برای او اختیاری فرض نمود؟

92