بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری -دانلود پايان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

         

روش تحقیق

این تحقیق جزو تحقیقات نظری و کاربردی بوده و جنبه تحلیلی و توصیفی دارد. اطلاعات و داده­های آن به روش کتابخانه­ای و اسنادی و از طریق فیش برداری از کتاب­ها، مقاله­ها، پایان نامه­ها و غیره جمع­آوری و تدوین و به صورت کیفی و استدلالی و عقلانی مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد.

ز- ساختار تحقیق

این مجموعه شامل دو بخش است. در بخش اول به کلیات پرداخته شد. این بخش شامل دو فصل است. در فصل اول، به مفاهیم به کار گرفته شده، شامل: ماهیت، اصول، سابقه تقنینی، مقامات صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات اشاره شد. در فصل دوم، به تجدید نظرخواهی، آثار قرار موقوفی تعقیب و مجازات و مقایسه آن با سایر قرارها پرداخته شد.

در بخش دوم، باتوجه به اینکه اصل تحقیق، کنکاش پیرامون موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در ماده 6 ق.آ.د.د.ع.ا.ک و فصل یازدهم (سقوط مجازات) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده، لذا در دو فصل بحث و ارائه گردید. در فصل اول، از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات، فوت متهم یا محکومٌ علیه، گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت، نسخ قانون و عفو به تفکیک ارائه شد.

در فصل دوم، از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات، تحت عناوین: اعتبار امر مختوم، مرور زمان، جنون، توبه و قاعده درأ، با استدلال مورد بررسی قرار گرفتند. در انتهای تحقیق به نتیجه­گیری و پیشنهادات پرداخته شد. چکیده انگلیسی نیز پس از مباحث مذکور آمده است. در پایان به فهرستی از منابع و مآخذ مورد استفاده اشاره شد.

ان شاء الله امید است این تلاش در حد بضاعت، مقبول اساتید، علماء و فرهیختگان علم و دانش واقع گردد و این حقیر کمترین، مرهون دعای خیر آنان واقع شود.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- بررسی و تبیین موضوع موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و یا اجرای مجازات در نظام عدالت کیفری ایران.

2- مقایسه و تطبیق موضع قانونگذاران ایران در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون مجازات اسلامی مصوب1392.

3- شناسایی ابهامات و خلاءهای قانون پیرامون موضوع در حقوق کیفری موضوعه ایران و ارائه راه­کارها و راه­حل­های منطقی به منظور ارتقاء سطح نظام عدالت کیفری ایران.

د- سؤال­های تحقیق

1- با صدور قرار موقوفی تعقیب و یا مجازات نسبت به جنبه عمومی ناشی از دعوا، تکلیف دعوای خصوصی یا ضرر و زیان ناشی از جرم چه می­شود؟

2- آیا قرار موقوفی تعقیب از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است؟

3- موضع قانونگذار ایران در پرتو قرار موقوفی تعقیب در کدام یک از قوانین الف-ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب 1378 و ب-ق.م.ا مصوب 1392 با اسلوب قانونگذاری و اصول حقوقی و عدالت جزایی بیشتر همخوانی دارد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

Author: 92