دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

قسمتی از متن پایان نامه :

  

ـ اسناد حقوق بشري غيرالزام‌آور

حقوق بشر به اقتضاي ماهيت ويژه خود افزون بر اسناد الزام‌آور بين‌المللي تعداد زيادي از اسناد غيرالزام‌آور را نیز در خود جاي داده است. از جمله مهمترین این اسناد می توان به اعلاميه‌ها [1] به اشاره کرد. از این رو تعداد قابل توجهي از اسناد الزام‌آور حقوق بشري ابتدا به صورت سندي غيرالزام‌آور و تحت عنوان اعلاميه شکل گرفته و پس از آن به تدريج منجر به تدوين سندي الزام‌آور شده است. از جمله مهمترين اين اسناد اعلاميه جهاني حقوق بشر است که به عنوان یکی از محوري‌ترين و مهمترين اسناد بين‌المللي حقوق بشر مطرح است.

اعلاميه جهاني حقوق بشر به رغم محوريت آن، اما به دليل اعلاميه بودن به عنوان سندي غيرالزام‌آور تلـقي خواهد شد. البته پس از مدت کوتاهي در پی تصویب این سند شاهد تصویب دو سند الزام‌آور بين‌المللي يعني ميثاق بين‌المللي حقوق مدنی-سیاسی و ميثاق بين‌المللي حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بودیم. امروزه مجموع اين اسناد منشور حقوق بين‌الملل بشر نامیده         می شوند[2]. افزون بر انعکاس هنجـاري اعلاميه در دو سند ‌فـوق، هنجارهای دیگر اين سند نیز امروزه به صورت عرف بين‌المللي و حتي برخي از آنها نظیر منع تبعيض نژادي و يا منع برده‌داري و يا منع شکنجه از قواعد آمره[3] حقوق بين‌الملل به شمار مي‌آيند. بنابراين، گرچه اعلاميه جهاني حقوق بشر به دليل ماهیت اعلامیه­ای­ آن، سندي الزام‌آور نيست، ليکن بيشتر هنجارهاي آن امروزه به عنوان هنجارهاي الزام‌آور حقوق بين‌الملل بشر به شمار مي‌آيند.

افزون بر اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلاميه‌هاي ديگري در عرصة حقوق بين‌الملل بشر وجود دارند که نقش آنها را در توسعه و ترويج حقوق بين‌الملل بشر نمي‌توان ناديده انگاشت. برخي از اين اعلاميه‌ها موجب تصویب سندي الزام‌آور شده اند. براي نمونه مي‌توان به اعلاميه‌هايي از قبيل اعلاميه حقوق کودک، اعلاميه رفع تبعيض از زنان اشاره کرد که تصویب و لازم الاجرا شدن پيمان حقوق کودک و پيمان رفع تبعيض از زنان را به دنبال داشته‌اند. اما برخي ديگر همچنان به صورت اعلاميه باقي مانده‌اند. از آن جمله  به اعلاميه‌هاي مهمي نظیر اعلاميه رفع تبعيض و نابردباري مبتني بر مذهب يا عقيده،[4] اعلاميه حقوق اقليتهاي ملي يا قومي، مذهبي و زباني[5] مي‌توان اشاره کرد.

اما بحث از اسناد غير الزام‌آور حقوق بشري را نمي‌توان بدون اشاره به مسألة نقش و ماهيت اسناد مهمي همچون قطعنامه‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي[6] به پايان برد، زیرا اين اسناد در عرصة موضوعات حقوق بشري به لحاظ کمي و از منظر تأثير در توسعه و تحول حقوق بين‌الملل بشر واجد اهمیت اند.

[1] . Declarations

[2] . International Bill of Human Rights

[3] . Jus conges

[4] . مجمع عمومي سازمان ملل، در 25 نوامبر 1981 اعلاميه الغاي هر گونه نابردباري و تبعيض مبتني بر مذهب يا اعتقاد را تصويب کرد. در ماده 1 اين اعلاميه، به صراحت گفته اند که “اين حق شامل آزادي داشتن يک مذهب يا هر گونه اعتقادي است که انسان براي خويش برگزيند.”

[5] . اعلاميه مربوط به حقوق افراد وابسته به اقليت ها مصوب سال ۱۹۹۲ مجمع عمومي سازمان ملل به نحو مشخص تر و روشن تري توجه به حفظ هويت اقليت ها را مشروحاً بيان كرده كه البته هنوز در سطح اعلاميه  است و عنوان معاهده به خود نگرفته است. ماده ۱ اين اعلاميه مي گويد: “دولتها بايد از موجوديت و هويت اقليت هاي ملي، نژادي، فرهنگي، مذهبي و زباني واقع در قلمرو خود حمايت نموده و شرايط و وضعيت مربوط به ارتقاء و رشد هويت آنها را تشويق نمايند…”

[6] . Resolutions of International Organizations

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ـ چه راهکارها و سازوکارهایی براي حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي پيش بيني شده است؟

2 ـ مهمترين سازوکارهایی حمايتي و نظارتي حقوق بشر در اروپا کدامند؟

3 ـ مهمترين چالش های موجود در زمينه حقوق بشر در اروپا کدامند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پاپان نامه حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پاپان نامه حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

دسته‌ها: پایان نامه حقوق