بررسی مقایسه قراردادهای دولتی با قراردادهای خصوصی-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی  و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

انواع قراردادهای دولتی

در حقوق ایران قراردادهای دولتی از نظر انواع شکل های مختلفی دارند و حقوقدانان در این عرصه تقسیم بندی های متفاوتی انجام داده اند مثلاً تقسیم قرارداد به 1- مقاطعه (ساختمان، ملزومات، حمل و نقل) 2- امتیاز 3- قرضه 4- استخدام (کریم سنجابی، 1342، صص 218 و 219)یا تقسیم به 1- مقاطعه کاری یا پیمانکاری دولتی 2- قرارداد امتیاز 3 – قرارداد قرضه عمومی 4- پیمان استخدامی 5- قرارداد عاملیت 6- قرارداد تحقیقاتی و مطالعاتی (طباطبائی مؤتمنی، 1386،صصر307 و 308 )یا تقسیم بندی دیگری 1- قراردادهای اداری (مقاطعه و امتیاز) 2- قراردادهای بانکی 3- قراردادهای بیمه 4- قراردادهای نفتی (امتیاز، عاملیت، مشارکت، ب.او.ت و پیمانکاری خدمات.( طباطبائی مؤتمنی، 1384،           صص105 و 127) در زیر به مهمترین قراردادهای دولتی که در بیشتر تقسیم بندی های حقوقدانان ذکر گردیده ، می پردازیم.

1-4-1- قراردادهاي عمومی يا اداري

     در نظام حقوقي فرانسه قراردادهايي كه يك طرف آن دولت باشد به قراردادهاي اداري [1]معروفند. در نظام حقوقي ايالات متحده آمريكا اين نوع قراردادهاي حكومتي[2] خوانده مي شوند. در پاره اي از نظام هاي حقوقي جهان از جمله استراليا، هند و كشورهاي اسكانديناوي، عنوان قراردادهاي عمومي بر توافق هاي مزبور گذاشته مي شود. در نظام حقوقي ايران عنوان خاصي براي قراردادهاي دولتي در نظر گرفته       نشده است. حقوق دانان ايراني به پيروي از حقوق فرانسه عموماَ اين نوع قراردادها را قراردادهاي اداري خوانده اند. با اين حال، حسب مورد از عنوان هاي «قراردادهاي دولتي» و « پيمان هاي عمومي » نيز استفاده شده است. (اعلايي فرد، 1384 ،صص 56 و 57 )

این نوع قراردادها مهم و کلانند و از نظام ویژه ای تبعیت می کنند. این نوع قراردادها از لحاظ تشریفات انعقاد و محتوا، متضمن شروط ویژه ای هستند که اختیارات گسترده ای به دولت می دهد و او را نسبت به طرف خصوصی مورد معامله خود در موقعیت ممتاز تری قرار می دهد.(طباطبائی مؤتمنی ، 1386 ،ص 309و308)

در تعریف قرارداد دولتی در این مفهوم می توان گفت: گروهی از قراردادها است که سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها، و نهادهای دولتی و عمومی مرکزی و محلی برای اجرای طرح های عمرانی، انجام خدمات عمومی و اداری و بهره برداری از منابع، ثروت ها و اموال عمومی منعقد می کنند که منافع و سود آن عاید اشخاص خاصی نمی شود و تأمین نیازها و منافع عمومی مردم یک منطقه یا کشور هدف اول این قراردادها می باشد. برای این قرارادادها در ادبیات حقوقی ایران اصطلاح قرارداد های اداری نیز استعمال شده، به لحاظ دلایلی از این قبیل که قراردادهای مجموعه دولت و بخش های زیر مجموعه قوه مجریه و هم چنین قوه قضاییه و قوه مقننه، هم چنین قراردادهای سازمان های اداری دولتی با هم و هم چنین قراردادهای دولت با اشخاص خارجی را نیز شامل شود، مناسب تر است که «قرارداد دولتی » اطلاق گردد.  ( عراقي، حبيب زاده ، 1388،ص 6)

با توجه به اينكه ارايه خدمات عمومي و تأمين نيازهاي همگاني به مردم از وظايف اصلي دولت است، از اين رو زماني كه دولت قراردادهايي مانند سد سازي، راه سازي، حمل و نقل عمومي و راه آهن منعقد مي نمايد، قرارداد از نوع اداري است و قراردادهايي كه دولت به منظور اداره اموال خود منعقد مي كند، قراردادهاي اداري محسوب نمي شود.

      دستگاه دولتي بين انتخاب عمل يكجانبه و انعقاد قرارداد، آزاد نيست و مقررات گاهي ايجاب          مي نمايد كه الزاما از روش قراردادي استفاده گردد.

[1] Administrative Contracts

[2] Government contracts

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

Author: 92