بررسی مفهوم و ماهیت خواب -پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتکاب جرم در حال خواب

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– بد خوابی‌ها[1]

در میان اختلالات خواب شايعترين نوع کژخوابي همان بد خوابي است، در بدخوابی ميزان و کميت خواب مطرح نيست بلکه فرد از نظر کيفي خواب خوبي ندارد.

روانشناسان معتقدند فردي که دچار بدخوابي است دچار کابوس هاي شبانه مي شود و با حالت ترس و وحشت از خواب مي پرد و يا اينکه به هنگام خواب راه مي رود، حرف مي زند و حتي بر اثر ترس و وحشت هاي شبانه، بدون اينکه متوجه شود، با حالت فرار، از خواب بيدا مي شود. بدخوابی‌ها شامل رفتارهای غیر طبیعی در حین خواب یا در گذار خواب و بیداری است. این اختلالات اغلب بازتاب ظهور فرایندهای طبیعی خواب در زمان‌های نامناسب هستند. بدخوابی پدیده‌ی غیر عادی یا نامطلوبی است، که به طور ناگهانی هنگام خواب یا در آستانه‌ی بین خواب و بیداری روی می‌دهد. بدخوابی معمولاً در مراحل 3 و 4 خواب روی می‌دهد و شخص آن را به خوبی به یاد ندارد. اختلالات بیداری، اختلالات گذار خواب – بیدار و بدخوابی‌ها در ارتباط با خواب حرکت سریع چشم، سه طبقه‌ی اصلی این عارضه محسوب می‌شوند. در این بین بیداری توام با کاهش سطح هوشیاری، وحشت های خواب، تکان‌های خواب، گرفتگی شبانه پاها، فلج خواب، اختلالات نعوظ هنگام خواب و نهایتاً خوابگردی اختلالاتی است، که سبب حرکت شخص در خواب شده و وقوع بزه در این حال محتمل است.[2]

اختلال خوابگردی، به دلیل وضعیت خاص اختلال، که اغلب با ترک بستر و راه رفتن همراه است؛ از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد. بنابراین در مبحثی جداگانه به تفصیل راجع به آن صحبت خواهد شد.

 

گفتار دوم – خوابگردی (سومنامبولیسم)[3]

خوابگردی که سومنامبولیسم نیز نامیده‌می شود. شامل یک رشته رفتارهای پیچیده ای است که در ثلث اول شب ودر خلال خواب REMعمیق (مراحل 3و4)شروع‌می شوند واغلب (ولی نه همیشه)به ترک بستر و راه رفتن‌می انجامد که بدون هشیاری کامل و خاطره بعدی از این دوره است. بیمار ضمن خوابگردی چهره ای فاقد احساس و چشمهای خیره دارد و نسبت به اقدام دیگران برای ارتباط با او واکنشی نشان نمی دهد وبه دشواری‌می توان اورا بیدار کرد. شخص پس از بیدار شدن (چه بعد از دوره خوابگردی وچه روز بعد)نسبت به دوره اختلال دچار فراموشی است. در این موارد شخص ظرف چندین دقیقه پس از بیداری از دوره خوابگردی، هیچ اختلالی در فعالیت ذهنی ورفتار شخص دیده نمی شود. باید گفت در خوابگردی سبب ناراحتی چشمگیر بالینی یا اختلال در کارکرد اجتماعی، شغلی یا سایر حوزه های مهم کارکردی‌می شود. خوابگردی نوعی هیستری انتزاعی است که در این حالت – بواسطه‌ی فشار انگیزه‌های سرکوب شده – یک نوع حالت جدایی میان بخش های مختلف شخصیت ظاهر می‌شود، بطوریکه عواطف و تفکر عقلایی از یکدیگر فاصله می‌گیرند و در نتیجه شخص ظاهراً حوادث دردناک را فراموش کرده و قسمتی از زندگی خویش را خارج از مشاعر خود قرار می‌دهد.[4]

خوابگردی به طور معمول از سنین چهار الی هشت سالگی شروع می‌شود و اوج ان در دوازده سالگی است. این اختلال در پسران شایع‌تر از دختران می‌باشد.دوره‌های خوابگردی را نباید به طور خاص روانزا تلقی نمود. هر چند تردیدی نیست که ضمن مراحل تنش زا، مقدار دوره‌ای خوابگردی در افراد مبتلا بیشتر می‌گردد.[5]

[1].Parasomnias

[2].سادوک، ویرجینا٬ همان منبع، ص 365

[3].Sommambulusme

[4].کی‌نیا، مهدی، 1388، روان شناسی جنایی، جلد یک، تهران٬ چاپ اول٬ص 48.

[5].اتیکسون، ریچارد، همان منبع، ص 205.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق:

در قانون مجازات اسلامی٬ مقنن تنها در ماده 153 به مسئله ارتکاب جرم در حال خواب پرداخته و سپس در بند الف ماده 292 همان قانون٬ ارتکاب جنایت در حال خواب را نیز٬ خطای محض دانسته است. این پژوهش٬ صرف نظر از نوع نگاه قانون موصوف٬در بحث ارتكاب جرم توسط فرد نائم، به بررسي پيرامون خواب و انواع آن و جرائم ارتكابي متصوره توسط فرد نائم و بررسي و تعريف محدوده مسئوليت كيفري وي و تبعات آن و انتساب يا عدم انتساب مسئوليت كيفري نائم و تحليل قوانين موجود و تناسب جرم ارتكابي و مجازات تعيني مي‌پردازد.

 

سؤالات تحقيق

1- مفهوم و ماهیت خواب چیست و آيا خواب داراي انواع مختلف است؟

2- آيا میتوان فرد نائم را در هنگام خواب داراي قصد و اراده تصور نمود؟

3- ماهیت جرم یا جنایت ارتکابی در حال خواب چیست؟

4- مسوولیت کیفری شخص خواب چگونه و با چه مبنایی قابل توجیه است؟

5- آيا میتوان ارتكاب جرم یا جنايت در حال خواب اعم از مصنوعی یا طبیعی را جزء جرائم عمدي متصور شد؟

Author: 92