بررسی مبانی مسئولیت ناشی از خسارت کالاها -دانلود پايان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تکالیف و الزامات تولید کنندگان و فروشندگان کالا

قسمتی از متن پایان نامه :

قطعنامه شورای اروپا

بر اساس قطعنامه مورخ 19 دسامبر 2002 شورای اروپا در خصوص اصلاح دستورالعمل راجع به مسئولیت تولید کالای معیوب ، چنانچه تولیدکننده کالا مشخص نباشد، تأمین کنندگان و دلالان کالا در مقابل مصرف کنندگان آسیب دیده مسئولیت خواهند داشت.

 

2- استانداردهای ایزو

سازمان بین المللی استاندارد کردن کالا نیز استانداردهای فنی معینی را برای شرکت هائی که به دنبال اخذ گواهی استاندارد ایزو هستند منتشر می باشد ، یک گروه از استانداردهائی که توسط ایزو منتشر شده است . ایزو 9000 می باشد، و این سری از استانداردها مربوط به تدوین برنامه های اطمینان کیفیت می باشد ،یک بخش از سری ایزو 9000 ایزو 9004 می باشد که اهداف زیاد و شروط متعددی در خصوص ایمنی و سلامت کالا و اجتناب از مشکلات ایمنی را مقرر داشته است. به عنوان مثال ، قسمت 19 ایزو 9004 از تولیدکننده می خواهدکه جهت حمایت از مصرف کننده ، جنبه های ایمنی و سلامت کالاهای تولیدی را مدنظر قراردهد. قسمت مزبور فهرستی از اقدامات ضروری را مقرر داشته تا تولیدکننده بتواند به اهداف ایمنی و سلامت کالای تولیدی برسد . یکی از اقدامات مندرج ، شناخت استانداردهای ایمنی مربوطه است، تا آنکه بتواند به طور موثر مختصات کالای تولیدی را معین کرده ، و همچنین ارزیابی طراحی و آزمایشات فنی و ایمنی را مدون کند.

اقدامات دیگر شامل تهیه دفترچه های راهنما ،ارائه هشدارهای لازم ، دستورالعمل های تعمیرات و نگهداری ، کدگذاری و تمامی اقداماتی است که مصرف کنندگان را از نحوه استفاده از کالا و خطرات احتمالی مطلع سازد .

 

گفتار دوم : منابع فقهی

بند اول : قاعده لا ضرر

درخصوص قاعده لا ضرر و ارتباط آن با مسئولیت تولید کننده و فروشنده ،دو مطلب لازم به بررسی است ؛ مفهوم قاعده و چگونگی انطباق قاعده با مسئولیت اشخاص مذکور

1- بررسی اجمالی مفهوم قاعده

قاعده لاضرر یکی از مشهورترین قواعدفقهی دربیشتر ابواب مانند عبادات و معاملات است  که در بسیاری از مسائل فقهی بدان استناد می شود [1].منبع این قاعده فقهی که عقل نیز بر آن صحه می گذارد،حدیثی است از پامبر اکرم (ص)که معروف به داستان سمر بن جندب می باشد . در آن مسأله حضرت پس از درخواست از سمره ،مبنی بر اینکه به هنگام ورود اذن بگیرد و یا درخت خودرا بفروشد و حتی دادن وعده های در بهشت، چون سمره هیچکدام از تقاضاهای پیامبر را قبول نکرد ،پیامبر دستور داد که مرد انصاری درخت سمره را کنده و دور بیاندازد و فرمود « لاضرر و لا ضرار فی الاسلام » یعنی در اسلام ضرر وزیان وجود ندارد . بحث در خصوص اینکه ضرر و ضرار چیست ؟ نیازمند به بررسی مفصلی می باشد که از حوصله بحث ما خارج است.

اما در خصوص اینکه مفهوم و منظور از قاعده لاضرر چه می باشد .در فقه نظریاتی ارائه شده است که به تشریح اجمالی آن می پردازیم.

[1]– محقق داماد ،سید مصطفی ،قواعد فقه بخش مدنی ،ناشر اندیشه های نو در علوم اسلامی ،چاپ دوم ،1366،ص132

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق

1- نحوه ی توزیع مسئولیت بین تولید کننده گان و عرضه کنندگان کالا چگونه است و در نهایت چه کسی مسئول است؟

سوالات فرعی :

2- مبانی مسئولیت ناشی از خسارت کالاها چیست؟

3- مناسب ترین مبنای حقوقی برای مسئولیت تولیدکننده چیست؟

Author: 92