دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جریان شرایط اساسی صحت معامله در مورد شرط ضمن عقد

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فرضیات:

با توجه به سوال های اصلی وفرعی تحقیق،فرضیه های تحقیق متناظر باسوالات به شرح زیر سامان می یابد:

فرضیه اصلی:اساساً شرایط اساسی صحت معامله در موردشرط ضمن عقد جریان دارد ولي در شرط معلوم بودن اجمالي كافي است .

فرضیه های فرعی:

1 – كليه شرايط اساسي صحت معامله در شرط جريان دارد.

2 – عدم رعايت شرايط اساسي صحت معامله در شرط بطلان شرط را به دنبال دارد و در مورد معلوم بودن موضوع در شرط ، معلوم بودن اجمالي كفايت مي كند.

3-عدم رعايت شرايط اساسي صحت معامله در شرط باعث بطلان شرط مي گردد و خللي به معامله وارد نمي كند مگر اينكه جهل به شرط باعث جهل به عوضين شود و يا شرط خلاف مقتضاي ذات عقد باشد كه در اين صورت سبب بطلان معامله مي شود.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق:

این تحقیق به دنبال پاسخگویی به پرسش های زیراست:

پرسش اصلی:آیا شرایط اساسی صحت معامله درشرط ضمن عقدجریان دارد؟

پرسش فرعی:

1 – کدامیک از شرایط اساسی صحت معامله درمورد شرط ضمن عقدلازم الرعایه است؟

2 – شرایطی که در مورد شرط ضمن عقد لازم الرعایه است محدوده اعتبار آنها تاکجاست؟

3 – در مواردی که رعایت شرایط اساسی صحت معامله لازم الرعایه است،عدم رعایت آنها چه پیامد های حقوقی را به دنبال دارد؟

– اهداف تحقیق:

باتوجه به آنچه گذشت،اهداف تحقیق را می توان چنین برشمرد:

  • شناخت شرایط اساسی صحت معامله که درشرط ضمن عقد لازم الرعایه است.
  • شناخت محدوده واعتبار شرایطی که درمورد شرط ضمن عقد لازم الرعایه است.
  • شناخت وبررسی پیامدهاوآثارحقوقی عدم رعایت شرایط اساسی صحت معامله که رعایت آنها درشرط ضمن عقد لازم الرعایه است.
دسته‌ها: پایان نامه حقوق