بررسی سیاست جنایی پیشگیرانه در برابر سرقت سایبری-دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل جرم شناختی سرقت در فضای سایبری 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– تفاوت در عنصر مادی سرقت رایانه­ای و سنتی

 

جرایم رایانه­ای جزء جرایم ناشی از تکنولوژی مدرن است. جرمی است تصنعی (غیر طبیعی) که گاه کامپیوتر ابزار، گاه هدف و گاه موضوع ارتکاب جرم است. ولی نوعاً یک تیپ جرم محسوب می­­شود. از لحاظ ماهیتی بعضاً دارای عناوین و توصیف های جزایی کلاسیک است که به دلیل تفاوت در اجزاءعنصر مادی از شمول جرایم کلاسیک خارج و واجد عناوین ترکیبی می­باشد، تفاوت در عنصر مادی سرقت سایبری[1] نسبت به سرقت سنتی عاملی شده است تا قانون­گذار نتواند سرقت رایانه­ای را در قالب سرقت سنتی جا داده و بر حسب آن مجازات تعیین کند. به این منظور قانون جدیدی با توجه به قالب سرقت رایانه­ای تدوین نموده است.

 

3-2- مقایسه ارکان سرقت رايانه‌ای وسنتی

 

هنگامى كه اطلاعات به وسيله سرقت حامل­هاى اطلاعاتى ملموس شخص ديگر (مانند فهرست هاى كاغذى، نوارها يا ديسک­ها) تحصيل مى­شود، اعمال مقررات كيفرى سنتى سرقت در هيچ يک از نظام­ها با مشكل خاصى مواجه نيست. با وجود اين، توانايى و قدرت سيستم­هاى ارتباطى پردازش داده­ها براى نسخه بردارى از اطلاعات به صورت سريع، پنهان از چشم ديگران و اغلب با تجهيزات مخابراتى، عمل نسخه بردارى از اطلاعات روى دستگاه­ها و ابزارهاى اطلاعاتى را جایگزين بسيارى از سرقت­هاى سنتى حامل­هاى اطلاعات كرده است. بنابراين اين سؤال پيش مى­­آيد كه تا چه اندازه تحصيل اطلاعات غيرملموس بايد تحت شمول اين مقررات قرار گيرد؟ يا به هر حال تا چه اندازه اين نوع تحصيل اطلاعات مى­تواند تحت پوشش مقررات مزبور قرار گيرد؟[2]

به لحاظ حقوقی، برای آنکه فعل انسانی جرم به شمار آید باید; نخست، قانونگذار این فعل را جرم شناخته و کیفری برای آن مقرر کرده باشد(عنصر قانونی)، دوم، رفتار مشخص به منصه ظهور و بروز یا کمینه به مرحله فعلیت برسد(عنصر مادی)، سوم، با علم و اختیار ارتکاب یافته باشد(عنصر روانی).[3]

[1] . در مبحث دوم، گفتار دوم، همین فصل توضیح داده شده است، ص24.

[2] . زیبر ا، 1381، حرکت به سوی هزاره جدید در اینترنت، ترجمه محمد دزیانی، خبر نامه انفورماتیک، شماره 83، مرداد، ص 101 .

.[3]  اردبیلی م، 1391، حقوق جزای عمومی، تهران :نشر میزان، چاپ بیست و هشتم، ص.125.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

–  بررسی عوامل موثر بر بروز و افزایش سرقت سایبری.

– ارزیابی موضع عملکرد مقنن جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با پیشگیری و مقابله باسرقت سایبری.

– سیاست جنایی پیشگیرانه در برابر سرقت سایبری.

– ارائه راهکارها و پیشنهاد­ها جهت پیشگیری و کاهش سرقت در فضای سایبری.

1-5- سوال­های تحقیق

 

1-آیا پیشرفت اینترنت در سرقت سایبری موثر است؟

2-آیا بین فقر و سرقت سایبری رابطه ای وجود دارد؟

3-آیا عوامل سیاسی در سرقت سایبری موثر است؟

4-آیا نبود قانون با مجازات شدید در سرقت سایبری موثر است؟

Author: 92