پایان نامه حقوق

بررسی راهکارهای مناسب جهت نصاب برای مهریه-پايان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نصاب پذیری مهریه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ابراء از مهر:

اگر زن ذمه شوهر را از مهر ابراء نماید و مرد نیز قبل از وقوع نزدیکی طلاقش دهد باید زن نصف مهر را به مرد بدهد زیرا ابراء بمنزله قبض است.

بنابراین هرگاه زوجه قبل از طلاق ذمه زوج را بکلی بری نموده باشد پس از وقوع طلاق زوج می تواند نیمی از مهر را مطالبه کند هرچند که چیزی نپرداخته است.

توجیه این مسئله روشن است زیرا زوجه هنگام ابراء مالک تمامی مهر بوده و آن را به یکجا به زوج واگذار کرده. و طلاق موجب جدیدی است برای مالکیت زوج نسبت به نصف مهر.

1-4-1- دلایل و مستندات پرداخت مهریه

1-4-1-1- آیات

قرآن کريم در آياتي به تشريح ابعاد مختلف مهر و تعيين آن وجوب مهر پرداخته است ولي لفظ مهر در آن ذکر نشده است و با تعابير متعددي چون: صداق، متاع، فريضه، اجر، نحله اين حق مالي را معرفي کرده است.

فقها و مفسران انديشه‌هاي متعددي در تبيين مهر و وجوب آن ذکر نموده‌اند که به بيان چند مورد از آنها مي پردازيم:

آيه اول: خداوند متعال در سوره نساء آيه 4 مي فرمايد: ” وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا». «مهرهای زنان را با میل قلبی و به عنوان هدیه بدهید و اگر چیزی از ان را به رضای خاطر به شما ببخشند آن را نوش و گوارا مصرف کنید”.

با توجه به اینکه در عصر جاهلیت برای زنان ارزشی قائل نبودند،غالبآ مهر را که حق مسلم زن بود ،در اختیار اولیاء او قرار می دادند ،و آن را ملک مسلم اولیاءزن می دانستند.گاهی نیز مهر زن را در ازدواج دیگری قرار می دادند، به گونه ای که مثلآ برادری خواهر خود را به ازدواج شخص دیگری درمی آوردتا او هم در مقابل ،خواهر خود را به ازدواج او درآورد و مهر این دو زن همین بود،‌اين نوع نكاح را شغار مي ناميدند. اسلام اين رسم را منسوخ كرد، پيفمبر اكرم فرمود «لاشغار في الاسلام» يعني در اسلام معاوضه دختر يا خواهر ممنوع است اسلام بر تمام این رسوم ظالمانه خط بطلان کشید و مهر را به عنوان یک حق مسلم به زن اختصاص داد .،قرآن نیز با تاکید فراوان مردان را به رعایت این حق توصیه نموده است

واژه‌هاي صداق و نحله از اين آيه اتخاذ گرديده که ظاهراً صريح‌ترين آيه در خصوص مهر مي‌باشد. اضافه شدن لفظ( صدقات) به ضمير «هن» نشان مي دهد که حکم به وجوب پرداخت مهر در سنن ازدواج امري متعادل بين مردم بوده است. آنها مقداري از مال يا هر شيء داراي ماليت را براي همسران خود مهر قرار مي دادند[1].

1-فیض، علیرضا ، مبادی فقه و اصول، دانشگاه تهران، تهران ، چاپ چهاردهم، 1382،ص 42

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات:

1- آیا می توان برای مهریه نصاب گذاشت و سلطه و قوانین حکومتی را به اراده طرفین تحمیل نمود ؟

2- باتوجه به اینکه مهریه های زیاد غیر قابل تسلیم است آيا مي­توان چنين مهريه­هايي را صحيح تلقي کرد؟

3- آیا همانگونه که حاکم اسلامی در نرخ گذاری کالاها می تواند دخالت داشته باشد درتعیین سقفی برای مهریه نیز می توان برای او اختیاری فرض نمود؟

92