دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 مبحث دوم : برخی راهکار هاي مقابله با قاچاق در ایران

در رابطه با راهکارهای عملی در خصوص مقابلع با قاچاق کالا مباحث ریادی مطرح شده است که شاید برخی از راهکارها بر گرفته از قوانین ایران در مورد قاچاق می‌باشد نکته حائز اهمیت در این خصوص آن است که قاچاق کالا در ایران با برخی از مسایل اجتماعی به شدت گره خورده است که در صورت انجام اقدامات غیر اصولی در این مورد می‌تواند تبعات اجتماعی زیادی را در پی داشته باشد . ایران با حدود 14 کشور هم مرز می‌باشد ضمن اینکه بسیاری از مرز نشینان نیز بدلیل شرایط بد آب و هوایی در فقر به سر می‌برند و امرار معاش خود را از این راه بدست می‌آورند بنابر این باید دراین رابطه راهکارها به دقت مورد کنکاش قرار گیرد تا از هر گونه شتابزدگی در این حوزه پیشگیری بعمل آید. لذا در ذیل به برخی از راهکارهای عملی اشاره می‌شود.

1- سياست گذاران اقتصاد کشور به جاي تکيه بر اقتصاد درو نگرا ،برنامه هاي خود را بر کاهش درونگرايي در سياستهاي بازرگاني خارجي استوار سازند .

2- پليس و سازمان هاي کاشف ،با تقويت نيروي انساني و تجهيز امکانات خود از ابزار هاي مناسب براي کشف کامل و انعکاس فوري پرونده هاي تشکيل شده به سيستم قضايي و تعزيراتي بهره برداري کنند.

درسيتسم قضايي کشور نيز بايد تغيراتي به شرح ذيل صورت پذيرد.

3- قوانين مربوط به جرائم قاچاق کالا و ارز اطلاح و قانون با پيروي از دستاو ردهاي علمي مراکز دانشگاهي پيش بييني و تصويب گردد.

4- شعب ويژه اي همانند سازمان تعزيرات حکومتي در سيستم قضايي به امر رسيدگي به جرائم قاچاق کالا و ارزاختصاص يابد و به تجهيزات علمي و اداري مدرن مجهز گردد.

5-قضا ت و روئساي شعب مزبور از بين تحصيل کرد گان متعهد و متخصص دانشگاههاي داخلي و معتقد و مصمم به مبارزه با معضل قلاچاق انتخاب شوند .

6- رسيدگي به جرائم قاچاق کالا و ارز ،با در نظر داشتن عوارض و پيامد هاي اقتصادي آن در يک مرجع خاص ،متمر کز و رويه و احدي در اعمال مقررات جاري اتخاذ گردد.

7-با پيش بيني مصونيت قضايي براي عوامل مبارزه با قاچاق ازسوي دستگاههاي قضايي و تعزيراتي ،اقتدار شغلي نامبردگان تأمين و تضمين شود.

8- با تبيين راهکار هاي معاضدت قضايي عوامل مبارزه با قاچاق ،زمينه صدور احکام قضايي قانونمند و قابل اجرا فراهم گردد.

9- با تخصيص بو دجه و اعتبار مالي کافي به عوامل مبارزه با قاچاق ،انگيزه کاري آنان تقويت گردد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

: اهداف پژوهش:

در این پژوهش تلاش می­شود تا پدیده قاچاق کالا درکشور جمهوری اسلامی ایران ونیز بین معاهدات و اسناد بین المللی مورد مطالعه قرار گرفته و راهکارهای موجود در خصوص پیشگیری از قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ( ICC ) تبیین گردد.

ج : سئوالات پژوهش:

1- در میان دکترین حقوقی و مقررات موضوعه ایران، پدیده قاچاق کالا واجد چه تعاریف و آثاری است؟

2-از منظر حقوق بین الملل چه تدابیر و تعاریفی در خصوص قاچاق کالا ارائه شده است؟

3-راهکارهای مقابله با پدیده قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ICC چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی

دسته‌ها: پایان نامه حقوق