بررسی جرم فرزند کشی از دیدگاه قرآن و آیات و روایات-پايان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تفاوت بچه کشی با فرزند کشی

در حقوق جزا اصطلاح بچه کشی نیز وجود دارد. بچه کشی اخص از فرزند کشی است. به عبارت دیگر رابطه فرزند کشی و بچه کشی رابطه عام و خاص مطلق است. بچه کشی عموماٌ به جرمی اطلاق می شود که در آن فرزند تازه متولد شده توسط مادر یا دیگر والدین طفل به قتل می رسد که در دنیا بچه های زیر یکسال با این جرم از بین می روند. عواملی همچون تولد ناخواسته،وضع نا بهنجار قاتل، شرایط ناخواسته به وجود آمده پس از تولد بچه در وقوع این جرم تأثیر بسزایی دارد.بچه کشی از قدیم الایام رایج بوده و رد پای آن را می توان در جاهلیت قبل از اسلام(قتل فرزند دختر تازه متولد شده توسط والدین)دنبال نمود.مجازات بچه کشی در قوانین کیفری ایران مشمول احکام کلی قتل می شود،چرا که قوانین خاص در این رابطه وجود ندارد،اما در کشورهای خارجی مجازات بچه کشی متفاوت است.اما سقط جنین همچنان متفاوت از فرزند کشی است. فرزند کشی جرمی است که بر قتل فرزند متولد شده و قابل زیست اطلاق می شود، اما سقط جنین بر جرمی اطلاق می شود که بر روی جنین متولد نشده،ولی قابل زیست در رحم اطلاق می شود.فرزند کشی شامل سقط جنین و بچه کشی می شود. به علاوه که قتل فرزندان بزرگسال را نیز در بر می گیرد. به عبارتی فرزند کشی جرمی که شامل جرم سقط جنین و بچه کشی نیز می شود.

2-1-4-عناصر تشکيل دهنده جرم فرزندکشی

در حقوق ایران جرم فرزند کشی دارای سه عنصر مادی ،روانی وقانونی میباشد که باتوجه به مهم بودن آنهادر این تحقیق به ذکر آنها میپردازیم:
2-1-4-1-عنصرقانونی
قانونگذار در ماده 220 ق.م.ا می گويد: ” پدر يا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت ديه به ورثه مقتول و تعزير محکوم خواهد شد”.
تعزيری که به آن اشاره شده در ماده 612 ق.م.ا فصل هفدهم جرايم عليه اشخاص و اطفال به شکل سه تا ده سال حبس تعزيری است: ” هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته يا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجری مرتکب يا ديگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از 3 تا 10 سال محکوم می نمايد”.
2-1-4-2-عنصرمادی
مرتکبين اين جرم در پدر و مادر و جدِ پدری عاقل و بالغ و مختار منحصر می گردند که عمل آنان قتل عمدی يا سلب حيات ظالمانه موضوع جرم يعنی فرزندِ دارای حيات است.
قتل فرزندخوانده و فرزند رضايی چون از صلب پدر نيستند فرزندکشی محسوب نمی شود ولی فرزند حاصل از زنا را بنا بر قائده درء می توان مشمول قانون ماده 220ق.م.ا قرارداد.
2-1-4-3-عنصرروانی
برای تحقق جرم فرزندکشی شخصِ قاتل بايد قصد انجام فعل را داشته باشد و نيز قصدش از انجام فعل مزبور قتل باشد و همينطور فردی را که به قتل رسانده همانی باشد که از ابتدا قصد کشتن او را داشته.
2-1-5-عنصر مادی جرم فرزند کشی

عنصر مادی فرزند کشی دارای دورکن است:

اول – وجود فرزند زنده

دوم – فعل پدر

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

1- بررسی عدم مجازات پدر و جدپدری در صورت قتل فرزند در فقه امامیه.

2- بررسی عدم مجازات پدر وجدپدری در صورت قتل فرزند در فقه اهل سنت.

3- بررسی تطبیقی مجازات مادر در صورت قتل فرزند در فقه امامیه و اهل سنت

4- بررسی جرم فرزند کشی از دیدگاه قرآن و آیات و روایات.

– سوالات تحقيق

1- آیا مادر هم به حکم معافیت از قصاص ملحق می شود ؟

2- آیا حکم معافیت از قصاص فقط شامل پدر و جد پدری شرعی می شود ؟

3- آیا معافیت از حکم قصاص ناشی از حق ولایت است یا ابوت ؟

4- آیا ولی امر و رهبر حکومت اسلامی می تواند حکم معافیت از قصاص را لغو کند ؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت

Author: 92