دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تعهدات رفتار ملي در گات 1994

قاعده بنيادين ديگر بنابر اصل منع تبعيض در تجارت بين­الملل مبتني بر موافقتنامه گات 1994، تعهد به رفتار ملي مندرج در ماده 3 اين موافقتنامه مي­باشد كه به طور كلي مقرر مي نمايد؛ دولتها در وضع مالياتها، هزينه­هاي داخلي و ديگر مقررات داخلي نسبت به محصولات خارجي بايستي به گونه­اي رفتار نمايند كه نامطلوبتر از رفتار اعطايي به محصولات مشابه يا مستقيماً قابل رقابت يا جايگزينی داخلي نباشد.

بنابراين هنگامي نقض تعهد رفتار ملي از سوي هر يك از اعضاي ذينفع سازمان جهاني تجارت قابل طرح است كه محصولات داخلي و وارداتي، حسب مورد مشابه يا مستقيماً قابل رقابت يا جايگزينی باشند و عضو واردكننده بين اين گونه محصولات داخلي و وارداتي رفتار تبعيض­آميزي به نفع محصول داخلي اتخاذ نمايد.

بر این اساس که چه نوع قوانین داخلی (قوانین مالی، قوانین مؤثر بر فروش، پیشنهاد فروش،…، مقررات مقداری و قوانین کنترل کننده حداکثر قیمت) و بین چه نوع محصولات داخلی و وارداتی (مشابه یا قابل رقابت) می بایست متضمن تبعیض نباشند، تعهدات مختلفی در ماده 3 گات وضع شده است که در ادامه معیارهای اجرای هر یک از این تعهدات در پرتو رویه قضایی گات به نحو جداگانه تشریح می شود.

 

بند اول ماهيت و هدف تعهدات رفتار ملي در گات

در حوزه سازمان جهاني تجارت، تعهد رفتار ملي درباره­ي فرصتهاي رقابتي و نه روند واقعي و عملی تجارت است. به دليل آنكه هدف اين سازمان افزايش آزاد سازي تجارت و دسترسي به بازار براي واردات به منظور كسب رفاه عمومي و نه تضمين حقوق يا جريان تجارت براي صادركنندگان انفرادي مي­باشد. همان­طور که تعرفه­های کمتر، فرصتهای دسترسی به بازار را ایجاد می­کند، اما فروش عملی صادرات را تضمین نمی­کند، تعهد رفتار ملی در موافقتنامه گات، برابری فرصتهای رقابتی و نه فروش عملی و به طور یکسان تولیدات داخلی و وارداتی را تضمین می­کند. نتيجه دیگر اين رويكرد، آن است كه به منظور اثبات نقض تعهد رفتار ملي، ضرورتي ندارد عضو ذينفع اثبات نمايد كه چگونه قانون داخلي مورد بحث، در بازار مانع جريان تجاري خاص است و آثار عملي تجاري آن را اثبات نمايد، بلكه كافي است، به این قانون داخلی كه فرصتهاي رقابتي را متأثر نموده است، اشاره نمايد[1].

رفتار تبعيض­آميز ممكن است، به صورت صريح و آشكار و بر مبناي ظاهر عبارات ضابطه داخلي مورد بحث قابل اثبات باشد و نیز ممکن است، ضابطه داخلي، رسماً غير تبعيض­آميز و ظاهراً بي طرفانه باشد، اما به صورت ضمنی، فرصت بيشتري را براي تجارت به محصولات داخلي مربوطه بدهد، لذا در تعارض با تعهد رفتار ملي در ماده 3 گات قرار گیرد. زیرا همان طور که نسبت به تعهد رفتار ملت کامله­الوداد تحت ماده (1)1 گات در این خصوص استدلال شد، ماده 3 نیز مقيد به تبعيض قانوني (صریح) و یا عملي (ضمنی) نيست و هر دو نوع تبعيض را شامل مي­شود.

مقررات رفتار ملی در گات دو هدف عمده را دنبال می­نمایند که در ادوار مختلف، اهمیت متفاوتی داشته­اند. اولاً تضمین اینکه دولتها به واسطه مقررات داخلی از اجرای تعهدات کاهش تعرفه­ای خود بنابر ماده 2 موافقتنامه گات خودداری ننمایند. دوماً از سیاست حمایت از محصولات داخلی اجتناب نمایند و بنابراین فرصتهای رقابتی برابری را میان محصولات مشابه یا رقابتی ایجاد نمایند.

97- Nicholas DiMascio & Joost Pauwelyn, op.cit, pp 61 – 62.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

دو سؤال اصلی از نقاط تمرکز این تحقیق می باشد. اول آنکه معیار مشترک وجود تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه گات 1994 چه می باشد که با مطالعه اولیه قواعد مرتبط، به عنوان فرضیه در پاسخ این مسئله، وجود وضعیت مشابه میان موضوعات ذیربط (حسب مورد محصولات و کشورها) به عنوان معیار مشترک وجود تعهدات منع تبعیض در نظر گرفته می شود.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق