دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 احکام و آثار تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چکیده:

از جمله حقوقی که امروزه در هر نظام حقوقی برای اختلال‌های جنسی در نظر گرفته شده است در حد بالای آن، جواز تغییر جنسیت است. این مسئله که ریشه تاریخی دارد و از لحاظ اجتماعی بینش صحیحی در مورد آن وجود نداشته امروزه با تحولاتی در نظام فقهی و حقوقی همراه شده که دراین پایان نامه بدان اشاره خواهیم کرد. موضوع تغییر جنسیت در نظام حقوقی اسلام و در ایران به لحاظ نوظهور بودن دارای احکام و آثاری است که در حقوق خصوصی خود جای بحث مستقلی دارد. این احکام و آثار را می توان به دو دسته احکام و آثار فردی و اجتماعی تقسیم بندی کرد. نگارنده پس از تبیین کلیاتی راجع به موضوع در ایران و سایر کشورها، احکام و آثار تغییر جنسیت را در فصل مستقلی در پرتو فقه و حقوق ایران مورد نقد و بررسی قرار داده است.

کلید واژه‌ها:

تغییر جنسیت، اسلام، آثار، احکام، حقوق ایران

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات تحقیق

آیا تغییر جنسیت موجب تغییراتی در حقوق اجتماعی، سیاسی و روابط اشخاص با دیگران می شود یا خیر؟

تغییر جنسیت در زمینه حقوق خانوادگی چه تاثیری می تواند داشته باشد؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق