دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی جرم شناختی سیاست بزه پوشی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار چهارم: میانجی­گری و اصلاح ذات­البین

از جمله راهکارهای اصلاحی و غیر کیفری اسلام، میانجی­گری و اصلاح ذات­البین[1] است که در مورد اختلافات بین آحاد مردم وجود دارد. این راهکار در هر دو سیستم حقوق مدنی و کیفری پذیرفته شده است. میانجی­گر ممکن است قاضی یا کارگزاران او و یا آحاد اجتماع باشند. در هر صورت میانجی­گری برای آشتی بین طرفین نزاع و نوعی قضازدایی است.

اصلاح ذات­البین به معنای پا در میان نهادن شخص ثالث و اختلاف بین دو نفر را به صلح و سازش ختم کردن، از دستورات اکید اسلام است که در آیات و روایات متعددی به آن پرداخته شده است. خداوند، در قرآن مجید به دفعات مسلمانان را به اصلاح بین خود توصیه و سفارش به مسامحه کرده و صلح را برتر و بهتر معرفی کرده است.[2]

قرآن کریم در آیه­ی اول سوره­ی انفال همراه دستور به تقوای الهی به صراحت دستور به اصلاح ذات­البین می­دهد:

«از خدا بترسید و اختلاف بین خودتان را اصلاح و آشتی دهید…[3]»

در جای دیگر خداوند در صورت ایجاد جنگ و نزاع بین دو گروه از مؤمنان، دستور آشتی دادن آن دو گروه را می­دهد:

«هر گاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ بپردازند، میانشان آشتی افکنید…[4]».

«این حکم اختصاص به جنگ ندارد و مورد غیر جنگی را نیز در بر می­گیرد و شامل هر نوع درگیری و منازعه می­شود. بدیهی است اصلاح و آشتی دادن در صورتی است که دو طرف نزاع، تمایل به صلح و آشتی داشته باشند. اما اگر یکی از دو گروه خواهان صلح و آشتی نباشد و  بر گروه دیگری تجاوز کند، در این صورت چاره­ای نیست جز این که جلوی ظلم و تجاوز گروه متجاوز گرفته شود[5]».

و در اینجاست که قرآن کریم می­فرماید:

«… اگر یکی از آن دو به گروه دیگر تجاوز نمود با گروه متجاوز بجنگد تا به فرمان خدا باز گردد. پس اگر بازگشت، میانشان صلحی عادلانه برقرار کنید و عدالت ورزید که خدا عادلان را دوست دارد[6]».

یعنی ایجاد صلح و آشتی باید در سایه­ی عدالت و بازگرداندن حق هر کس به او صورت گیرد و همراه با جبران و ترمیم خسارت­های وارده باشد قرآن کریم در ادامه می­فرمایند:

«هر آینه مؤمنان برادران یکدیگرند، میان برادرانتان آشتی برقرار کنید و از خدا بترسید، باشد که بر شما رحمت آرد[7]».

«مسأله­ی اصلاح ذات­البین از چنان اهمیّتی در قرآن کریم برخوردار است که در چندین مورد قضیه­ی اصلاح و لزوم آشتی دادن افراد باعث تغییر حکم بعضی اعمال شده است و به عبارتی دلیل لزوم اصلاح ذات­البین بر دلیل حرمت آن اعمال حکومت دارد و حکم اصلاح ذات­البین در آن موارد بر حکم حرمت آن اعمال پیشی می­گیرد و حکم آن عمل تغییر می­کند[8]».

«قرآن کریم در مورد نجوا و سخنان در گوشی در حضور جمع، از یک سو نجوا را از ناحیه­ی شیطان معرفی می­کند[9] و از سوی دیگر می­فرماید که در بسیاری از سخنان در گوشی خیر و سودی نیست.[10] در عین حال اگر نجوا در کار نیک و تقوا باشد[11] و برای توصیه به کمک به دیگران یا انجام کار نیک یا اصلاح میان مردم باشد و کسی در جهت خشنودی خداوند چنین کند، پاداش بزرگی نزد او خواهد داشت.[12] بنابراین در صورتی که بخواهد در جهت اصلاح ذات­البین باشد، نه تنها ممنوع نیست، بلکه ممدوح نیز است[13]».

[1]– «”ذات” به معنی خلقت و بنیه و اساس چیزی است و “بین” به معنی حالت ارتباطی و پیوند میان دو شخص یا دو چیز است، بنابراین “اصلاح ذات­البین” به معنی اصلاح اساس ارتباطات و تقویت و تحکیم پیوندها و از میان بردن عوامل و اسباب تفرقه و نفاق است»، (ناصر مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، ج7، تهران، دارالکتب اسلامیه، چاپ سی و پنجم، 1377، ص84)

[2]– نفیسه متولی زاده، پیشین، ص224.

[3]– «… فاتقوالله و اصلحوا ذات بینکم…»

[4]– «و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما…»، (آیه 9، سوره حجرات)

[5]– علی حسین نجفی ابرند آبادی، محمد رضا شادمان فر و عبدالعلی توجهی، «اصلاح ذات­البین و نظریه­­ی عدالت ترمیمی»، فصل نامه مدرس علوم انسانی، دوره­ی 12، شماره3، پاییز 1387، ص200.

[6]– «… فان بغت احدیهما علی الاخری فقاتلوا الّتی تبغی حتی تفیء الی امر الله فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله یحبّ المقسطین»، (آیه­ی 10، سوره­ی حجرات)

[7]– «انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم و اتقوا الله لعلکم ترحمون». (آیه­ی 10، سوره­ی حجرات)

[8]– علی حسین نجفی ابرند آبادی، محمد رضا شادمان فر و عبدالعلی توجهی، پیشین، ص201.

[9]– «انّما النّجوی من الشیطان لیحزن الّذین امنوا… هر آینه نجوا کردن کار شیطان است که می­خواهد مؤمنان را محزون کند…». (آیه­ی10، سوره­ی مجادله)

[10]– «لا خیر فی کثیر من نجویهم الّا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین­الناس و من یفعل ذلک ابتغاء مرضات الله فسوف نوتیه اجرا عظیما…. در بسیاری از نجواهایشان فایده­ای نیست، مگر در سخن آنان که به صدقه دادن یا نیکی کردن و یا آشتی جویی فرمان می­دهد و آن کس را که برای خشنودی خدا چنین کند، مزد بزرگی خواهیم داد». (آیه­ی 114، سوره­ی نسا)

[11]– «یا ایّها الذین امنوا اذا تناجیتم فلا تتنا جوا بالاثم و العدوان و معصیت الرسول و تناجوا بالبرّ و التّقوی و التّقوا الله الّذی الیه تحشرون: ای کسانی که ایمان آورده­اید، اگر با یکدیگر نجوا می­کنید در باب گناه و دشمنی و نافرمانی از پیامبر نجوا مکنید، بلکه در باب نیکی و پرهیزکاری نجوا کنید. از آن خدایی که همگان نزد او گرد می­آیید بترسید». (آیه­ی 9، سوره­ی مجادله)

[12]– آیه 114 سوره نساء

[13]– علی حسین نجفی ابرند آبادی و دیگران، همان، ص201

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

هدف کلی از این پژوهش بررسی کارآمدی و اثربخشی سیاست بزه پوشی از منظر جرم شناختی است.در این راستا با شرح و تحلیل جرم شناختی این سیاست بر آن است که پاسخی در خور به سئوالات پژوهش ارائه کند.

جهت نیل به این هدف نیز مطالب در پنج فصل به قرار زیر تدوین شده است:

تبیین جایگاه و تعریف بزه پوشی در فصل اول، مبانی آن در فصل دوم و در فصل سوم شرح و تحلیل دایره ی شمول سیاست بزه پوشی و محدودیت های آن ، و آثار عدم توسل و آثار توسل به سیاست بزه پوشی نیزدر دو فصل چهارم و پنجم بیان شده اند.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق