بررسي علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر -دانلود پايان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– بيان مسئله

امروزه بسياري از انواع جرايم ارتکابي در سطح جهان به يک نوع تجارت تبديل شده است، که از زمره سودآورترين اين تجارات ها قاچاق مواد مخدر مي‌باشد. آنچنان که وقتي واژه قاچاق مورد استفاده قرار مي‌گيرد ناگزير ذهن شنونده بيش از هر چيز به سوي قاچاق مواد مخدر متوجه مي‌گردد. امروزه مي‌توان قاچاق مواد مخدر را معضلي جهاني دانست که همه کشورهاي جهان با آثار مخرب آن دسته و پنجه نرم مي‌کنند و حتي مي‌توان آن را بلا و مشکل قرن دانست.

تاريخچه‌ي مواد مخدر و سير تکاملي آن و همکاري‌ها و اقدامات بين‌المللي که عليه اين پديده از سال 1909 تاکنون صورت گرفته، حکايت از اين واقعيت دارد که مواد مخدر کشورها را آسيب پذير نموده و جامعه انساني را در معرض تهديد جدي قرار داده است. (مرتضوي قهي،1382: 9)

قاچاق مواد مخدر را بايد مشکل زا ترين امر براي کشورها و سودآورترين نوع قاچاق براي سوداگران آن دانست. ضررهاي فردي و اجتماعي اين پديده بر کسي پوشيده نيست؛ چرا که وقتي فردي معتاد مي‌گردد جامعه با از دست دادن نيروي فعال خود مواجه است و علاوه بر اين بايد مشکلات و هزينه هاي نگهداري وي و احياناً خانواده‌اش را تحمل کند؛ و همچنين همانند ديگر جرايم سازمان يافته موجب فساد و بي ثباتي اقتصادي و سياسي جوامع مي‌گردد. (ميرمحمد صادقي،1386: 257)

«طبق تخمين‌هاي موجود، در سطح جهان سالانه پانصد ميليارد دلار براي خريد موادّ مخدّر مصرف مي‌شود. اين مبلغ بيش از توليد داخلي ناخالص (يا GDP) کليه کشورهاي جهان به استثناي هفت کشور ثروتمند دنيا است.»(ميرمحمد صادقي،1386: 258)

مواد مخدر در همه‌ي اعصار و قرون وجود داشته و اين معضل مربوط به زمان حال نيست. اين ماده افيوني توانسته است ذهن و جسم هر انسان فعال را تسخير نمايد و ناکارآمد سازد. با اين وجود قوانيني که در کشورهاي مختلف براي امحاي اين ماده و اقدامات عملي براي پيشگيري از قرار گرفتن اين ماده در دسترس نوجوانان انجام گرفته و نتايجي را در برداشته است. ولي با اين وجود توجه بيشتر و وسيع‌تر مسؤلان و متخصصان منطقه اي را مي‌طلبد. (خلقي پور و يارمحمديان،1387 : 29)

بنابراين هرچند که مسئله مواد مخدر در همه کشورها پيشينه‌ي تاريخي دارد؛ ليکن اعتياد و سوءمصرف مواد مخدر در عصر حاضر پديده جديدي است که با پيشرفت صنعت و توسعه کشورها، در حال گسترش است. (مرتضوي قهي،1382: 14)

قاچاق و توزيع مواد مخدر براي کشور ما نيز، با توجه به همسايگي آن با برخي از کشورهاي توليد کننده اين مواد، مشکل بزرگي محسوب مي‌گردد؛ و عليرغم مجازات‌هاي سنگين پيش بيني شده در قانون، طبق آمار موجود، بيشترين تعداد زندانيان کشور در اين رابطه دستگير شده‌اند. آثار سوء اين امر از لحاظ مادي و معنوي براي کشور غير قابل کتمان مي‌باشد و لزوم آشنايي با ابعاد فراملي اين پديده خطرناک و مبارزه همه جانبه با ان را ايجاب مي‌نمايد. (ميرمحمد صادقي،1386: 258)

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

بازنگري نسبت به پديده قاچاق مواد مخدر و شناسايي عوامل مهم و موثر در ارتکاب اين جرم در استان فارس مي‌باشد.

1- جمع آوري خصوصيات و مشخصات افرادي که مرتکب قاچاق مواد مخدر شده‌اند، از قبيل: وضعيت خانوادگي، شغل، تحصيل، موقعيت اجتماعي و وضعيت اقتصادي.

2- تعيين محل سکونت، محل ارتکاب بزه و شناخت خط سير آن براي يافتن راه حل‌هايي از نظر پيشگيري از جرم.

3- برنامه ريزي براي کاهش آمار اين معضل و در نتيجه کم‌تر شدن هزينه هاي اقتصادي که جامعه براي مقابله با مجرمين متحمل مي‌شود.

4- شناسايي و حذف بسترهاي شكل گيري قاچاق مواد مخدر و در نهايت کاهش آمار ارتکاب اين جرم

 1-5- هدف كاربردي

نتايج اين تحقيق مي‌تواند در مؤسسات آموزشي همانند آموزش و پرورش، کانون اصلاح و تربيت و سازمان زندان‌ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر و ساير مؤسساتي که عهده دار تنظيم و اجراي برنامه هاي مربوط به مقابله با اين پديده هستند مورد استفاده قرار گيرد.

1-6- سؤالات تحقيق

آيا داشتن خانواده نابسامان يکي از عوامل مؤثر در قاچاق مواد مخدر است؟

آيا بين تحصيلات قاچاقيان مواد مخدر و ارتکاب اين جرم رابطه وجود دارد؟

آيا منطقه استراتژي جغرافيايي در قاچاق مواد مخدر مي‌تواند موثر باشد؟

آيا بين بزهکاري پدر و مادر و قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟

آيا بين فقر مادر و ارتکاب قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟

آيا دوستان ناباب از عوامل موثر در ارتکاب قاچاق مواد مخدر محسوب مي‌شوند؟

 

Author: R2jbMtYu2I