پایان نامه حقوق

اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی -پايان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی  و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

کلیات و مفاهیم

در این فصل به صورت کلی مؤسسات و نهادهای دولتی تعریف نموده، در ادامه به بررسی قراردادهای دو لتی و انواع آن می پردازیم.

1-1- مفهوم دولت

دولت به مفهوم نهاد نهادها، گسترده ترین کلیتی است که هم میدانگاه حقوق اساسی و هم موضوع بررسی آن است. دولت جامعه سیاسی سازمان یافته و نهادبندی شده ای است که از سایر جوامع متمایز بوده و شخصیت مشخص و متمایزی از عناصر ترکیبی خود دارد. سایر نهادهای سیاسی از آن ناشی شده اند و در غالب این مفهوم وسیع جای دارند. (قاضی شریعت پناهی، 1388، ص 54)
بنابراین، دولت را می توان مجموعه ای از نهادها و مؤسسات در یک واحد جغرافیایی دانست، که کارگزار قدرت سیاسی است، به دلیل دارا بودن همین قدرت سیاسی در کشورهای مختلف به اشکال گوناگون مانند امپراتوری، پادشاهی، دولت و… ظهور پیدا می کند.

به نظر روسو مردم در همبستگی با یکدیگر برای حفظ جان، مال و آزادی خود یک جامعه سیاسی تأسیس می کنند که در واقع همان دولت منظور است و حافظ منافع افراد است، اما تشکیل این جامعه سیاسی موجب از دست دادن آزادی نا محدودی است که شخص در کسب اشیاء دارد، اما در ازاری تشکیل این جامعه سیاسی، حق مالکیت و تصرف نسبت به همه چیزهایی که در تصرف اوست پیدا می کند. در دولت از نگاه روسو مردم تابع قوانینی که خود تهیه می کنند هستند و نمایده ای را از طرف خود و به عنوان امین انتخاب می نمایند که حافظ منافع افراد باشد. (جونز، 1370، ص 354)

روسو با تایید حق حاکمیت آن را از سلطان و پادشاه به ملت انتقال داده و اراده عموم را قائم مقام اراده  فرد می داند. از نظر وي فرمانروا باید پاسخگوی اعمال خود باشد و مجمعی به عنوان نماینده مردم از وی پاسخ بخواهد.

هابز نيز بر اين باور است كه: از آنجايي كه اقدام اصلي انسانها به تاسيس دولت، ميل آنها به زندگي در صلح و امنيت است، حاكم انتخابي بايد براي تحقق اين هدف به قدر كافي از قدرت برخوردار باشد تا بتواند با هراسي كه در دل انسانها ايجاد مي كند، اراده آنها را به صورت واحد در آورد، اين موضوع نه تنها نقض كننده حق تعيين سرنوشت خود توسط فرد نيست، بلكه تأييد ايده خودمختاري مطلق فرد است. از طريق قرارداد است كه همه افراد تحت قيوميت يك حاكم مطلقه و يا مجمعي از افراد قرار مي گيرند. اين موضوع از ديدگاه هابز به معناي تحقق واقعي آزادي فردي است. بنابر اين دولت با قدرت انحصاري اش به منظور حفظ يكايك افراد و تنظيم روابط انساني اصول برابري و مساوات فردي را عملاَ تحقق مي بخشد، چنانچه از قانون طبيعي انتظار مي رود. در واقع هابز تنها وظیفه دولت را ایجاد امنیت و آسایش برای ملت می داند. او میگوید دولت هنگامی برپا می شود که مردم قدرتشان را تسلیم فرمانروایی کنند. (توحيد فام، 1381،ص151)

هگل محتواي دولت خود را در ايجاد نوعي حق و آزادي مي داند. هگل معتقد است تا وقتي كه حق نباشد اخلاق و تعهد معنا ندارد. رابطه حق و وظيفه (اخلاق) بنيان رابطه سياسي مد نظر هگل را تشكيل  مي دهد، به طوري كه فلسفه سياسي او با حق شروع مي شود و سعي دارد شكاف حق و وظيفه را از ميان بردارد، لذا از يك سو وجود يك نظم اخلاقي و قانوني ضرورت دارد زيرا شرط آزادي فردي، بيروني كردن آن است و از سوي ديگر انسان غير آزاد فاقد شخصيت قانوني است. كسي داراي شخصيت حقوقي است كه بتواند حق را در بيرون اعمال كند، حق بايد متقابلاَ در بيرون به رسميت شناخته شود، پس اينجا حقوق مطرح مي شود نه حق.‍(احمدوند، 1386،صص 8 و9)

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

92