پایان نامه حقوق

ارائه نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم ثبتی-دانلود پايان نامه حقوق

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم ثبتی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اهداف تحقیق

مهم‌ترین اهداف اجرای این تحقیق بدین شرح است:

1 ـ شناخت دقیق و کامل تأثیرات اجری طرح جامع کاداستر در حوزه جرایم ثبتی

2 ـ تشخیص و تمیز جرایم ثبتی‌ای که زمینه ارتکاب آنها مشخصا، فقط با اجرای طرح جامع کاداستر از بین خواهد رفت و جرایمی که علاوه بر اجرای طرح کاداستر نیاز به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دیگر دارند و نیز جرایم ثبتی‌ای که اجرای طرح مذکور تأثیری در زمینه ارتکاب آنها ندارد.

3 ـ شناخت ضعف‌ها و نواقص طرح مذکور در حوزه تقنین و اجرا به منظور کارآمدی هرچه بیشتر آن در پیشگیری از جرایم ثبتی و ارائه پیشنهادات لازم جهت اصلاح قانون و نحوه اجرا

ز) روش تحقیق

نوع تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی است زیرا نتایج حاصل از آن می‌تواند در رفع نیازها و ابهامات موجود در خصوص نقش اجرای طرح کاداستر در پیشگیری از جرایم ثبتی مورد استفاده قرار گیرد و براساس روش تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز مبتنی بر روش توصیفی ـ تحلیلی است چرا که در این تحقیق به سؤالات «چیست و چگونه هست» پاسخ داده شده به گونه‌ای که با توصیف مفاهیم مربوطه و تحلیل قوانین و مقررات جرایم ثبتی و قانون طرح جامع کاداستر و نتایج حاصل ازاجرای آن و استفاده از روش‌های استدلالی در تطبیق این نتایج با شرایط ارتکاب جرایم مذکور به شرح و بررسی تأثیرات پیشگیرانه اجرای طرح کاداستر در جرایم ثبتی خواهیم پرداخت.

روش جمع آورری اطلاعات نیز مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای بوده و در این روش منابع موجود مورد بررسی قرارگرفته و سپس مورد استناد واقع شده اند.

ح) محدودیت‌ها و موانع تحقیق

1 ـ کمبود منابع و در واقع از آنجایی که قانون جامع کاداستر به تازگی به تصویب رسیده در بسیاری از موارد با نبود منابع مرتبط به روز و مفید و منطبق با قانون جدید روبرو بودیم و محدود منابع موجود نیز مربوط به قوانین مرتبط قبلی بوده که با تصویب قانون جدید نسخ گردیده.

2 ـ قانون جدید التصویب طرح جامع کاداستر به تازگی به اجرا در آمده است ولی تاکنون نتایج و آمار ملموسی در دست نمی باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق

سؤال اصلی:

طرح جامع کاداستر چگونه و چه تأثیری در پیشگیری از جرایم ثبتی دارد؟

سؤالات فرعی:

  1. اجرای طرح جامع کاداستر درپیشگیری کدام یک از جرایم ثبتی اثر مثبت و در کدام اثر منفی دارد و در کدام بلا اثر است؟
  2. ملزومات تقنینی و اجرایی جهت تأثیر گذاری هرچه بهتر طرح مذکور در پیشگیری از جرایم ثبتی کدامند؟

3- آیا جهت پیشگیری کامل از جرایم ثبتی اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دیگری نیز علاوه بر اجرای طرح جامع کاداستر لازم است؟

) اهداف تحقیق

مهم‌ترین اهداف اجرای این تحقیق بدین شرح است:

1 ـ شناخت دقیق و کامل تأثیرات اجری طرح جامع کاداستر در حوزه جرایم ثبتی

2 ـ تشخیص و تمیز جرایم ثبتی‌ای که زمینه ارتکاب آنها مشخصا، فقط با اجرای طرح جامع کاداستر از بین خواهد رفت و جرایمی که علاوه بر اجرای طرح کاداستر نیاز به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دیگر دارند و نیز جرایم ثبتی‌ای که اجرای طرح مذکور تأثیری در زمینه ارتکاب آنها ندارد.

3 ـ شناخت ضعف‌ها و نواقص طرح مذکور در حوزه تقنین و اجرا به منظور کارآمدی هرچه بیشتر آن در پیشگیری از جرایم ثبتی و ارائه پیشنهادات لازم جهت اصلاح قانون و نحوه اجرا

92